Jaarverslag Integriteits Defensie

Gepubliceerd op: 5-5-2017

"Het versterken van de morele fitheid is een serieuze zaak. Hoewel Defensie op de goede weg zit, verdient dit onze blijvende aandacht." Dat schrijft secretaris-generaal Wim Geerts in het vandaag verschenen Jaarverslag Integriteit Defensie 2016.

De hoogste ambtenaar van Defensie hecht grote waarde aan handhaving en aandacht voor preventie van integriteitsschendingen. “De cijfers in dit rapport zijn geen reden tot zorg, maar wel tot verbetering", zegt hij.

Afbeelding verwijderdVolgens die cijfers is het aantal ontslagen ambtenaren bij Defensie, op grond van een ernstige integriteitsschending, vorig jaar gedaald naar 69. In 2015 waren het er nog 115. Het aantal berispte ambtenaren verminderde ook: van 101 in 2015 naar 71 vorig jaar. Wel werden vorig jaar 17 ambtenaren op grond van integriteitskwesties overgeplaatst, tegen 9 in 2015. Dat jaar was het bovendien noodzakelijk tegen 90 medewerkers maatregelen te nemen. In 2016 waren het er 78. Volgens Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie Claire Zalm zeggen deze cijfers niet alles.  “Het gaat er niet zozeer om hoeveel meldingen binnenkomen of hoeveel daadwerkelijke integriteitsschendingen er zijn, veel belangrijker is wat je ermee doet.”

Ervaringen
Steeds meer opleidingen besteden aandacht aan integriteit. Veel leidinggevenden benutten preventieve instrumenten en leren van elkaars ervaringen in de zogenoemde morele beraden. Er gebeurde vorig jaar meer op het gebied van integriteit. Er verschenen nieuwe brochures en risicoprofielen. Het merendeel van de Defensieonderdelen beschikt inmiddels over eigen dilemmakaarten op grond waarvan het personeel met elkaar in gesprek gaat. Ook het feit dat Defensie actief cijfers naar buiten brengt draagt bij aan openheid, en bewustwording.

Afspiegeling van de samenleving
Claire Zalm vindt de integriteit bij Defensie niet iets om je zorgen over te maken. Volgens haar is het juist heel goed dat mensen (vermoedens van) integriteitsschendingen melden. "Defensiemedewerkers zijn een afspiegeling van de samenleving en daarin handelen mensen nou eenmaal niet altijd moreel juist. Sommigen doen dat bewust, anderen onbewust. Overigens komt het ook voor dat een vermoeden wordt gemeld, maar er niets aan de hand blijkt te zijn."

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief