Eenmalige uitkering voor defensiemedewerkers

Gepubliceerd op: 12-12-2018

Alle medewerkers van Defensie krijgen nog dit jaar een eenmalige uitkering van € 750,- bruto. Reservisten ontvangen een uitkering naar rato van het aantal uren dat zij in 2018 in dienst werden opgeroepen.

Afbeelding verwijderd

In een mail aan alle medewerkers schrijven de minister, staatssecretaris, secretaris-generaal en commandant der strijdkrachten het volgende:

“Na jaren van bezuinigen is er financiële ruimte om te investeren in materieel en personeel. Maar: u voelt of ziet dit misschien nog niet direct in uw omgeving. In de gesprekken met velen van u is ons duidelijk geworden dat u uitkijkt naar verbetering. Daar wordt stevig aan gewerkt. Stap voor stap. Of het nu gaat om de gevechtspakken, de legering of een beter loopbaanperspectief. Maar het eerlijke verhaal is dat het nog een tijd zal duren voordat de verbeteringen overal merkbaar zijn. Dat kunnen wij niet mooier maken dan het is.

Om uit te kunnen kijken naar een betere toekomst zijn een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst en een pensioenregeling voor militairen nodig. Het afgelopen jaar hebben wij hier vaak over gesproken met de vakbonden. Dit leidde afgelopen zomer tot een onderhandelaarsresultaat met alle vier de bonden. Helaas kon dit niet op voldoende draagvlak rekenen. Zoals u weet is het overleg momenteel opgeschort en ligt een nieuw akkoord daardoor nog niet in het verschiet. Wij hopen dat we het overleg daarover op korte termijn weer kunnen voortzetten, zodat er snel duidelijkheid komt.

In het onderhandelaarsresultaat was voor dit jaar geld gereserveerd voor een eenmalige uitkering. Deze eenmalige uitkering willen wij graag aan u uitkeren, omdat wij niet willen dat u de dupe wordt van het uitblijven van een akkoord. U ontvangt nog dit jaar een eenmalige uitkering van € 750,- bruto. Bent u reservist, dan ontvangt u een uitkering naar rato van het aantal uren dat u in 2018 in dienst werd opgeroepen.

Op deze wijze willen we u onze dank en waardering tonen voor uw inzet. Wij realiseren ons dat uw toewijding en geduld op de proef worden gesteld. Beschouw dit dus als een teken van dank voor alles wat u doet om onze prachtige organisatie sterker te maken. En weet dat wij er ook komend jaar alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat de verbeteringen voor iedereen zichtbaar worden.”

In aanvulling op het bovenstaande is de eenmalige uitkering voor mensen die afgelopen 1 december al in dienst waren van het Ministerie van Defensie. Met een deeltijdfactor van 100% ontvangt iemand 750 euro bruto.  Voor mensen in een deeltijdfunctie geldt een ander bedrag. Werkt iemand bijvoorbeeld 60%, dan ontvangt diegene 60% van 750 euro.

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief