Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Algemene Reünie

Deze reünie wordt op 5 november 2020 gehouden te Bronbeek, Arnhem

Nadere informatie volgt t.z.t..

Lees verder... 8-12-2019

Reünie Boerma-Plaizier

I.v.m. de coronacrisis gaat deze reünie niet door.

De jaarlijkse reünie van Indiëgangers / Boerma-Plaizier / MP III wordt op donderdag 25 juni 2020 gehouden in de Kumpulan op Landgoed Bronbeek te Arnhem. Deze reünie is bestemd voor allen die gediend hebben bij het Korps Militaire Politie / KMar, de Koninklijke Marechaussee en/of bij het Korps Politietroepen in voormalig Nederlands-Indië, Korea en Engeland. Ook partners zijn van harte welkom. De kosten voor SMC'ers - met partner - bedragen € 7,50 p.p.. Niet-SMC'ers - met partner - betalen € 20,-- p.p.. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 juni 2020 door betaling op NL 22 INGB 000 7530025 t.n.v. Reünievereniging MC te Eindhoven o.v.v. Kumpulan. Vermeld daarbij ook uw adres.

Weduwen van SMC'ers kunnen gratis aan deze reünie deelnemen en daartoe schriftelijk een gratis NS-vervoerbewijs aanvragen bij het Veteranen Instituut. afdeling Dienstverlening, Postbus 125, 3940 AC Doorn. Hiervoor aanmelden kan tot uiterlijk 17 juni 2020 bij de voorzitter van de reüniecommissie (zie de colofon in Marechaussee Contact).

Het programmaboekje wordt tijdig aan de deelnemers toegezonden.

 

Lees verder... 8-12-2019

Contactmiddag Badhoevedorp

Ivm coronacrisis gaat deze bijeenkomst niet door.

Deze bijeenkomst wordt voor alle SMC'ers, met partner/begeleider, op 22 mei 2020 gehouden op de KMK te Schiphol. Aanvang 13.30 uur. Kosten € 12,50 p.p. inclusief een Indische rijsttafel. Niet-SMC'ers zijn ook van harte uitgenodigd, zij betalen € 25,-- p.p.. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 mei 2020 door betaling op rekeningnummer NL 22 INGB 0007530025 t.n.v. Reünievereniging MC te Eindhoven o.v.v. Badhoevedorp. Dieetwensen graag bij aanmelding aangeven.

Lees verder... 8-12-2019

Bezoek Louwman Museum

Ivm coronacrisis gaat deze bijeenkomst niet door.

Op 23 April 2020 organiseert de Reünievereniging MC een bezoek aan het Louwman museum in Den Haag.  Adres: Leidsestraat 57, 2594 BB Den Haag. www.louwmanmuseum.nl

Programma:
11.00-12.00 uur Ontvangst 
12.00-12.45 uur Lunch
12.45-15.00 uur Museum bezoek 
15.00-16.00 uur Samenzijn met een hapje en een drankje 

Deelname staat open voor begunstigers SMC met partner en/of begeleider tegen betaling van € 17,50 p.p. Ook niet begunstigers zijn van harte welkom, zij betalen € 30,00 p.p.

Let op: Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 50 personen. De volgorde van opgave en betaling is bepalend voor deelname.

Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op NL22INGB0007530025 t.n.v. Reunievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. Louwman museum. Graag adres vermelden. .
Contact: Gerrit Reloe 06 30989598 of reuniecommissie@marechausseecontact.nl

Lees verder... 8-12-2019

Bezoek Museum Militaire Traditie

Het op 25 maart 2020 door de Reünievereniging MC aan het Museum Militaire traditie in Driebergen en de daarnaast gelegen kaarsenmakerij geplande bezoek is i.v.m. de vanwege het coronavirus afgekondigde maatregelen vervallen. In de nabije toekomst zal mogelijk een nieuwe datum worden gepland.

 

Lees verder... 8-12-2019

58e Algemene Reünie SMC, donderdag 7 november 2019

Algemene Reunie SMC, donderdag 7 november 2019

Op donderdag 7 november 2019, hield SMC haar jaarlijkse reünie in Reünie- en Congrescentrum “Kumpulan” in Arnhem. 220 belangstellenden namen de moeite naar Arnhem af te reizen en gingen dit jaar niet naar Harskamp. Voorzitter SMC, generaal-majoor b.d. der KMar André  Peperkoorn, verwelkomde in zijn welkomstwoord iedereen hartelijk en vroeg tevens om een moment stilte voor de overledenen. In het bijzonder stond hij stil bij de aanwezigheid van Cees Kortlever, 89 jaar oud, waarvan het op deze dag exact 70 jaar geleden was dat hij opkwam bij de marechaussee en Marten Mobach. Onze 100 jarige Marten was wederom geheel zelfstandig met zijn auto naar Arnhem gekomen.

Vervolgens werd door SMC’er, oud-dienstplichtig marechaussee mr. Koos Spee, die uiteraard ook door André welkom werd geheten, een zeer interessante lezing verzorgd die onder andere in teken stond van zijn pas uitgegeven boek: ‘Een flitsende carrière’. Koos bij velen bekend als Landelijk Verkeersofficier vatte het plan op om zijn ervaringen opgedaan als agent op straat, maar met name ook die als Landelijk Verkeersofficier, aan het papier toe te vertrouwen en te voorzien van een aantal adviezen voor degenen die het in ons land voor het zeggen hebben. Want als het om de verkeersveiligheid gaat is Koos nog steeds een zendeling die het evangelie op dit gebied graag wil verkondigen.

De lezing kreeg de volle aandacht en er was  gelegenheid tot het stellen van vragen. Vervolgens werd genoten van een warm buffet, bestaande uit de Indische rijsttafel ‘Istimewa’. Weer eens wat anders dan de stamppot buffetten in Harskamp! De dag stond verder in het teken van elkaar gezellig ontmoeten, bijpraten en herinneringen ophalen.

Tijdens de reünie waren stands van het Fonds Sociale Zorg en de Stichting van Houten aanwezig. Deelnemers van de reünie hadden tevens gratis toegang tot het Museum Bronbeek. Verder konden enkele KMar-voertuigen worden bezichtigd, voorgereden door de Historische Voertuigengroep KMar. Een leuk initiatief. Kortom het was een geslaagde dag!

Wie weet treffen wij elkaar volgend jaar opnieuw in Arnhem in “Kumpulan”. In het decembernummer van Marechaussee Contact zal nader bij de reünie worden stilgestaan. 

Op deze dag gemaakte foto's kunt u bekijken door hier te klikken.

Deze zeer geslaagde dag is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-fonds.

 

Lees verder... 14-11-2019

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief