European Union Police and Civilian Services Training

Gepubliceerd op: 17-4-2019

Na vele overleggen aan zowel Brusselse maar zeker ook aan KMar zijde, is besloten dat de KMar nogmaals een Europees trainingsprogramma zal gaan leiden. Vanaf 1 maart 2019 tot en met 1 maart 2022 gaan vier collega’s wederom aan de slag met een trainingsprogramma ten behoeve van (Europese) vredesmissies. De nieuwe
afkorting is een tongenbreker maar met een paar keer oefenen gaat het wel lukken. EUPCST is de afkorting die staat voor European Union Police and Civilian Services Training.

Het mooie aan dit programma is dat het weer een stap verdergaat dan haar voorganger. Deze keer staat de connectie tussen politiemensen en civiele hulpverleners centraal. In de breedste zin van het woord. Een geweldige uitdaging. Trainden beide entiteiten tot voor kort nog binnen hun eigen zuil, vanaf maart gaan zij gemengd het
klaslokaal in of de oefenlocatie op. Met respect voor ieders verantwoordelijkheden in missiegebieden gaan internationale hulpverleners de fijne kneepjes van het Mentor, Monitor, Advising and Training (MMA&T) aanleren.

Steeds meer Europese Politiekorpsen hebben aangegeven graag binnen het programma hun bijdrage te willen leveren. Naast politiekorpsen hebben de nodige civiele (training) organisaties aangegeven partner van het programma te willen worden. Majoor Mariete Hazelhoff zorgt ervoor dat alle partijen binnen het Grand contract
met de EU hun positie verwerven en trainingen organiseren.

Ook Afrikaanse landen zijn erbij. Daarnaast zal voortgeborduurd worden op de succesvolle samenwerking met Afrikaanse landen uit de Afrikaanse Unie (AU). Sommigen hebben inmiddels eigen trainingen uitgevoerd, anderen worden op hun verzoek weer een stap verder geholpen. Ghana is het verst. De chef van politie, Inspector General of Police David Asante-Apeatu, sloot in maart in Accra met wachtmeester I Paola Lauwerijssen-van der Meulen een bilaterale overeenkomst. Zij gaat samen met haar internationale trainerspoule 32 Ghanese politietrainers uit 11 regio’s opleiden. Dit met als doel dat zij in hun eigen gebied trainingen gaan verzorgen aan ruim 250 Afrikaanse collega’s die aangewezen zijn om op missie te gaan in gebieden rondom de Sahel regio. Kortom een bont gezelschap hulpverleners, die allemaal dat ene doel vorm en inhoud willen gaan geven. Dienders met voldoende ‘bagage’ het veld van peace keeping in brengen om lokale collega’s te helpen met MMA&T hun land weer op orde te krijgen. Niks luchtfetserij, maar concrete kleine stapjes richting internationaal opbouwwerk. Met de medewerking, advisering en samenwerking van vele OTC collega’s ben ik (kolonel F. van Veenendaal) er van overtuigd dat we als KMar de komende jaren wederom een succesvol programma zullen realiseren.

Bron: Rond het Square, maart 2019

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief