Mededeling van Harry van den Brink

Gepubliceerd op: 7-4-2019

"Beste FB-vrienden,

Gisteren is bekendgemaakt dat ik later dit jaar op eigen verzoek om gezondheidsredenen zal vertrekken als Commandant Koninklijke Marechaussee.

Ik begrijp van verschillende kanten, dat er vragen zijn over de aard van mijn gezondheidsklachten. Deze vinden hun oorzaak vooral in langdurige overbelasting. Ik heb in de afgelopen periode veel nagedacht over de wijze van herstel en wat verstandig is om te doen. Voor mijzelf, maar ook voor de Koninklijke Marechaussee.

Dit heeft geleid tot het besluit, dat ik de Minister van Defensie heb gevraagd om mij op een nader te bepalen datum dit jaar te ontheffen van mijn functie als CKMar, zodat ik kan focussen op mijn herstel. Een moeilijk besluit, dat ik liever niet had hoeven nemen.

De komende tijd zal voor mij daarom in het teken staan van herstel en afscheid. Ik wil iedereen bedanken voor de vele blijken van steun die ik heb mogen ontvangen. Het was en is voor mij helaas niet mogelijk iedereen persoonlijk te bedanken, maar het doet me erg goed."

KMar Facebookpagina

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief