Praktische informatie over rechtszaak Amnesty International c.s. tegen Koninklijke Marechaussee

Gepubliceerd op: 10-6-2021

Praktische informatie over rechtszaak Amnesty International c.s. tegen Koninklijke Marechaussee
Op dinsdag 15 juni 2021 om 09.30 uur behandelt de rechtbank Den Haag de zaak van Amnesty International,  Stichting RADAR, NJCM, Controle Alt Delete en twee individuele burgers tegen de Staat der Nederlanden (Koninklijke Marechaussee).   
Achtergrond
De Koninklijke Marechaussee is belast met vreemdelingentoezicht in het grensgebied ter bestrijding van illegaal verblijf en voert daarbij zogenoemde Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV)-controles uit. Eisers stellen dat bij deze MTV-controles etniciteit als onderscheidend criterium wordt gebruikt en dat dit leidt tot etnisch profileren. Dit is volgens hen in strijd met nationaal en internationaal recht dat discriminatie op grond van persoonlijke kenmerken als ras of huidskleur verbiedt. Zij vorderen een verbod om etniciteit te gebruiken bij de uitvoering van MTV-controles.
Livestream
De zaak kan door alle belangstellenden via een livestream worden gevolgd: https://streams.nfgd.nl/mondelinge-behandeling-zaak-amnesty-international-en-anderen-tegen-de-koninklijke-marechausseeU verlaat Rechtspraak.nl
​​Informatie voor de media
Door de coronamaatregelen is de ruimte in de zittingszaal beperkt. Voor het maken van audiovisuele opnames geldt daarom een poolregeling.
Er kan een beperkt aantal journalisten plaatsnemen in de (video)zaal. Wij raden journalisten aan de zittingen te volgen via de livestream.
Journalisten die toch aanwezig willen zijn kunnen zich tot uiterlijk a.s. vrijdag 11 juni 2021 12:00 uur aanmelden bij de afdeling voorlichting van de rechtbank Den Haag. Een plek in de zittingszaal kan niet worden gegarandeerd.
Informatie voor publiek
Overige belangstellenden kunnen de zaak volgen via de livestream.


Bron: De Rechtspraak

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief