Opinie Marc de Natris, Officierenverenigingen

Gepubliceerd op: 16-10-2018

Na weer een vernietigend rapport, ditmaal over de interne sociale veiligheid, staat onze krijgsmacht er beroerder op dan ooit. Marc de Natris van de Gezamenlijke Officierenverenigingen hamert erop dat alleen ’een grote stap voorwaarts’ het geschonden geloof van militairen in de toekomst kan herstellen.

’Op deze manier straks 10.000 militairen kwijt’

Afbeelding verwijderdOpnieuw ligt er een vernietigend rapport over de krijgsmacht. Foto Marc de Natris ANP

Er ging eerder dit jaar een zucht van verlichting door de krijgsmacht toen de minister en staatssecretaris met de defensienota kwamen. Daarin stelden ze dat het personeel centraal zou komen te staan. Eindelijk, was het idee. Als het personeel nu een halfjaar later bekijkt wat daarvan is uitgekomen, dan is hun conclusie: nog te weinig.

De afgelopen weken is de defensieorganisatie vaak negatief in de publiciteit gekomen. Een logisch gevolg van jarenlang bezuinigen en het niet investeren in defensie en haar personeel. Met als resultaat een gebrek aan vertrouwen in de ambtelijke en politieke top.

Dit is de kern van alle ellende die de afgelopen weken, maar ook bij ledenraadplegingen naar buiten kwam. Het werd onlangs treffend verwoord door een jonge officier die ik sprak naar aanleiding van een door hem en collega’s opgestelde brandbrief: ,,Hoe kunnen wij op de werkvloer een positieve boodschap uitdragen als wij hier zelf steeds minder in geloven. Het personeel hoort dit al zo lang en ze geloven en zien hier zo weinig van”, stelde hij vast.

Ik hoor de minister en staatssecretaris iedere keer zeggen: het wordt beter en we zetten kleine stapjes in de goede richting. Maar dat is in de ogen van het defensiepersoneel niet voldoende. Ze zullen substantiële stappen moeten zetten. Bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsvoorwaarden.

Het personeel wacht gespannen af. Wordt het een arbeidsvoorwaardelijke ijskoude winter of worden we serieus genomen? De zorg is dat de leiding zal zeggen: ’omdat jullie ‘nee’ hebben gezegd krijgen jullie dit, dit en dit niet meer’. Bovendien is er de vaste overtuiging bij de defensietop dat het een goed arbeidsvoorwaardenvoorstel was. Met name dit laatste baart mij zorgen. Er zit een fundamenteel gat tussen de beleving op de werkvloer en de leiding.

De Tweede Kamer zal een belangrijke rol moeten spelen. Het parlement krijgt te horen dat onze krijgsmacht er over drie jaar een stuk beter voor zal staan en het met de werving goed gaat. Maar werven gaat over nieuwe, niet opgeleide, getrainde militairen zonder ervaring. Blijvers bepalen de professionaliteit van onze krijgsmacht. Daar moet de focus op liggen.

Het is zo erg dat eenheden geen reünies meer durven te houden omdat erna steeds weer mensen vertrekken die worden geworven door oud-collega’s. Een zorgelijke ontwikkeling, want door de bovenmatige uitstroom vindt er een enorme ‘braindrain’ plaats.

Vele collega’s zijn net als ik sceptisch over de herijking van de defensiebegroting in 2020. Als je ziet wat er allemaal nodig is aan extra geld voor de zorg, de energietransitie en het opvangen van de dalende aardgasbaten, dan denk ik dat die herijking defensie weinig gaat brengen, gezien het draagvlak voor defensie in politiek Den Haag. Te meer omdat het kabinet signalen blijft afgeven dat de defensiebegroting niet zal groeien richting de afgesproken 2%. Een signaal dat ook het defensiepersoneel hoort en het wantrouwen versterkt.

Marc de Natris duo-voorzitter Gezamenlijke Officierenverenigingen

Bron : telegraaf.nl/telegraaf-i

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief