“Officieren en cadetten, practise what you preach!”

Gepubliceerd op: 13-12-2017

Militair psycholoog Sander Dalenberg raadt Defensie aan ouderejaarscadetten meer verantwoordelijkheid te geven bij de introductieperiode van rekruten. Het gaat om nieuwkomers op de Koninklijke Militaire Academie. Dalenberg promoveerde vandaag in Nijmegen op de effecten van de introductieperiode.

“Door hen voor een langere periode verantwoordelijk te maken voor de eerstejaars, leren zij juist leiding te geven en verantwoordelijkheid te dragen”, zegt hij. “Rekruten zien vooral hoe ze zich moeten gedragen door goed te kijken naar hun ouderejaars. Het meest praktische advies luidt dan ook: officieren en cadetten, practise what you preach!”

Negatief effect
Dalenberg onderzocht de ervaringen van eerstejaars cadetten. Dat deed hij vlak voor de start van hun introductietijd en daarna. Het bleek dat deze periode een negatief effect had op het enthousiasme voor het cadettencorps. Dalenberg: “Dat was het tegenovergestelde van wat de bedoeling was.”

‘Outsiders’ bekritiseren introductieperioden en inwijdingsrituelen vaak, terwijl ‘insiders’ er juist veel effecten aan toeschrijven. Beoogde doelen zijn het leren van normen en waarden van het cadettencorps, kennis bijbrengen van historie en tradities en het versterken van de onderlinge band. Ook leiderschapskwaliteiten en het stimuleren van mentale hardheid vallen eronder.

Verbeteringen
Dalenberg deed in 2012 voorstellen voor verbetering. Dat betekende een keerpunt in de effecten van de introductietijd. Het resulteerde in eerlijker gedrag van de ouderejaars en meer uitdagende en relevante opdrachten voor de rekruten. Na de introductietijd van 2013 steeg het enthousiasme voor het cadettencorps behoorlijk. Daarbij zagen ouderejaars duidelijk het belang van voorbeeldgedrag.  

Studentenverenigingen
Ook studentenverenigingen kunnen leren van Dalenbergs bevindingen. Met de Landelijke Kamer van Verenigingen gaat hij bespreken wat die met hun introductieperiode willen bereiken en of hun activiteiten daartoe ook leiden.

Luitenant kolonel dr. Sander Dalenberg is hoofd Kenniscentrum van het Expertisecentrum Leiderschap Defensie. Hij deed zijn promotieonderzoek aan de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) en werd daarbij begeleid door hoogleraar Militaire ethiek, Desiree Verweij. Zij is als hoogleraar verbonden aan de FMW en de Radboud Universiteit.

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief