Overlijden Arie van Veen

Gepubliceerd op: 25-3-2019

In memoriam

Personen > Arie J. van Veen

Op 22 maart 2019 is Arie van Veen in de leeftijd van 93 jaar overleden. Arie sukkelde de laatste drie jaar al met zijn gezondheid. Zijn lichaam was op. Arie was de nestor van ons bestuur. Vanaf 1981 tot nu toe heeft hij daarvan deel uitgemaakt, de laatste jaren als adviseur. 

Arie vervulde ook een bijzondere rol binnen de groep van Indië-veteranen. Op 8 mei 1947 vertrok hij als dienstplichtig marechaussee der eerste klasse naar het toenmalige Nederlands Indië. Ruim een jaar later werd hij bevorderd tot dienstplichtig wachtmeester. Arie heeft vooral op de buitenposten en bij de recherche dienst gedaan. 

Vanaf zijn terugkeer uit Indië in 1950 tot recent heeft hij zich onvermoeibaar ingezet voor de belangen van zijn sobats. Met zijn twee boeken (‘Tjampoer Marechéplissie’ in 1991 en ‘Militaire Politie in Nederlands-Indië 1945-1951’ in 1997) heeft hij ook voor externen in detail aangegeven wat de taak van zijn sobats in het voormalige Nederlands Indië was en wie waar is ingezet. Zonder deze twee boeken zou de rol van de Koninklijke Marechaussee en het Korps Militaire Politie zijn ondergesneeuwd in de algemene geschiedschrijving. 

Vele uren heeft hij aan SMC besteed. Vele sobats en hun familieleden heeft hij met raad en daad bijgestaan. Hij fungeerde al als een nuldelijnsondersteuner lang voordat dat instituut is ingesteld. Arie is voor zijn inzet twee keer Koninklijk onderscheiden en heeft daarvoor ook de ‘Chapel of four Chaplains Award’ gekregen. We zijn hem en zijn echtgenote Annie, die hem hiervoor de ruimte heeft gegeven, voor dit alles heel veel dank verschuldigd. Wij zullen hem missen als vriend en als bijzonder bestuurslid. Wij wensen Annie, kinderen en (achter)kleinkinderen alle sterkte toe dit verlies te kunnen dragen. Moge hij rusten in vrede.

SMC

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief