Overlijden van onze webmaster

Gepubliceerd op: 24-11-2019

Met verslagenheid hebben wij als bestuur van onze stichting kennis genomen van het overlijden van onze webmaster Roel Bouwman, onderstaand staan we kort stil bij wat hij voor onze stichting (en de KMar) heeft betekend.
 

In memoriam

Personen > Roel Bouwman
Roel Bouwman

 

Op donderdag 21 november 2019 is Roel Bouwman in de leeftijd van 76 jaar overleden. Roel was een SMC’er van het eerste uur. In 1961 heeft hij zich als beroeps aan de KMar verbonden. Een groot aantal jaren heeft hij in het toen zeer turbulente Amsterdam gediend. In 1969 heeft hij de dienst verlaten en is hij gaan werken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Diverse functies heeft hij in het buitenland bekleed. Als consul-generaal voor Nederland in Melbourne (Australië) is hij met pensioen gegaan.

Na terugkeer in Nederland heeft hij zich in 2006 als webmaster en vanaf 2010 ook als voorzitter/lid van de redactiecommissie verbonden aan onze stichting. In die hoedanigheid heeft hij bijgedragen aan het tot stand komen van vele nummers van ons blad. Sinds 2006 heeft hij ook bijna 10.000 nieuwsberichten op onze website geplaatst. Tevens heeft hij ons Wapen en stichting via een facebookpagina over het voetlicht gebracht. In december 2014 werd hij daarvoor, samen met de andere rond het Wapen werkzame webmasters, door CKMAR bedankt. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat hij sinds 2015 elke zondag voor de verzending van de SMC-nieuwsbrief heeft zorg gedragen.

Begin 2016 werd hij getroffen door een lichte beroerte. Hij was daarna minder mobiel en min of meer aan huis gekluisterd. Zijn werkzaamheden voor de redactie moest hij beëindigen. Desondanks zag hij wel kans om zijn werkzaamheden voor SMC op het internet te blijven verrichten.

Roel heeft vele uren aan onze stichting besteed. We zijn hem en zijn echtgenote Ria, die hem hiervoor de ruimte heeft gegeven, voor dit alles heel veel dank verschuldigd. Wij zullen hem missen als vriend en als bijzonder bestuurslid. Wij wensen Ria, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe dit verlies te kunnen dragen. Moge hij rusten in vrede.

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief