Dienstplicht voortaan ook voor vrouwen

Gepubliceerd op: 25-2-2017

DEN HAAG - Ook voor vrouwen gaat de dienstplicht in Nederland gelden. Aangezien de opkomstplicht reeds twintig jaar is opgeschort, is het voor Defensie vooral op papier een kwestie van emancipatie.

Wel betekent de nieuwe wet dat in de toekomst meisjes net als jongens als ze 17 jaar zijn een brief krijgen over de dienstplicht. Tot nu toe stelde Defensie vrouwen uit vanwege hun achterstand op de arbeidsmarkt, maar minister Hennis vindt dat de gelijke behandeling van mannen en vrouwen zwaarder weegt. Bovendien zijn vrouwen volgens haar inmiddels vrijwel even hoog opgeleid als mannen en heeft Defensie juist behoefte aan hoogopgeleide specialisten.

Ook de wettekst zal worden aangepast. Daarin zal in het vervolg bijvoorbeeld gesproken worden van ‘de dienstplichtige’ en ‘broeder- én zusterdienst’. De inzet is dat de gewijzigde wet per 2018 ingaat.

Bron : telegraaf.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief