PNR-wetsvoorstel ligt bij Tweede Kamer

Gepubliceerd op: 9-3-2019

In de Tweede Kamer wordt op 11 maart een wetsvoorstel behandeld over het gebruik van passagiersgegevens. Het doel daarvan is het voorkomen en opsporen van terrorisme en ernstige criminaliteit. Het gaat om de omzetting van de Europese PNR-richtlijn (Passenger Name Record) in Nederlandse wetgeving.

Als de Tweede Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel wordt de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) opgericht. Deze wordt als zelfstandige organisatie ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee en valt onder het gezag van de minister van Justitie en Veiligheid.

De Pi-NL gaat passagiersgegevens verzamelen en analyseren. Alle luchtvaartmaatschappijen moeten hun passagiersgegevens hiervoor aanleveren. De Pi-NL kan op basis van een vordering relevante PNR-gegevens verstrekken aan de daartoe bevoegde instanties. De eenheid zal worden gevuld door medewerkers oorspronkelijk afkomstig vanuit de politie, de KMar en de bijzondere opsporingsdiensten.

Bron : kmarmagazine 02/2019

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief