Apeldoorn: ‘nog niets gehoord over kazerne in Nieuw Milligen’

Gepubliceerd op: 24-1-2020

Nu de marinierskazerne uit Doorn niet naar Zeeland verhuist, is naar verluidt het defensieterrein Nieuw Milligen bij Apeldoorn in beeld. De gemeente heeft hierover nog niets gehoord uit Den Haag. De gemeente Apeldoorn kan nog niet reageren op de geluiden over Nieuw Milligen, zegt woordvoerder Carlo Spijk. ,,We gaan ervan uit dat Defensie ons op de hoogte brengt van eventuele ontwikkelingen.’’

Een paar jaar geleden leek Defensie het terrein te gaan afstoten. De gemeente en provincie bogen zich toen over de vraag wat een nieuwe invulling zou kunnen zijn. Toen Defensie in het najaar van 2017 aangaf het complex toch te houden, toonde de gemeente zich blij dat ‘Apeldoorn een belangrijke locatie voor Defensie is en blijft’, en kondigde ze aan daarover in gesprek te zullen gaan. De landmacht en de marechaussee hebben het terrein nu nog deels in gebruik. De gebouwen dienen als stalling voor voertuigen en er is een werkplaats. De marechaussee gebruikt het terrein als trainingslocatie. Mocht de keuze op Nieuw Milligen vallen, dan zal er het nodige ver(nieuw)bouwd moeten worden.

Binnen het Korps Mariniers was grote weerstand tegen de verhuizing naar Vlissingen. Een locatie centraal in het land, zoals Nieuw Milligen is, kan op meer draagvlak rekenen.

Bron: De Stentor

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief