Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Terugblik Veteranendag KMar 2012

Op 28 september 2012 heeft de 13e Veteranendag Koninklijke Marechaussee plaatsgevonden. Naar schatting waren ruim 800 veteranen en overige bezoekers aanwezig op deze gedenkwaardige dag op de Koning Willem III kazerne.

De ontvangst van de veteranen vond plaats in de grote Veteranentent op het Square van de Koning Willem III Kazerne in Apeldoorn. 

Op deze mooie en zonnige herftsdag werd de herdenkingsplechtigheid voor gevallen en overleden veteranen ingeleid door Commandant der Koninklijke Marechaussee (CKMar), luitenant-generaal dr. Hans Leijtens. Hierbij waren onder andere vertegenwoordigd plv. CKMar generaal-majoor drs. H.J. Beentjes, luitenant-generaal der Artillerie b.d. Meines, generaal-majoor b.d. der Infanterie Noordzij en Luitenant-kolonel Ruedisueli namens de IGK.

Vetdag KMar 2012 1
toespraak luitenant-generaal Leijtens

CKMar begon zijn toespraak door iedereen welkom te heten op deze dertiende Veteranendag van de Koninklijke Marechaussee. Hij vervolgde : 'Het doet mij goed om te zien dat u ook dit jaar weer in grote getale naar de Koning Willem III-kazerne bent gekomen. Dat zegt iets over uw verbondenheid met elkaar en over uw verbondenheid met het Wapen. Het is een goed gebruik dat wij onze jaarlijkse veteranenontmoeting hier bij dit monument beginnen. Wij gedenken hier met elkaar onze gevallen collega’s. Wij houden zo de herinnering levend aan deze leden van de Koninklijke Marechaussee, het Korps Politietroepen en het Korps Militaire Politie. Collega’s die het hoogste offer hebben gegeven in de Tweede Wereldoorlog, in Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea'.

'Wij gedenken ook de militairen die in dienst van het Wapen zijn omgekomen in het voormalig Joegoslavië, de Sinaï, Angola en Irak. Wij laten vandaag zien dat wij hen niet vergeten zijn en dat zij tot in lengte van dagen ons diepste respect verdienen.
De veteranendag is het moment waarop wij met elkaar stilstaan bij de missies die wij hebben uitgevoerd en de collega’s met wie we dat hebben gedaan. We halen herinneringen op aan hoe het toen was en we hebben aandacht voor hoe het nu is. We zijn er vandaag voor elkaar. En hier, bij dit monument, zijn we er vooral voor hen die er niet meer zijn, voor onze collega’s die voortleven in onze herinneringen', aldus Leijtens.

Vetdag KMar 2012 3

Hij vervolgde: 'Ons werk is niet makkelijk. Dat is het nooit geweest. Toch hebben we ervoor gekozen om dat werk te doen. We zijn er van doordrongen dat onze taak belangrijk is, maar we romantiseren hem niet. We weten dat een missie impact heeft. Niet alleen omdat we soms langdurig van onze geliefden gescheiden zijn voor een onzeker avontuur, maar ook omdat wat wij meemaken soms jarenlang op ons netvlies gebrand blijft staan. Soms vormen die beelden littekens op onze ziel en gaan ze niet meer weg.'

CKMar besloot zijn toespraak met 'Mensen zijn trots op hun landgenoten die zich op verre en gevaarlijke plaatsen inzetten voor vrede en veiligheid in de wereld, en daarmee ook in Nederland, en spreken dat ook hardop uit. Ook zie ik veel steun voor publieke bijeenkomsten en herdenkingen. Mensen realiseren zich wat u voor Nederland heeft betekend. Die steun is en blijft onmisbaar, want wij vragen veel van onze militairen, vaak nog jonge mannen en vrouwen, met familie, kinderen, vrienden die hen niet willen missen maar toch bereid zijn om ze te laten gaan. Omdat ze weten dat ze goed werk doen, in het belang van ons allemaal

De volledige tekst van de toespraak van luitenant-generaal Leijtens vindt u elders op deze website.

De krans bij het monument werd gelegd door Indiëveteraan Wim Jansen en MFO-veteraan Ellen Scheltinga. De vlaghijsers besonden uit Libanon-Veteraan Cees van Ingen en Cor Vogelaar.

Alle aanwezigen kregen vervolgens de gelegenheid te defileren langs het monument en de krans. De plechtigheid werd opgeluisterd door gepaste muziek uitgevoerd door het Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee. 
  

Vetdag KMar 2012 2
 ontmoeting in saamhorigheid

Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2012 was een geslaagde dag waarop de herdenking van gevallen maten centraal stond. Maar ook geslaagd als ontmoetingsdag waar alle sobats, vrienden, collegae en anderen elkaar wederom in saamhorigheid konden ontmoeten. De dag werd besloten met een traditionele rijstmaaltijd.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

SMC

Lees verder... 28-9-2012

Terugblik Reünie Caribisch Gebied

Al geruime tijd liep de SMC-reüniecommissie rond met het plan om, in navolging van de Suriname-reünie, een bijeenkomst te organiseren voor alle marechaussees die gediend hebben, of nog dienen, in het Caribisch gebied.

Na enig onderzoek werd de knoop doorgehakt en op 6 september 2012 was het dan zo ver, rond half elf kon commissievoorzitter Roel Gras, namens SMC,  bijna tachtig personen verwelkomen in de dependance van het Marechausseemuseum.

Reunie Caribisch gebied 2012

Het werd een plezierige reünie, ingeleid met een interessante presentatie door René van der Deure onder de titel ‘De KMar in het Caribisch gebied, door de jaren heen’.  Voor de meeste aanwezigen een, soms nostalgische,  herkenning en voor enkelen een eyeopener.

Binnenkort zal  deze reünie worden geëvalueerd, op grond waarvan  in het Algemeen Bestuur van SMC kan worden besproken of deze reünie een vaste plek kan gaan krijgen in de SMC-agenda. Uitvoeriger verslag volgt in het oktobernummer van Marechaussee Contact.

Klik hier voor een foto-impressie.

Lees verder... 6-9-2012

Terugblik Indië Reünie 'Boerma Plaizier' / MP III

Op 14 juni 2012 heeft de jaarlijkse Indië reünie en herdenking ‘Boerma-Plaizier - MP III’ plaats gevonden in Bronbeek, bijgewoond door bijna 100 belangstellenden.

Boerma Pl 2011 Vlaming 2De voorzitter van de reüniecommissie, Roel Gras, heette alle aanwezigen van harte welkom. Na zijn inleiding en mededelingen met betrekking tot het programma heette hij in het bijzonder welkom de voorzitter van de Stichting Marechaussee Contact, brigade-generaal der Koninklijke Marechaussee b.d. Jack Vlaming en andere genodigden.

In zijn toespraak heette de voorzitter SMC, Jack Vlaming (foto links), de aanwezigen van harte welkom, met name plv Commandant Koninklijke Marechaussee (plvCKMar) generaal-majoor H.J. Beentjes, brigade-generaal b.d. drs A.D. Vriezen, majoor Meijer, plv Commandant Bronbeek Kapmarns A. Craane, mevrouw Plaizier en Arie van Veen. Hij bedankte de reüniecommissie o.l.v. Roel Gras voor het vele werk dat is voorafgegaan aan de voorbereiding van deze dag.

Na zijn inleiding sprak Vlaming over het dienen bij het KMP/KMar. Vlaming: 'U hebt niet alleen in een oorlogssituatie gediend, maar ook in de periode gelegen tussen het afkondigen van de wapenstilstand en de soevereiniteitsoverdracht. Ondanks de wapenstilstand waren er toch veel, soms ernstige schermutselingen tussen Nederlandse en Indonesische militairen (TNI) dan wel bendeleden. Er was sprake van hinderlagen en het sneuvelen van militairen. Het KMP/KMar bleef zijn diensten verrichten en was het enige onderdeel dat nog gewapend mocht optreden.
Men patrouilleerde feitelijk slecht beschermd in vijandelijk gebied. Wat is het verschil met het optreden in Irak en Afghanistan? We hadden van u kunnen leren! Arie beschrijft hoe ijzeren platen aan een jeep werden gelast om zo tijdens een patrouille toch nog het idee van enige bescherming te hebben. Ik moest daarbij denken aan de gang van zaken in Irak, die hebben geleid tot het sneuvelen van Jeroen Severs. Zoveel parallellen, zoveel onbenutte kennis en ervaring.'

Boerma Plaizier 2012 1

Verder beschreef Vlaming de vele gesprekken die hij met de Indiëveteranen heeft gehad. 'De wijze waarop daar toen in Nederland aandacht aan werd besteed. De wijze waarop u bij terugkeer in Nederland bent ontvangen. In Nederland werden de eersten uitgemaakt voor moordenaars. Dit werd ook bekend bij de nog in Indonesië aanwezige militairen. Velen voelen zich misbruikt door de politiek en miskend', aldus Vlaming.

Hij memoreerde voorts nog de plaatsing van het monument in Roermond en het monument in Den Haag, waar de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 wordt herdacht.

Tenslotte zei Vlaming dat hij en het bestuur van de SMC zich zal blijven inzetten voor de Indiëveteranen en dat deze reünie zal blijven worden georganiseerd.

Boerma Plaizier 2012 2

Na de toespraak werden de in het afgelopen jaar overleden sobats herdacht. SMC- en Indiëveteraan Arie van Veen las de negenentwintig namen voor van degenen die ons zijn ontvallen gedurende 2011/2012.

Aansluitend volgde de kranslegging door de heren J.M. Mensink en W. van der Veer bij het KNIL-monument. Bij het monument werd een minuut stilte in acht genomen. Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee verzorgde een mooie en toepasselijke muzikale omlijsting.

Na de traditionele rijstmaaltijd was er nog ruim de gelegenheid voor de deelnemers om van gedachten te wisselen. Ondanks het steeds geringer wordende aantal sobats, werd teruggekeken op een fijne Reünie in Bronbeek.

Klik hier naar het album met een foto-impressie van deze dag. Hieronder kunt u hier kijken naar videobeelden die deze dag werden gemaakt.

Lees verder... 14-6-2012

Terugblik SMC Contactdag 'Huis Doorn'

Op 6 juni hadden bijna 40 SMC-begunstigers, sommigen met partner, zich opgegeven voor de SMC Contactdag die plaatvond in 'Huis Doorn' (een rijksmuseum) in Doorn.

SMC Contactdag Doorn 2012

De deelnemers werden ontvangen in restaurant 'De Oranjerie' met koffie en gebak. De voorzitter van de SMC Reüniecommissie, Roel Gras, heette allen van harte welkom en verstrekte enige bijzonderheden over het programma van deze dag.

Het programma bestond uit een rondleiding met gids door 'Huis Doorn' van circa een uur. Al snel bleek dat deze rondleiding zou uitlopen tot bijna twee uur. Dit was mede het gevolg van de voortreffelijke wijze waarop de gids de bezoekers in de ban wist te brengen en mee terug te nemen in de geschiedenis. Het gezelschap heeft genoten van deze mooie rondleiding. Het regenachtige weer nodigde niet uit voor een wandeling door het fraaie park rondom 'Huis Doorn'.

In 'De Oranjerie' werd na de rondleiding een voortreffelijke lunch geserveerd. Het gezelschap had ook ruim de gelegenheid weer bij te praten.

Een foto-impressie van deze dag is te vinden in het album in de foto-galerij van deze website.

SMC Contactdag Doorn 2012 2

Over 'Huis Doorn' kan in het kort nog het volgende worden gezegd.

In mei 1920 betrok Keizer Wilhelm II van Duitsland, Huis Doorn. Duitsland had de Eerste Wereldoorlog verloren, waarna op 9 november 1918 de Republiek werd uitgeroepen. De Keizer, die zich op dat moment in België bevond, kon zijn eigen land niet meer in en vroeg asiel aan in Nederland. Na enige tijd op Kasteel “Amerongen” te hebben gewoond, kocht hij in 1919 uit eigen middelen “Huis Doorn”. Het huis werd ingericht met objecten uit paleizen in Berlijn en Potzdam. Deze inboedel kwam in 59 treinwagons naar Nederland. Keizer Wilhelm bewoonde “Huis Doorn” tot zijn dood in 1941.

Op 18 maart 1920 werd Kapitein der Koninklijke Marechaussee Marius van Houten aangewezen voor de beveiliging en bewaking van Keizer Wilhelm. Deze periode uit het leven van Marius van Houten is uitvoerig beschreven in het boek  'Marius van Houten, marechaussee en diplomaat' geschreven door dr. Jos Smeets en uitgegeven door uitgeverij Boom in Amsterdam, ISBN 9789461054623.

Uitgebreide informatie vindt u op de website van 'Huis Doorn'.  

Lees verder... 6-6-2012

Terugblik Contactmiddag 'Amsterdam / Badhoevedorp'

Op 25 april 2012 werd de jaarlijkse SMC-contactmiddag gehouden in het KEK gebouw op het terrein van de voormalige brigade KMar Badhoevedorp.

Voorzitter van de Reüniecommissie, Roel Gras, sprak een welkomstwoord aan de 45 SMC begunstigers die zich hadden aangemeld voor deze bijeenkomst. Een moment stilte werd gehouden voor een viertal vrienden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

SMC Contactmiddag Badhoevedorp 2012
a.o.o. Guus Speijers (l), a.o.o. Bert van Oosterhout (m) en Roel Gras

Namens de Districtscommandant Schiphol waren aanwezig de brigadeadjudanten Bert van Oosterhout (Recherche en Informatie) en Guus Speijers (Politie en Bewaking). Roel Gras verzocht hen de dank aan de Districtscommandant over te brengen voor het in de gelegenheid stellen van locatie in Badhoevedorp voor deze SMC bijeekomst.

Sedert mei 2009 wordt de Contactdag 'Amsterdam', zoals de bijeenkomst voorheen werd genoemd, gehouden op het terrein van de voormalige brigade Badhoevedorp. Na de sluiting van de Amsterdamse locatie 'Robert Koch' in 2007 is deze bijeenkomst bekend onder de huidige naam 'Amsterdam/Badhoevedorp'.

SMC Contactmiddag Badhoevedorp 2012 2
wederom een goed reüniegevoel

De Reüniecommissie wil nogmaals benadrukken dat deze Contactmiddag niet slechts voor 'oud-Amsterdammers' bedoeld is. Net als bij alle overige SMC contactdagen zijn alle begunstigers van harte welkom.

Wederom was het vandaag een prima dag met een goed Reüniegevoel waarop veel werd bijgepraat. De dag werd besloten met een voortreffelijke, door Paresto bereide, rijstmaaltijd.

Of de contactmiddag Amsterdam/Badhoevedorp' in 2013 wederom op deze mooie locatie worden gehouden, zal bij gelegenheid bekend worden gemaakt.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

Lees verder... 25-4-2012

SMC-Surinamereünie in Buren

Op donderdag 12 april 2012 kwamen in de dependance van het Marechausseemuseum in Buren
een twintigtal reünisten  die ooit voor het Wapen in Suriname dienden bij elkaar.

Suriname reunie 2012Roel Gras begroette hen  namens de SMC- reüniecommissie. Hij had geconcludeerd dat de groep ‘Surinamers’ op deze reünie alsmaar kleiner wordt en vroeg de aanwezigen om mee te denken over de toekomst van hun Surinamereünie.

Na verschillende opties te hebben besproken vroegen de aanwezigen aan de Reüniecommissie om te overwegen ‘hun‘ reünie te combineren met de Cariben-Haïti-reünie, dit jaar voor het eerst te houden  op 6 september, op die manier ontstaat er misschien wel een ‘West-Indië-reünie’.

Na bespreking van dit onderwerp begon de feitelijke reünie, een geanimeerd samenzijn vol herinneringen
aan een bijzondere tijd ver van huis, maar ook met serieuze gesprekken over het Suriname van nu.

De middag werd afgesloten met een goed buffet  en een ‘Hopelijk tot ziens op 6 september!’.

Een foto-impressie van deze dag vindt u in onze fotogalerij.

SMC

Lees verder... 17-4-2012

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief