Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Gepubliceerd op: 20-12-2017

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hebben bevoegdheden. Deze liggen vast in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met de vernieuwing van deze wet. 

Afbeelding verwijderdWet uit 2002 volstaat niet meer.

Nederland is een democratische, open samenleving. En we willen met z’n allen dat dit zo blijft. Bedreigingen voor de Nederlandse veiligheid (PDF, 3,3 MB) moeten zo vroeg mogelijk worden onderkend en bestreden. Deze taak ligt voor een belangrijk deel bij onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Voorbeelden van bedreigingen zijn de voorbereiding van een terroristische aanslag of het hacken van belangrijke systemen. Daarnaast zijn inlichtingen nodig om veilige en effectieve militaire operaties uit te voeren. De AIVD en de MIVD hebben diverse bevoegdheden. Deze liggen vast in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Die wet stamt uit de jaren negentig van de vorige eeuw en werd in 2002 van kracht.

De technologische vooruitgang heeft de Wiv ingehaald. Willen de diensten hun taak zo goed mogelijk kunnen blijven doen, dan is aanpassing nodig. Het gaat dan vooral om het verzamelen van gegevens van telefoon-, e-mail-  en internetverkeer. Of dit nu via de ether gaat of via de kabel. Verzamelen mag alleen als er een reden is, met een onafhankelijke toetsing vooraf en toezicht achteraf. De nieuwe wet stelt extra voorwaarden. Die zorgen ervoor dat de privacy van Nederlandse burgers zo goed mogelijk beschermd blijft.

Planning wetsvoorstel Wiv
Het kabinet heeft op 15 april 2016 ingestemd met het wetsvoorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie. Het wetsvoorstel wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is in het najaar van 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op 14 februari 2017 ging de Tweede Kamer akkoord. De Eerste Kamer is op 11 juli 2017 akkoord gegaan. De nieuwe wet moet begin 2018 in werking treden.

Bron : rijksoverheid.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief