Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III

Gepubliceerd op: 13-6-2013

De jaarlijkse Indië-reünie en herdenking ‘Boerma-Plaizier - MP III’ werd op 13 juni 2013 zoals gebruikelijk gehouden in Bronbeek en werd bijgewoond door ruim 90 belangstellenden.

Indie reunie Bronbeek 2013De bezoekers werden, evenals in voorgaande jaren, bij de ingang van de 'Kumpulan' begroet door Indië-veteraan en SMC-er Charles Besançon.

Na inleidende woorden van Roel Gras, voorzitter reünie-commissie SMC, heette luitenant-kolonel KMar b.d. Frans Meijer, voorzitter van de Commissie Veteranen SMC, in zijn toespraak de aanwezigen van harte welkom, met name kolonel V.B. Egbers en majoor KMar F. Spruijt namens de KMar, kolonel Michiel C. Dulfer, Commandant KTOMM Bronbeek, brigade-generaal b.d. drs A.D. Vriezen en mevrouw L.C. Plaizier - Flippo. Hij bedankte de reüniecommissie o.l.v. Roel Gras voor het vele werk dat is voorafgegaan aan de voorbereiding van deze dag.

Na zijn inleiding sprak Meijer over de gebeurtenissen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden met als hoogtepunt de inhuldiging op 30 april. 'Het werd een oranje dag met een nassaublauw tintje. De KMar leverde voor, tijdens en na de troonswisseling, zowel zichtbaar als onzichtbaar een belangrijke bijdrage: bewaken en beveiligen, opsporing, ordehandhaving, verkeersbegeleiding, bijstand aan politie en ceremoniële diensten. De SMC had graag twee oudere KMar-veteranen een plaatsje in de kerk gegund. Niemand van ons - hier aanwezig - is er geweest. Jammer. Het Veteraneninstituut heeft de totaal 20 veteranen aangewezen'', aldus Meijer. Hij besloot zijn toespraak met de hoop enkelen van de aanwezigen weer te treffen op de Veteranendag op 29 juni en op zaterdag 7 september bij het Indië-monument in Roermond. Klik hier om de volledige tekst van de toespraak te lezen.

Indie reunie Bronbeek 2013 2Na de toespraak werden de in het afgelopen jaar overleden sobats herdacht. SMC- en Indiëveteraan Arie van Veen las 24 namen voor van degenen die ons zijn ontvallen gedurende 2012/2013, waarop een moment stilte in acht werd genomen. Opperwachtmeester Paul van der Schoot van het Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee bracht het signaal 'Geeft acht'.

Aansluitend volgde de kranslegging door de heren T.M.J. Moors en J.W. Appel bij het KNIL-monument. Bij het monument werd één minuut stilte in acht genomen. Daarna klonk het signaal 'Voorwaarts', werd de vlag gehesen en werd het Wilhelmus gespeeld. Hierna volgde het defilé.

Na de plechtigheid werd door Indië-veteraan Laurens van Schaik een eigen werk 'Sobat' voorgedragen. Deze voordracht kunt u hier teruglezen.

Na de traditionele rijstmaaltijd was er nog ruim de gelegenheid voor de deelnemers om van gedachten te wisselen. Ondanks het steeds geringer wordende aantal sobats, werd teruggekeken op een fijne Reünie in Bronbeek.

Op onze pagina Reünies vind u een foto-impressie van deze dag.

SMC

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief