Compensatie voor (oud-) Defensiepersoneel met AOW-gat

Gepubliceerd op: 6-12-2016

(Oud-)Militairen en burgermedewerkers van Defensie krijgen een hogere compensatie om het AOW-gat op te vangen. Dat heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert de Kamer vandaag wederom laten weten.

Afbeelding verwijderdDe huidige voorlopige voorziening ‘tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd’ is sinds 1 oktober 2015 van kracht. De Centrale Raad van Beroep en de rechtbank Den Haag hebben geoordeeld dat deze voorziening onvoldoende was. Met de nieuwe voorziening is het uit te betalen bedrag gelijk geworden aan de netto AOW-uitkering. Fiscale effecten zorgden voor een te grote terugval in het inkomen. Daar wordt nu rekening mee gehouden.

Minister Hennis streeft ernaar de verhoogde compensatie volgende maand te laten uitbetalen aan hen die dat toekomt. Indien van toepassing gebeurt dat met terugwerkende kracht. (Oud-)burgermedewerkers krijgen bovendien een financiële compensatie als zij met 65 jaar vervroegd met pensioen gaan. Voor militairen is dit niet aan de orde omdat zij dan sowieso de pensioengerechtigde leeftijd hebben.

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief