Oefenterrein voor militairen ín Europa

Gepubliceerd op: 28-11-2018

Het kabinet gaat met een voorstel komen voor een gezamenlijk Europees Urban Warfare oefenterrein: een nagebouwd dorp waar militairen simulatieoefeningen kunnen doen. Nederland kan op dit oefenterrein samen met militairen uit andere EU-lidstaten trainen. Dit voorstel van D66-Kamerlid Salima Belhaj is zojuist aangenomen in de Tweede Kamer. De SP, SGP, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren stemden tegen.

Belhaj (D66): “Europa is groot genoeg voor een uitgebreid stedelijk oefenterrein waar onze eigen krijgsmacht kan trainen, alleen - maar ook gezamenlijk met andere EU-lidstaten. Cruciaal voor verdere Europese defensiesamenwerking.”

Amerika
Tot nu toe trainen onderdelen van onze krijgsmacht voor bepaalde special force schietoefeningen doorgaans in het buitenland. Schietbanen in Nederland zijn (nog) niet zo uitgebreid als in de Verenigde Staten. Het trainen in de Verenigde Staten is erg kostbaar. Beter is wat D66 betreft om een geschikt oefenterrein ín Europa te hebben, waar EU-lidstaten samen kunnen trainen. Belhaj: “Het is gek dat onze eigen militairen naar Amerika moet uitwijken om daar een paar weken te trainen. Met een geschikt Europees oefenterrein kunnen krijgsmachten van verschillende lidstaten gezamenlijk trainen.”

PESCO
Een Europees Urban Warfare oefenterrein waar lidstaten gezamenlijk mensen kunnen opleiden en waar geoefend kan worden, sluit ook aan bij PESCO. Dit zijn afspraken die 25 lidstaten met elkaar gemaakt hebben voor betere defensie samenwerking, voornamelijk over het opleiden van personeel en het gezamenlijk inkopen van materieel. Noodzakelijk vindt D66, omdat iedere lidstaat nu zijn eigen Krijgsmacht nog vormgeeft als een Zwitsers zakmes: alles moet erop zitten. Dat is niet alleen onbetaalbaar maar vooral ook inefficiënt. Belhaj: “Binnen Europa worden nu 29 verschillende typen schepen, 16 verschillende typen vliegtuigen en 19 verschillende typen tanks gebruikt. Met gezamenlijke inkoop is een besparing op Europees niveau mogelijk van 25 tot 100 miljard per jaar.”

Samen met EU-lidstaten trainen
Militairen oefenen al geregeld samen, zoals Nederlanders en Duitsers, maar dit moet volgens D66 op veel grotere schaal. Dat is goed voor de integratie van de verschillende Europese krijgsmachten. Marietje Schaake, D66-Europarlementariër: “Samen trainen op Europees grondgebied, op bestaande basissen én op een nieuw stedelijk oefenterrein, zal onze militairen beter voorbereiden op de toekomst.”

Bron : Nicolette Rodenburg
Voorlichting Tweede Kamerfractie D66

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief