Hopperus Buma, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Gepubliceerd op: 26-4-2017

Hopperus Buma (63 jaar) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Gedurende zijn militaire loopbaan vervulde hij onder meer de functies van vicevoorzitter voor Vereniging Officieren Koninklijke Marechaussee, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, voorzitter van de Traditiecommissie Koninklijke Marechaussee en als lid van de Traditiecommissie Krijgsmacht.

Afbeelding verwijderd
Hopperus Buma, voorste rij, 2e van links

Hij is 'dadelijk administrator' van st.' Het Tjallinga Weeshuis' dat diverse jeugdprojecten financieel ondersteunt in binnen- en buitenland. Tevens is hij lid van de Lions Club Amersfoort en voorzitter van de stichting Vrienden Museum Koninklijke Marechaussee. Voor de Stichting 'Het Evert Zoudenbalchhuis' is hij regent en voorzitter. Hij is lid van het Kapittel Militaire Willems-Orde en is vicevoorzitter voor de Prins Bernhardstichting. Hij was bestuurslid en werd later voorzitter van de Nederlandse Zuid-Afrikaanse Vereniging en aansluitend lid van het bestuur van de nieuwe stichting "Zuid-Afrika Huis Nederland" (NZAV). Hij is lid van de commissie Politieklachten regio Midden-Nederland en maakt deel uit van de commissie van toezicht arrestantenzorg. Daarnaast is hij bestuurslid van de st. mr. W.W. Buma-Leen, die het beheer voert over de familiebegraafplaats in Weidum.

Op dit moment is de heer Hopperus Buma adviseur bij het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, docent bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR), plv. advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie te Amsterdam en plv. officier van Justitie in het ressort Midden Nederland.

Bron : Gemeente Amersfoort

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief