Dragen van onderscheidingen

Binnenkort zullen weer de jaarlijkse herdenkingen,vieringen en defilé's plaatsvinden, alsmede de ON5.jpgdiverse Veteranendagen. In verband daarmee wil het bestuur van de Stichting Marechaussee Contact het volgende onder de aandacht brengen waar het gaat om het dragen van onderscheidingen.

Op reünies en zelfs op de jaarlijkse Nederlandse Veteranendagen bezondigen veel oudstrijders zich aan het onterecht paraderen met militaire onderscheidingen. Deze neppers zijn een doorn in het oog van de organisatoren van deze evenementen en van veteranen die niet pronken met de veren van een ander.

Ook wij als bestuur van de Stichting Marechaussee Contact hebben reeds diverse malen aandacht besteed aan het dragen van onderscheidingen. Veteranen of anderen die zich schuldig maken aan het ten onrechte dragen van de versierselen dienen bij zichzelf ten rade te gaan, waarbij tevens onder de aandacht wordt gebracht dat het ten onrechte dragen van (buitenlandse) onderscheidingen strafbaar kan zijn (Artikel 435 lid 1 en 2, Wetboek van Strafrecht).

Kortom, onderscheidingen zijn voor geen geld te koop. Hoe je het ook wendt of keert, personen, militair of burger, die onderscheiden worden hebben dat écht verdiend.

SMC

Lees verder... 3-5-2010

Koninklijke Onderscheiding Ben Langendoen

Op 29 april 2010 kreeg Bernard (Ben) Langendoen uit handen van de burgemeester van de Haarlemmermeer, Drs. Th.L.N. Weterings, de Koninklijke Onderscheiding 'Lid in de Orde van Oranje Nassau' uitgereikt.

LangendoenBen Langendoen, eerste luitenant der Koninklijke Marechaussee b.d. is al vele jaren een aktief SMC-begunstiger en lezer van 'Marechaussee Contact' en heeft 37 jaren bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee gediend.

Bij de uitreiking memoreerde burgemeester Weterings de grote verdiensten van Langendoen en diens inzet voor de maatschappij. Als bestuurs- en ouderraadslid bij het Chr.Onderwijs en daarna vele jaren als diaken en kerkrentmeester en beheerder van de Protestante Wijkgemeente Pax-Bornholm en sterk betrokken bij de renovatie van de Hoofdvaartkerk.

'Zo bent u toegetreden tot het bestuur van de historische Vereniging Westelijk Voorne en u hebt vijf jaar belangeloos onderzoek gedaan naar de historie van boerderijen en hun bewoners in de Haarlemmermeer wat tot twee fraaie boeken leidde en dat zijn niet uw enige boeken. U heeft na 37 jaar in dienst bij de Koninklijke Marechaussee te zijn geweest, een boek geschreven over 60 jaar grensbewaking op Schiphol. En zo helpt u ook tal van anderen, vooral ouderen in uw omgeving met tuinonderhoud en kleine onderhoudswerk-zaamheden. Het is dan ook volkomen duidelijk dat u zich geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving', aldus de burgemeester.

De Stichting Marechaussee Contact feliciteert elnt b.d. Langendoen met zijn benoeming.

Lees verder... 2-5-2010

Bestellen Gedenkboek

50 jaar dienstplichtOp 4 juni 2010 zal het ‘Gedenkboek vijftig jaar dienstplicht bij het Wapen’ officieel worden gepresenteerd aan de Commandant Koninklijke Marechaussee. Onmiddellijk daarna zullen bestelde boeken worden uitgeleverd.

Bestellen kan vanaf vandaag! Gewoon even het bestelformulier downloaden, printen, invullen, ondertekenen en naar het Marechausseemuseum te Buren zenden! Tevens zal bij het aprilnummer van Marechaussee Contact een bestelformulier worden bijgesloten.

Attentie: Voor de eerste editie gelden specifieke voorwaarden.
Deze editie kan dankzij de medewerking van de Commandant Koninklijke Marechaussee tegen vergoeding van behandel- en verzendkosten (productie-kosten worden niet berekend) besteld worden door oud-dienstplichtige marechaussees van alle rangen en (oud-)officieren en (oud-)onderofficieren van het Wapen die actief hebben gewerkt met dienstplichtigen.

Nadere informatie (graag goed lezen!) staat op het bestelformulier.

Het Marechausseemuseum verzorgt de behandeling en verzending van de bestellingen, natuurlijk kunnen de bestelde boeken ook in Buren opgehaald worden, mooie gelegenheid om het museum weer eens te bezoeken.
Bestelde boeken zullen na 4 juni verzonden worden c.q. kunnen worden afgehaald in Buren.

Lees verder... 11-4-2010

Overlijden A. (Toon) Boer

Boer, Anton (Toon)

 

Met leedwezen wordt ter kennis gebracht dat op 27 maart 2010 in de leeftijd van 91 jaar te Apeldoorn is overleden

 A. (Toon) Boer

adjudant der Koninklijke Marechaussee b.d.

Drager van de zilveren Eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Oprichter van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee

 

Toon Boer was de eerste tamboer-maître van het in 1950 opgerichte tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee.

Het Bestuur van de Stichting Marechaussee Contact wenst de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.


 

Lees verder... 29-3-2010

SMC Veteranen op Veteranendag

Op de voorpagina van De Telegraaf van zaterdag 13-03-2010 verscheen het volgende bericht.

quote
Marechaussee wil ook op tv

Den Haag, zaterdag. Oud-medewerkers van de Koninklijke Marechaussee willen tijdens het defilé op Veteranendag voorop lopen zodat hun familie hen ook een keer op tv kan zien. De gepensioneerde medewerkers van het Wapen hebben hiertoe een verzoek ingediend bij organisatiecomité. Ze zijn het beu om nooit in beeld te komen doordat ze al vijf edities achteraan lopen als prins Willem-Alexander het defilé afneemt.
unquote

Het Bestuur van de Stichting Marechaussee Contact heeft inderdaad daartoe via het Veteranen Platform een verzoek ingediend bij het organisatiecomité, voor alle duidelijkheid geven we de desbetreffende tekst onderstaand integraal weer. Dit verzoek vloeide voort uit de evaluatie van de Veteranendag 2009.

Sedert de implementatie Nederlandse Veteranendag gaan de eenheden van  de Koninklijke Marine (KM) in het defilé voorop. Met recht prevaleert dat de KM het oudste krijgsmachtdeel is. Ook is verdedigbaar de volgorde van Prinsjesdag aan te houden. Edoch, op de veteranen-dagen worden nimmer TV-beelden uitgezonden van de KMar-eenheden in de staart. Afgezien van het mogelijk realiseren van meer uitzendtijd mogen wij u verzoeken - overeenkomstig de gevoelens die ook bij de veteranen van de Koninklijke Luchtmacht leven - bij de autoriteiten te willen bevorderen dat een roulatiesysteem van kracht wordt. Voor alle krijgsmachtdelen geldt zonder onderscheid dat hun deelnemende veteranen minimaal uit de Tweede Wereldoorlog stammen.

Het Bestuur van de SMC neemt afstand van de emotionele lading die uit het artikel van De Telegraaf blijkt en verwacht dat er door het Comité in alle rust naar ons verzoek zal worden gekeken. Veel Indië-veteranen weten bijvoorbeeld nog dat aldaar vaak de KMar een defilé opende. Ook Prinsjesdag heeft een eigen indeling. In feite spreken we hier over een relatief korte traditie en moet het derhalve mogelijk zijn daarin nog wijzigingen aan te brengen.

Lees verder... 13-3-2010

Overlijden Rens Fillerup

Met leedwezen wordt bekend gemaakt dat op 4 maart 2010 in de leeftijd van 73 jaar is overleden

  Rens Fillerup

Rens, vriend en collega, was jarenlang Secretaris van onze Stichting. In de februari editie van ons blad 'Marechaussee Contact' dat de begunstigers één dezer dagen zullen ontvangen, maakt de voorzitter in de rubriek 'Observaties' nog mededeling over het herstel van Rens. Het bericht over zijn overlijden komt dan ook zeer onverwacht.

U wordt vriendelijk verzocht op dit moment geen contact op te nemen met mevrouw Fillerup.

De Stichting Marechaussee Contact wenst mevrouw Fillerup en overige familieleden veel sterkte en kracht om dit verlies te dragen.

Lees verder... 4-3-2010

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief