Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

SMC aanwezig bij zevende Veteranendag

Op 25 juni 2011 werd de zevende Veteranendag gehouden in de Den Haag. In de Ridderzaal werd in het bijzijn van prins Willem-Alexander en premier Mark Rutte stilgestaan bij de inzet van Nederlandse veteranen. In de middag nam prins Willem-Alexander het defilé af op de Kneuterdijk.

Op het Malieveld was zoals elk jaar een manifestatie, dit keer met optredens van Glennis Grace, Jeroen van der Boom en Wieteke van Dort als Tante Lien. Het evenement trok ondanks het slechte weer vele duizenden bezoekers.

In het defilé liepen onder andere ook mee Veteranen van de Koninklijke Marechaussee. Ook de Stichting Marechaussee Contact defileerde met een detachement van (SMC-) KMar-veteranen. Het Trompetterkorps en het Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee namen eveneens deel aan het defilé. In de tent waarin onder andere het SMC-detachement verbleef, bracht Prins Willem-Alexander een bezoek.

Op deze website is een foto-impressie te zien van onder andere het SMC-detachement.

Lees verder... 1-7-2011

Terugblik SMC Contactdag Bronbeek 2011

Op donderdag 23 juni 2011 werd in de Kumpulan van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen in Bronbeek een SMC-contactdag gehouden.

Voor deze Contactdag in Bronbeek had zich het maximaal toelaatbare aantal van zestig personen aangemeld. De ontvangst was uitermate hartelijk met koffie en gebak. Voorzitter van de Reüniecommissie SMC, Roel Gras, heette alle begunstigers van harte welkom. De deelnemers begonnen deze mooie dag met een kop koffie en een stukje traditionele spekkoek.

SMC Bronbeek 2011

Het hoofddeel van het progamma was een rondleiding door het museum van Bronbeek. Als gids trad op de heer Hans Cieraad geassisteerd door drie van zijn medewerkers. Opgesplitst in vier groepen begon de rondleiding met de geschiedenis toen in circa 1595  de Nederlanders, na de Portugezen te hebben verjaagd, het verre Indië ontdekten als rijke bron van inkomsten.

De nationale overzichtstentoonstelling 'Het Verhaal van Indië' laat de opkomst en ondergang van het Nederlands koloniaal bestuur in de Oost op indringende wijze in woord en beeld zien. Van de VOC tot koloniale staat, van KNIL tot winstgevende plantages, van het ontstaan van de Republiek Indonesië tot het vertrek van honderdduizenden Indische Nederlanders.

Het Verhaal van Indië, een stuk vaderlandse geschiedenis dat bij velen nog onbekend is.


SMC Bronbeek 2011 2

Na het museumbezoek was er in de Kumpulan nog ruimschoots de gelegenheid om nog eens gezellig bij te praten. De reüniegedachte was ook bij deze gelegenheid weer ruim merkbaar. De dag werd besloten met een voortreffelijke rijstmaaltijd.

In de fotogalerij van de website vindt u een album met een foto-impressie van deze dag.

Lees verder... 23-6-2011

Terugblik Indië Reünie - Boerma Plaizier - MP III

Op 16 juni 2011 heeft de jaarlijkse Indië reünie en herdenking ‘Boerma-Plaizier - MP III’ plaats gevonden in Bronbeek; bijgewoond door bijna 100 belangstellenden.

Boerma PL 2011 zaal

De voorzitter van de Reüniecommissie, Roel Gras, heette alle aanwezigen van harte welkom. Na zijn inleiding en mededelingen met betrekking tot het programma heette hij in het bijzonder welkom de voorzitter van de Stichting Marechaussee Contact, brigade-generaal der Koninklijke Marechaussee b.d. Jack Vlaming en andere genodigden.

Boerma Pl 2011 krans

Voorafgaande aan de toespraken werden eerst de in het afgelopen jaar overleden sobats herdacht. SMC- en Indiëveteraan Arie van Veen las de zevenendertig namen voor van degenen die ons zijn ontvallen. Aansluitend volgde de kranslegging bij het KNIL-monument. De krans werd gelegd door de mevrouw J. Post en mevrouw B. Ch. H. Pollet-Bastiaans. Bij het monument werd een minuut stilte in acht genomen. Het Koperkwintet Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee verzorgde een toepasselijke muzikale omlijsting.

Boerma Pl 2011 Vlaming 2In zijn toespraak heette de voorzitter SMC, Jack Vlaming (foto links), de aanwezigen van harte welkom en met name ook de Commandant Koninklijke Marechaussee (CKMar), luitenant-generaal Mr. Dick van Putten en mevrouw van Putten, alsmede een aantal andere genodigde gasten. Voordat hij het woord gaf aan luitenant-generaal van Putten bedankte hij de Reüniecommissie o.l.v. Roel Gras voor het vele werk dat is voorafgegaan aan de voorbereiding van deze dag.

Van Putten (foto rechts) gaf in zijn toespraak aan het belang van herdenken, om te blijven herinneren en samen te komen. Steeds meer jaren scheiden u van de gebeurtenissen in Nederlands-Indië, maar de herinneringen worden er niet vager om. Wellicht worden zij met de jaren steeds helderder en duidelijker, aldus CKMar.

Verder beschreef hij zijn ervaringen die hij had opgedaan tijdens uitvoerigeBoerma Pl 2011 vPutten gesprekken met een drietal Indië-veteranen. Hij beschreef de gevoelens van deze drie sobats naar aanleiding van hun traumatisch ervaringen in het verre Indië en de frustraties welke zij opdeden bij terugkeer in het vaderland. Gebeurtenissen in Indië die bij de betrokkenen nog zo duidelijk op het netvlies staan en die geen dank en geen waardering kregen bij terugkeer.

CKMar memoreert in dit verband de uitzendingen naar missie-gebieden en recentelijk de uitzending naar Kunduz. Deze missies zijn ook niet zonder gevaar, maar deze militairen kunnen verzekerd zijn van een goede begeleiding tijdens de missie en bij terugkeer daarvan.
De toespraak van luitenant-generaal van Putten maakte een diepe een indruk op de veteranen en overige aanwezigen.

Na de traditionele rijstmaaltijd was er nog ruim de gelegenheid voor de deelnemers om van gedachten te wisselen. Ondanks het steeds geringer wordende aantal sobats, werd teruggekeken op een fijne Reünie in Bronbeek.

Klik hier naar het album met een foto-impressie van deze dag.

Lees verder... 16-6-2011

Terugblik Contactmiddag 'Amsterdam / Badhoevedorp'

Op 25 mei 2011 werd de jaarlijkse SMC-contactmiddag gehouden in het KEK gebouw op het terrein van de voormalige brigade KMar Badhoevedorp.

Voorzitter van de Reüniecommissie, Roel Gras, spak een welkomstwoord aan de 40 SMC begunstigers die gehoor hadden gegeven aan deze bijeenkomst. Een moment stilte werd gehouden voor de vrienden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Roel Gras verzocht de aanwezige Districtsadjudant a.o.o. mw L.L. Bloemendaal-van Wijk de dank aan de Districtscommandant over te brengen om de SMC in de gelegenheid te stellen de bijeenkomst op deze lokatie in Badhoevedorp te houden.

SMC BAdhoevedorp mei 2011 - Gras
Districts-adjudant a.o.o. mw L.L. Bloemendaal-van Wijk (l) en Roel Gras

Waarom eigenlijk contactmiddag 'Amsterdam/Badhoevedorp?' De contactmiddag voor de groep SMC-begunstigers 'oud-Amsterdammers' werd jarenlang traditiegetrouw elk jaar gehouden in de maand mei op de KMar-lokatie Brigade Amsterdam aan het Robert Koch plantsoen. Voor vele 'Amsterdammers' en oud-personeel van andere brigades was dit terrein een bekende plek, onder andere ook als verzamelplaats voor de uitoefening van bijstand aan de Gemeentepolitie.

In mei 2007 kon de geplande contactmiddag geen doorgang vinden omdat de 'Robert Koch' helaas niet meer beschikbaar bleek. Voor de contactmiddag in 2008 had de Reüniecommissie de Districtscommandant van het District Schiphol bereid gevonden ruimte beschikbaar te stellen in het KMar gebouw van Triport II op de luchthaven.

Vanaf mei 2009 wordt de contactmiddag gehouden op de eerder gemelde lokatie in Badhoevedorp, zoals deze ook vandaag plaats vond.

SMC BAdhoevedorp mei 2011 - gezellig
gezellig bijpraten

Wederom was het een prima dag waarop veel werd bijgepraat. Bovendien kon op een groot scherm een nieuwe KMar wervingsfilm van de brigade Schiphol worden bewonderd. De dag werd besloten met een voortreffelijke, door Paresto bereide, rijstmaaltijd. Naar alle waarschijnlijkheid zal in 2012 de contactmiddag 'Amsterdam/Badhoevedorp' wederom op deze mooie lokatie worden gehouden.

Klik hier voor een foto-impressie van deze contactmiddag.

Lees verder... 25-5-2011

Terugblik Defilé Wageningen 5 mei 2011

Donderdag 5 mei 2011 stond in het teken van het bevrijdingsdefilé. In Wageningen werd de capitulatie in hotel de Wereld getekend, 66 jaar geleden.

Het defilé was anders opgezet dan de voorgaande jaren, niet alleen de veteranen van de WOII en voormalig Nederlands-Indië mochten deelnemen, ook die in Libanon en Korea hadden gediend namen deel aan het defilé, alsmede de detachementen van de landen die aan de bevrijding van ons land hebben deelgenomen.

Drie begunstigers van de SMC namen lopend deel aan het defilé en één nam hieraan deel gezeten in een de vele historische voertuigen die in het defilé meereden. De deelnemers kwamen bijeen in de veteranentent geplaatst op ‘De Dreijen’ een onderdeel is van de Universiteit van Wageningen. In deze tent kreeg men koffie en werden tribuneplaatsbewijzen en munten voor de lunch verstrekt aan onze deelnemers met hun begeleiders namens het SMC.

wageningen 2011
drie SMC-begunstigers

Op de ‘De Dreijen’ waren verscheidene static shows ingericht van voertuigen die later aan het defilé mee zouden doen. Het defilé wordt nu georganiseerd door het Nationaal Comité Herdenkingen Capitulaties 1945 Wageningen. En is voor de veteranen eigenlijk de voortzetting van de defilés die ZKH Prins Bernard afnam.

Het aantal deelnemers, dat dit jaar deelnam bedroeg ongeveer 1100 manschappen en ook 35 historische militaire voertuigen, die in het defilé een plaats hadden gekregen. Tal van burger- en militairenmuziekkorpsen, zowel uit Nederland, zowel uit Engeland waaronder Schotland en Canada toonden hun muzikale talenten. Ook het Historisch Tamboerkorps gaf acte de présence.

Het defilé bestond uit vier clusters waarvan de SMC in de derde cluster was vertegenwoordigd door onze begunstigers en één verdeeld over een voertuig. Het defilé ging van ‘De Dreijen’ over de Generaal Foulkesweg naar het 5 meiplein voor hotel  ‘De Wereld’, waar het defilé werd afgenomen door de Burgemeester van Wageningen. Hierna werd de weg vervolgd terug naar ‘De Dreijen’ .
De partners en begeleiders van de deelnemers konden het defilé aan zich voorbij zien trekken op de Generaal Foulkesweg, waar voor dit gezelschap een tribune was geplaatst.
 
Na het einde van het defilé kon nog een drankje genuttigd worden in de veteranentent. Dit jaar was weer een heel geslaagde dag met stralend weer.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

Lees verder... 11-5-2011

Terugblik Contactdag SMC op KW-III

Vanwege een overgrote belangstelling voor de excursies naar de KW-III kazerne in Apeldoorn, werd in navolging op twee zeer geslaagde contactdagen in 2010 in de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn dank zij de welwillende medewerking van Commandant LOKKMar Kolonel Ruud Dirkzwager op 28 april 2011 wederom een contactdag te houden voor SMC-begunstigers.

SMC contactdag KW-III nov 2010 dia

Een honderdtal SMC-begunstigers wist de weg naar de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn te vinden. Onder het genot van een kopje koffie heette de voorzitter van de reüniercommissie Roel Gras de deelnemers hartelijk welkom. Een bijzonder woord van welkom richtte hij aan Mevrouw Schermer, de weduwe van kolonel Th.W.A. Schermer, Commandant van het Opleidings Centrum KMar van 1973-1976. Mevrouw Schermer was vergezeld van twee kleinkinderen. Zij hadden de wens van hun oma, om nog eens een bezoek aan de kazerne te brengen, kenbaar gemaakt aan de reüniecommissie. Mevrouw Schermer ontving namens de SMC een boeket bloemen.

Kazerne-adjudant Adjudant Theo Betting heette het gezelschap namens Commandant LOKKMar welkom. Na de koffie gaf kapitein b.d. G.H. de Ruiter, Project Adviseur nieuwbouw LOKKMar, aan de hand van woord en beeld een uiteenzetting over de vorderingen van de renovatie. Deze is zo ver gevorderd dat onder andere weer gebruik kon worden gemaakt van de ”oude” toegangspoort.

Fred Klijndijk (marechausseenostalgie) presenteerde een foto-tentoonstelling die een duidelijk beeld schetste van de verschillende stadia tijdens de renovatie.

Na de lunch werd het gezelschap in groepen opgedeeld en onder leiding van de sectoradjudanten werd een rondleiding te voet verzorgd over het kazerneterrein waarbij ook een bezoekje gebracht kon worden aan de winkel van het Fonds Sociale Zorg.
 
Onder het genot van een drankje was er nog volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te zijn.

De reüniecommissie onder de bezielende leiding van Roel Gras en zijn medewerkers, alsmede de deelnemers kunnen terugkijken op een zeer geslaagde contactdag.

Klik hier voor een foto-impressie van deze contactdag.

Lees verder... 11-5-2011

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief