Reactie op berichtgeving Algemeen Dagblad

Gepubliceerd op: 8-7-2017

Naar aanleiding van berichtgeving in het Algemeen Dagblad met als kop ‘Burgers bewaken de grens op Schiphol’ vindt de Koninklijke Marechaussee het belangrijk om te reageren en het ontstane beeld te nuanceren. Het vak van grensbewaker is een expertise waar een gedegen opleiding aan vooraf gaat.

In het Algemeen Dagblad staat dat de Koninklijke Marechaussee voor het eerst onervaren en ongewapende burgers inzet bij de paspoortcontrole. Dat is niet juist. De Koninklijke Marechaussee heeft ongeveer 200 volledig opgeleide en gecertificeerde reservisten. Het overgrote deel van deze reservisten zijn oud-marechaussees, daarnaast gaat het om enkele oud-politiemensen en oud-militairen die omgeschoold zijn en dus volledig bevoegd.

De Marechaussee onderzoekt alle mogelijkheden om het personeel in deze drukke tijd te ontlasten. In het kader daarvan loopt er een pilot met een reservist die een beperkt aantal opleidingen heeft gehad voor grensbewaker. Hij is inderdaad niet bewapend, maar beschikt wel over de basiskennis voor de uitvoering van de grensbewakingstaak. Hij zit altijd in de balie met een ervaren, gewapende collega. Na de pilot wordt geëvalueerd of de Marechaussee hiermee doorgaat en zo ja welke opleidingen en trainingen toekomstige burgerreservisten moeten hebben. Uiteindelijk is het doel dat alle inspanningen leiden tot volledig opgeleide en bevoegde marechaussees.

Door de bestrijding van terrorisme, het beheersen van migratiestromen en een forse stijging van het aantal passagiers neemt de vraag naar inzet van de Koninklijke Marechaussee toe. Er wordt hard gewerkt aan het herstellen van de balans tussen toegenomen werkdruk en de beschikbare capaciteit.

Koninklijke Marechaussee

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief