Gemeente zet eigen handhavers in in taxi-oorlog Schiphol

Gepubliceerd op: 29-6-2017

SCHIPHOL De gemeente Haarlemmermeer gaat per 1 juli eigen handhavers (BOA's) inzetten om de taxioverlast ter hoogte van het Jan Dellaertplein en Schiphol Plaza nog verder terug te dringen. Schiphol en gemeente zijn dat met elkaar overeengekomen. Het gaat om 12 arbeidsplaatsen.

Het besluit volgt na de eerste evaluatie van de maatregelen die vorig jaar zijn genomen na voortdurende klachten over hoe taxidiensten passagiers 'ronselen'. Schiphol, de Koninklijke Marechaussee (KMar), het Openbaar Ministerie (OM), het ministerie van Infrastructuur en Milieu (lenM) en gemeente Haarlemmermeer besloten toen gezamenlijk op te treden tegen overlast veroorzakende taxidiensten. Eén van die maatregelen was het aanpassen van de Algemene Plaatselijke verordening (APV), een andere was het aanwijzen van een verbodsgebied voor het aanbieden van taxidiensten op Schiphol. Er werden gelijktijdig handhavers aangetrokken (door Schiphol) om te controleren of de taxidiensten zich aan de regels hielden.

Deze maatregelen hebben, zo liet burgemeester Weterings woendagmiddag weten, deels het gewenste effect opgeleverd. De overlast is afgenomen en de handhavers zijn steeds beter in staat om samen met andere partijen de overtreders aan te pakken. "De overlastgevers die in groten getale voor de ingang van Schiphol Plaza stonden om klanten op te pikken, zijn inmiddels verdwenen."

Afbeelding verwijderdNeemt niet weg dat er nog steeds tientallen personen zijn die ongewenst taxidiensten aanbieden. In de praktijk gaat het om ongeveer 150 verschillende taxi aanbieders waarvan er 40 actief aanwezig zijn. Van die groep behoren er 20 tot de zogenoemde harde kern.

Hoewel dit aantal langzaam afneemt door de huidige aanpak, hebben Schiphol en gemeente toch besloten de handhaving nog voortvarender aan te pakken door het inzetten van gemeentelijke handhavers. Deze hebben meer bevoegdheden dan de huidige ingehuurde BOA's. Amsterdam Airport Schiphol vergoedt de kosten. Volgens de burgemeester gaat het om 12 fte die aan de bestaande groep gemeentelijke handhavers toegevoegd wordt. Zij kunnen derhalve ook op andere locaties in de gemeente ingezet worden.

"Door het inzetten van eigen handhavers kan de overlast nog sterker teruggedrongen worden", aldus de burgemeester. "Maar helemaal uitsluiten mag je niet verwachten."

Taxidiensten die zich niet aan de regels houden kunnen een proces-verbaal krijgen en een verblijfsontzegging. Zo'n ontzegging geldt in eerste instantie voor één maand, maar kan oplopen tot maximaal zes maanden. Vanaf 22 juni 2017 kan de Koninklijke Marechaussee overtreders van de verblijfsontzegging per overtreding een dwangsom van € 1500 opleggen.

De volgende evaluatie is over zes maanden.

Bron : hcnieuws.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief