Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Unieke locatie SMC-contactmiddag 'Amsterdam-Badhoevedorp'

De SMC is veel dank verschuldigd aan districtscommandant brigade-generaal Harry van den Brink om de SMC in de gelegenheid te stellen haar jaarlijkse contactmiddag 'Amsterdam-Badhoevedorp' op 14 mei 2014 te houden op een wel zeer unieke locatie, namelijk de Koningin Máxima Kazerne.

SMC contactmiddag KMK 14-5-14 1 500

SMC contactmiddag KMK 14-5-14 2Bijna zeventig begunstigers hadden zich aangemeld en werden welkom geheten op deze dag door de voorzitter van de Reüniecommissie, Roel Gras (foto links).

Na enige inleidende woorden werd een moment stilte werd gehouden voor een vijftal vrienden die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen, te weten de heren Bart Broodbakker (14-10-2013), Jan Oosterom (2-12-2013), Jan Wezelman (11-3-2014), Jan van der Werff (22-3-2014) en Ben Dunsbergen (20-4-2014).

De oudste deelnemer vandaag, Jan Wakker (1918),  werd in het zonnetje gezet met een prachtige bos bloemen.

Namens de districtscommandant Schiphol waren aanwezig de kapitein Rob Uijtenbroek en kapitein Kees Ploeg, beiden van de Support Eenheid van het district (foto hieronder). Roel Gras verzocht hen de dank aan de districtscommandant over te brengen voor het beschikbaar stellen van deze bijzondere locatie in Badhoevedorp voor deze SMC-bijeenkomst.SMC contactmiddag KMK 14-5-14 3

De SMC-contactmiddag, in vroegere jaren bekend als contactmiddag 'Amsterdam' werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw, wellicht zelfs eerder, opgezet als informele contactdag voor personeel in het toenmalig District Amsterdam  en gehouden op locatie 'Robert Koch' onder regie van SMC-coryfee Arie van Veen. Na de oprichting van de SMC in 1977 is meer structuur in de bijeenkomsten gebracht. Na de sluiting van de Amsterdamse locatie 'Robert Koch' in 2007 werd deze bijeenkomst onder de naam 'Amsterdam/Badhoevedorp' voortgezet in de KMar locatie in Badhoevedorp. Na het in gebruik nemen van de nieuw Koningin Máxima Kazerne eind 2013, is de oude KMar locatie in Badhoevedorp inmiddels ontruimd.

Niet slechts was de SMC deze dag in de gelegenheid haar bijeenkomst op de 'KMK' te houden, maar de aanwezigen werden bovendien ook verrast met een duidelijke uitleg over de bouw en inrichting van de kazerne door kapitein Rob Uijtenbroek. Zo werd uitgelegd hoe volgens de Israëlische architect Zvi Hecke het gebouw er aan de buitenzijde beschermd, sterk en onneembaar als een fort moest uitzien, terwijl het gebouw aan de binnenzijde juist de gastvrijheid en vriendelijkheid moest uitstralen. Dit laatste is overigens duidelijk te zien in onder andere het cafetaria, waar op de vloer en muren de kleuren groen en geel domineeren en rust uitstralen. Kortom een bijzonder fraai staaltje van moderne architectuur.

SMC contactmiddag KMK 14-5-14 4De deelnemers konden vervolgens deelnemen aan een excursie door het complex. Zo werd het personeelshotel bezocht. Een fraaie moderne locatie met 340 éénpersoons kamers. Er werd een bezoek gebracht aan de entree, kantoorruimten en sportruimten, maar ook aan de arrestantencellen. Zelfs werd een blik geworpen in de fraaie werkkamer van de districtscommandant. 

Wederom was het vandaag een prima dag met een goed Reüniegevoel waarop veel werd bijgepraat. En ja, sommigen hadden voor deze gelegenheid ook weer hun zwart-wit foto's van vervlogen tijden meegenomen om met vrienden te delen.

De reüniecommissie heeft bij diverse gelegenheden benadrukt dat deze contactmiddag niet slechts voor 'oud-Amsterdammers' bedoeld is. Net als bij alle overige SMC-contactmiddagen zijn alle begunstigers van harte welkom. Het bleek dat hieraan gevolg was gegeven en zo konden ook oud-collega's van buiten voormalig district Amsterdam welkom worden geheten.

De dag werd besloten met een voortreffelijke, door Paresto bereide, rijstmaaltijd. 

De reüniecommissie is verheugd te kunnen mededelen dat voor de volgende bijeenkomst 'Amsterdam-Badhoevedorp' ook gebruik gemaakt mag worden van de Koningin Máxima Kazerne.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

Lees verder... 14-5-2014

MFO-KMar reünie

De geplande MFO-reünie in het Marechausseemusem te Buren is vanwege het geringe aantal deelnemers geannuleerd.

Aan deze reünie werd reeds in een vroeg stadium bekendheid gegeven en organisatorische maatregelen werden getroffen om aanvankelijk op de KW-III in Apeldoorn deze reünie te houden. Echter bleek de belangstelling voor deze reünie om een verscheidenheid aan redenen zodanig af te nemen dat de reüniecommissie van de SMC zich tot annuleren van deze reünie genoodzaakt zag.

Een nadere toelichting kun u hier lezen.In tegenstelling tot eerder verstrekte informatie zal deze reünie worden gehouden in het Marechausseemuseum in Buren

Dit jaar zal voor de tweede keer onder auspiciën van de SMC, een reünie worden gehouden van KMar-personeel dat dienst heeft gedaan bij de Multinational Force and Observers  (MFO). 

logo SinaiDe reünie vindt plaats op zaterdag, 22 november 2014 in de Dependance van het Marechausseemuseum in Buren, Weeshuiswal 4. Uiteraard zijn de partners ook welkom! 

Het programma is als volgt:  

10.00 – 10.30 uur: aankomst en ontvangst met koffie/thee en gebak;

10.30 – 11.00 uur: opening en welkomstwoord;

11.00 – 12.00 uur: reünie;

12.00 – 13.30 uur: maaltijd

13.30 – 16.30 uur: reünie, waarbij de mogelijkheid wordt geboden een  bezoek te brengen aan het museum.

16.30 uur           : einde reünie.    

De kosten van deelname aan deze reünie bedragen € 10,00 p.p. inclusief maaltijd en twee consumpties. Aanmelding geschiedt door overschrijving van de bedragen op ING-bankrekening: NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reünievereniging  Marechaussee Contact, Walstro 33, 1273 BH Huizen, o.v.v. 'MFO-KMar'. Uw bijdrage dient uiterlijk 10 november 2014 te zijn bijgeschreven. 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij: Roel Gras, voorzitter reüniecommissie en Jos van der Vaart.

Lees verder... 5-5-2014

Terugblik reünie 'Carib' in museum KMar

Ruim twintig personen kwamen  op 10 april bijeen in de dependance van het Marechausseemuseum voor een jaarlijkse reünie.

Carib reunie 2014

Betrokkenen werden verwelkomd door  Roel Gras, voorzitter van de SMC reüniecommissie alsmede door de directeur van het museum, brigade-generaal b.d. Jack Vlaming.

De groep heeft genoten van de doorlopende diashow, het bezoek aan de depots van het museum, de voortreffelijke lunch en het bezoek aan het museum zelf. Een geslaagde en heel gezellige bijeenkomst, ondanks het geringe aantal aanmeldingen.

Meer foto's op onze foto-pagina.

Lees verder... 11-4-2014

Veteranendag KMar met feestelijk tintje / Algemene reünie SMC 2014

Ons Wapen viert haar tweehonderdjarig bestaan. Dit was voor CKMar aanleiding om de Veteranendag KMar op een bijzondere wijze te houden op vrijdag 3 oktober 2014 op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn.

Vetdag KMar 2010 gezellig samenzijn

Deze dag zal worden opgesplits in twee delen, namelijk: de vertrouwde Veteranendag KMar met kranslegging, echtgenotes en lunch tot circa 14.00 uur en in de middag de reünie van postactieven, burgerwerknemers, dienstplichtigen, bbt-ers, enz. uit het verleden tot 18.00 uur. Het is de bedoeling dat omstreeks 14.00 uur beide evenementen in elkaar over gaan. 

Deze bijzondere reünie vindt plaats zonder echtgenotes of partners en kan maximaal 1500 personen omvatten. Noteer deze dag alvast in uw agenda. Nadere informatie en de wijze van aanmelden volgen.

Algemene reünie SMC 2014
Het SMC-bestuur heeft gemeend de jaarlijkse algemene reünie door te laten gaan op donderdag 30 oktober 2014 in ‘De Molen’ in Harskamp. Verdere informatie volgt te gelegener tijd op deze website, nieuwsbrief en in ons blad Marechaussee Contact.

Bron : KMar/SMC

Lees verder... 4-4-2014

Terugblik SMC Contactmiddag Buren 2014

SMC-seizoen 2014 begonnen met contactmiddag in Buren

Vorig jaar begon het verslag van de traditionele Burense SMC-contactmiddag met de vermelding van sneeuwvlokken die op het mooie stadje neerdaalden… op 13 maart 2014, precies één jaar en één dag  later, was het bijna zomer in De Betuwe met 18 graden! Van heinde en verre kwamen SMC-begunstigers, sommigen met hun partner, naar de dependance van het Marechausseemuseum. 

Contactmiddag Buren 2014Vanwege plezierige familieomstandigheden was  SMC-voorzitter  brigade-generaal b.d. Jack Vlaming, verhinderd. Dus geen nieuwtjes van het museumteam en geen SMC-informatie. In zijn plaats verwelkomde SMC-penningmeester Eelco Bouwman de aanwezigen.  Hij lichtte toe waarom er deze middag ook een vergadering van de SMC-reünievereniging gehouden zou worden.

Nadat Roel Gras nog even het middagprogramma bekend maakte vertrokken de verenigingsleden naar de vergaderkamer van het museum. De ‘rest’  kon kiezen uit een wandeling door Buren, een bezoek aan het museum of  gezellig bijpraten in de dependance. Mits ze maar op tijd terug zouden zijn voor het afsluitende buffet.

De veteranen en postactieven van de reünievereniging voegden zich al vrij snel weer bij de anderen en om half vijf  kon Roel Gras aankondigen dat het buffet gereed stond.

Samen eten bleek ook nu weer en mooie gelegenheid om nader kennis te maken en Marechaussee-ervaringen uit te wisselen. Waarbij het maar weer eens opviel dat SMC een bijzondere ‘club ‘ is. Het blijft mooi dat oud-beroeps marechaussees en hun oud-dienstplichtige collega’s op zo’n prettige manier bij elkaar kunnen zijn.

Klik hier voor een foto-impressie van deze bijeenkomst.

SMC

Lees verder... 14-3-2014

Reünie Caribisch Gebied, Suriname en Haïti

Als vervolg op de geslaagde reünie in september 2012, is ook dit jaar weer een reünie gepland voor KMar-personeel dat uitgezonden is, dan wel uitgezonden is geweest naar het Caribisch gebied, Suriname en Haïti. Deze reünie – waarbij uiteraard ook de partners welkom zijn - zal worden gehouden op donderdag, 10 april 2014 in de dependance van het Marechausseemuseum, Weeshuiswal 4, 4116 BR Buren.

Buren maart 2014Het programma is als volgt:

10.00 – 10.30 uur: aankomst en ontvangst met koffie/thee en gebak 

10.30 – 10.45 uur: opening en welkomstwoord 

12.30 - 13.00 uur: lunch

ca 16.00 uur: einde reünie

De kosten van deelname aan deze reünie bedragen € 10,00 p.p. inclusief de (broodjes)lunch doch exclusief drankjes; deze zijn voor eigen rekening.  

Aanmelding geschiedt door overschrijving van de bedragen op ING-bankrekening IBAN: NL22  INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Contact, Walstro 33, 1273 BH Huizen, o.v.v.  'Reünie 10/4'.

Uw bijdrage dient uiterlijk 2 april 2014 te zijn bijgeschreven. Bij internetbankieren graag uw volledig adres vermelden. Deelnemers aan deze reünie hebben tevens gratis toegang tot het museum. Zaken die u eventueel aan het museum wilt schenken kunt u, voorzien van naam en adres, meenemen en afgeven.

Lees verder... 10-1-2014

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief