Miljoenen versleutelde berichten uit de onderwereld gevonden

Gepubliceerd op: 4-2-2019

Specialisten binnen de opsporingsdiensten hebben weer meer dan 3 miljoen versleutelde tekstberichten leesbaar weten te maken tussen met PGP (Pretty Good Privacy) versleutelde smartphones.

Daarmee dachten zware criminelen lang veilig met elkaar te communiceren.

Cyber milioenen versleutelde brichtenDie extra data, bovenop de goudmijn waarmee justitie en recherche de laatste jaren zware misdrijven oplossen, vormen waarschijnlijk doorslaggevend bewijs in nog minstens tientallen grote onderzoeken naar liquidaties, de handel in wapens en drugs en criminele geldstromen.

Het Team High Tech Crime van de landelijke recherche en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben die doorbraak bereikt door nieuwe, geavanceerde zoektechnieken in de voor het met PGP versleutelde berichtenverkeer gebruikte buitenlandse computerservers. De inhoud van die servers was in twee grote onderzoeken al gekopieerd.

Nieuwe zoektechnieken
Het gaat om de servers van de Gelderse provider Ennetcom die in Canada stonden en de servers van het door een Amsterdammer en een Huizenaar gerunde PGP Safe in Costa Rica.

Wat voor de zware criminelen een enorme kans leek, blijkt nu hun zwaarste bedreiging

Hoofd van de landelijke recherche
Uit de Ennetcomdata waren al een slordige 3,6 miljoen tekstberichten ontcijferd waarin voornamelijk criminelen heel openlijk communiceerden over zware misdrijven zoals moorden in de onderwereld. 

Daar zijn dankzij de nieuwe zoektechnieken nu 2,3 miljoen berichten bijgekomen. Bovenop de ongeveer 700.000 berichten uit de servers van PGP Safe zijn nu ongeveer een miljoen extra berichten leesbaar gemaakt.

Wilbert Paulissen, hoofd van de landelijke recherche, verwacht dat de nieuwe berichten doorslaggevende impulsen zullen geven aan lopende strafzaken én nieuwe onderzoeken zullen aanzwengelen. Hij spreekt van een goudmijn. 

"Waar de versleutelde communicatie tussen criminelen voor ons als opsporingsdiensten altijd een behoorlijke bedreiging leek, blijkt dit onze grootste kans ooit. Wat voor de zware criminelen een enorme kans leek, blijkt nu hun zwaarste bedreiging. Ze hebben zelf hun grootste probleem gecreëerd."

Cruciaal bewijs
De al eerder leesbaar gemaakte, zéér concrete PGP-berichten zijn inmiddels cruciaal bewijs in tal van onderzoeken naar met name liquidaties en drugshandel. Het gaat alleen al in de regio Amsterdam om minstens tien grote zaken. Ze hebben zelf hun grootste probleem gecreëerd

Hoofd van de landelijke recherche
Hoofdverdachten in verschillende liquidatiezaken moeten levenslang vrezen omdat ze met medeverdachten weliswaar in straattaal, maar héél concreet e-mailden over moorden, observaties van doelwitten, betalingen, vluchtplannen et cetera.

Op de server van het in april 2016 ontmantelde Ennetcom stonden data van ongeveer 55.000 gebruikers. Op de in mei 2017 ontmantelde server van PGP Safe op Costa Rica stonden berichten van 50.000 gebruikers. Volgens politie en justitie gaat het vooral om criminelen.

Meerdere sleutelfiguren in de Amsterdamse georganiseerde misdaad zijn inmiddels mede op grond van de eerder onthulde PGP-berichten tot forse celstraffen veroordeeld. In hoger beroep worden nu mogelijk nog nieuwe tekstberichten tegen hen ingebracht.

Pretty Good Privacy (PGP)
Van een met Pretty Good Privacy (PGP) versleutelde smartphone - een zogenoemde cryptofoon, meestal een Blackberry en soms een op Android werkend toestel - zijn microfoon, camera en gps-functie uitgeschakeld. Het is alleen nog mogelijk met het toestel te e-mailen. 

De verzender versleutelt zijn bericht met een code en stuurt het naar een speciale computerserver. De ontvanger kan het bericht ontcijferen met een tweede 'sleutel' (code). De toestellen kosten inclusief een abonnement voor zes maanden gemiddeld tussen de 1200 en 1500 euro per stuk.

Bron : ad.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief