Zeventig uitgeprocedeerde asielzoekers in Budel

Gepubliceerd op: 15-8-2018

Vijf vragen Budel - Een groep (uitgeprocedeerde) asielzoekers van de opvanglocatie in Budel zorgt voor overlast in de gemeente Cranendonck door diefstal en intimidatie. Vijf vragen over hun aanwezigheid.

Afbeelding verwijderd

1. Hoe lang verblijven uitgeprocedeerde asielzoekers gemiddeld in een asielzoekerscentrum zoals in Budel? 

Als de asielaanvraag definitief is afgewezen, moeten asielzoekers Nederland in principe binnen vier weken verlaten, schrijft Vluchtelingenwerk op zijn website. Na die vier weken krijgen ze geen opvang of huisvesting meer. Deze uitgeprocedeerden moeten zélf hun terugkeer regelen. Ze kunnen wel aanspraak maken op hulp als financiële ondersteuning of begeleiding.

(asielzoekerscentrum Cranendonck afb.)
 

2. Waarom worden ze niet meteen het land uitgezet? De verantwoordelijkheid voor vertrek uit Nederland ligt bij de vreemdeling zelf. Als uitgeprocedeerde asielzoekers niet zelf vertrekken, kunnen de Koninklijke Marechaussee en de vreemdelingenpolitie hen het land uitzetten. Het is mogelijk dat grote groepen asielzoekers tegelijk worden uitgezet met speciale chartervluchten. Het wordt moeilijker als iemand geen geldige identiteitsdocumenten meer heeft. Zonder deze documenten is het bijna onmogelijk om vreemdelingen te laten terugkeren naar hun land van herkomst. Vertrekken ze niet, dan belanden ze wellicht in de illegaliteit.

3. Hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven er in Budel? 
Dat zijn er 76 van de in totaal 650 asielzoekers die daar verblijven. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verblijven in Budel geen alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA). Oisterwijk is een van de weinige opvanglocaties voor die doelgroep. In juni kwam die locatie in het nieuws omdat AMA's daar voor overlast zorgden.

4. Waar komt de rest vandaan? 
Het merendeel van de vluchtelingen in Budel komt uit Syrië, Eritrea, Iran en Somalië, zegt het COA. Het gaat om alleenstaande mannen en vrouwen, en gezinnen. ,,Het aantal kinderen neemt daarbij de laatste tijd zo toe, dat in overleg met gemeente Cranendonck en schoolbesturen bekeken wordt of een schoolgebouw op locatie weer tot de mogelijkheden behoort."

5. Wat is de procedure voor asielzoekers in Budel die uitgeprocedeerd zijn? 
,,Als een asielaanvraag door de IND is afgewezen, wordt het dossier overgedragen aan één van de regievoerders van de Dienst Terugkeer & Vertrek", zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. ,,Die leest het dossier en gaat met de vreemdeling in kwestie in gesprek over zijn of haar vertrek uit Nederland."

Bron : ed.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief