Jaarverslag Defensie 2018: het jaar van 2 gezichten

Gepubliceerd op: 17-5-2019

Het jaar 2018 had voor Defensie 2 gezichten. Het kreeg dankzij extra geld weer perspectief en kon werken aan herstel. Tegelijkertijd bleven de gevolgen van 3 decennia bezuinigen dagelijks voelbaar. Zo werd goed nieuws over de aanvulling van reserveonderdelen en nieuw materieel overschaduwd door (veiligheids)incidenten. Dit staat onder meer in het vandaag gepresenteerde jaarverslag van Defensie.

Procentuele taartpuntverdeling uitgaven 2018 over de posten personeeln (35), pensioenen en uitkeringen (17), apparaat (16), inzet missies (2), gereedstelling (4), instandhouding (7), investeringen (18) en overig (1). 

Het jaarverslag wordt gepresenteerd op Verantwoordingsdag oftewel ‘gehaktdag’. Het kabinet legt dan verantwoording af over het beleid van het afgelopen jaar. Minister van Financiën Wopke Hoekstra overhandigde de Tweede Kamer het Financieel Jaarverslag 2018 van het Rijk. Daarnaast presenteerden de ministeries hun jaarverslagen. 

Defensie gaf in 2018 bijna 9,5 miljard euro uit. 52% ging naar personeelskosten en 25% naar nieuw materieel of onderhoud. De koers voor de komende jaren staat in de Defensienota. De 1e resultaten zijn inmiddels zichtbaar.

Lees gehele artikel op de website van defensie.nl

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief