Pier Scholte benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gepubliceerd op: 26-4-2019

 

 

Pier Scholte lid ONPier Scholte is sinds april 2002 secretaris van de Stichting Marechaussee Contact. Ook na zijn verhuizing in 2008 van Schaarsbergen / Arnhem naar de huidige woonplaats in Duitsland is hij zijn functie binnen de stichting blijven vervullen.

Naast het op uitstekende wijze verrichten van de gangbare secretariaatswerkzaamheden voor de stichting stuurt hij ook elke begunstiger namens de stichting jaarlijks een verjaardagskaart. Met name door de oudere begunstigers wordt dat zeer gewaardeerd. Hun aan hem gestuurde reacties geven voor het bestuur regelmatig een inzicht in de (gezondheids)toestand van betrokkene, zo nodig wordt extra contact met betrokkene opgenomen en hulp geboden of in gang gezet. Gelet op het aantal begunstigers komt dit neer op het per week versturen van enkele tientallen kaarten.

Pier Scholte is binnen en buiten de Stichting zeer bekend. Bij problemen zal men hem (dat geldt zeker voor de oudere veteranen) vanwege zijn groot enthousiasme, zijn grote betrokkenheid en zijn uiterst integere opstelling dan ook veelal benaderen voor raad en daad. Vaak zal hij proberen zelf betrokkenen van advies en hulp te dienen, in andere gevallen verwijst hij door naar andere leden van het bestuur of naar externe hulpverlenende instanties. Door zijn opstelling en instelling is hij niet alleen een zeer gewaardeerd lid van het bestuur en een boegbeeld voor de organisatie, maar zorgt hij inbelangrijke mate ook voor het geestelijk welzijn en de onderlinge contacten van met name de oudere begunstigers. Hij zorgt er in belangrijke mate voor dat deze categorie niet vereenzaamt.

Van 2 juni 1966 tot 1 juli 2002 heeft Pier Scholte in diverse functies bij de Koninklijke Marechaussee gediend, laatstelijk bij de Staf van dat Wapen. De wijze waarop hij binnen de organisatie telkenmale zijn taken heeft vervuld, heeft uiteindelijk geleid tot de bevordering tot kapitein. Terzijde zij nog opgemerkt dat Pier Scholte zijn activiteiten niet zou hebben kunnen uitvoeren als hij al die jaren niet de onvoorwaardelijke steun en hulp van zijn echtgenote had gekregen. Zijn echtgenote heeft de laatste twee jaar het versturen van de verjaardagskaarten grotendeels voor haar rekening genomen.

SMC

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief