Landmacht: Wendbaar transformeren

Gepubliceerd op: 1-10-2018

Inspelen op de huidige ontwikkelingen in conflicten en technologie vereist een wendbare organisatie en nieuwe capaciteiten. Dat staat in het afgelopen week verschenen onderzoek “Playing to your strengths” van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Leo Beulen nam de studie in ontvangst.

Generaal Beulen gaf aan het rapport te gebruiken voor de ontwikkeling van de 'Visie Landmacht', welke een aantal thema’s opwerpt waar we met zijn allen goed over moeten nadenken.

Mens en technologie
Mens en technologie raken meer met elkaar verweven. Machines ondersteunen tal van menselijke taken op het gevechtsveld - van logistiek en inlichtingen tot het daadwerkelijk leveren van strijd. Technologie maakt de mens echter niet onmisbaar. Er zijn immers bijvoorbeeld juridische en ethische dilemma’s bij de inzet van technologie. Vinden wij de inzet van autonome systemen en robots acceptabel? En wat als onze tegenstander verder gaat dan wat wij zelf acceptabel vinden? Dat zijn discussies die we met zijn allen moeten voeren.

Timing van technologische doorbraken
Technologische ontwikkeling gaat razendsnel, denk maar aan robotica, kunstmatige intelligentie en de mogelijkheden van big data. Maar wanneer deze opkomende technologieën echt geïmplementeerd kunnen worden in het optreden van de Landmacht is onzeker. Dat er in geïnvesteerd moet worden, staat volgens HCSS buiten kijf. Maar hoe doe je dat? Nu volledig investeren op de beschikbare nieuwe technologie of wendbaar zijn als disruptieve technologische doorbraken zich voordoen? Een belangrijk deel van de oplossing ligt in het continu blijven experimenteren met innovatieve concepten om zo klaar te zijn als doorbraken zich aandienen.

Invloed uitoefenen of tegenstanders verslaan?
De Landmacht opereert in het human domain. Conflicten beginnen bij mensen en eindigen daar ook. Dat betekent dat je conflicten kan winnen en voorkomen door het beïnvloeden van menselijk handelen en menselijke besluitvorming. Tegelijk moet de Landmacht ook in staat zijn om een tegenstander te verslaan. Invloed uitoefenen is vaak alleen effectief als je ook in staat bent om je argumenten kracht bij te zetten. Afschrikking van potentiële tegenstanders is op dat principe gebaseerd. De landmacht moet kunnen schakelen tussen invloed uitoefenen in het human domain en robuust kunnen optreden ook in het fysieke domein.

Jong en oud
Tijdens de presentatie van de studie zaten jong en oud door elkaar in de zaal. Dat leverde een levendige discussie op. Nu worden de pijlers gezet voor de landmacht over 20 jaar. Jongeren denken en gebruiken technologie anders dan de oudere en hun inzichten zijn daarom waardevol. Generaal Beulen gaf aan dat het belangrijk is om de jongere collega’s te betrekken bij het formuleren van een antwoord op de toekomst. Zij schrijven actief mee aan de Visie van de Landmacht.

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief