Terugblik MFO-KMar Reünie

Gepubliceerd op: 17-11-2012

Op 17 november 2012 heeft voor de eerste keer onder auspiciën van de SMC een reünie plaatsgevonden van KMar-personeel dat dienst heeft gedaan bij de Multinational Force and Observers (MFO).

De reünie vond plaats in het KEK-gebouw van de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Ruim 120 MFO-ers en andere genodigden hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

MFO reunie nov 12 Gras
Voorzitter SMC Reüniecommissie, Roel Gras

Voorzitter van de SMC-reüniecommissie, Roel Gras, leidde met een welkomstwoord deze MFO-KMar reünie in en gaf daarna het woord aan brigade-generaal KMar b.d. Jack Vlaming, voorzitter SMC, die een speciaal woord van welkom had voor het bestuur van de Identiteitsgroep Steenrode Baretten, vertegenwoordigd door de heren Jacobsz en van Gelden en mevrouw Akerboom. Ook een speciaal woord van welkom voor de heer Vink en zijn collega, die namens het Veteranen Instituut hier aanwezig waren.

MFO reunie nov 12 Vlaming
Voorzitter SMC, Jack Vlaming

De heer Vlaming gaf een boeiend betoog over de periode 1982 tot 1995 toen Nederland een bijdrage leverde aan de MFO in het Midden-Oosten en daarmee aan het handhaven van de vrede in dat deel van de wereld. Een vrede die zeer broos is, zoals deze week ook weer heel nadrukkelijk is gebleken, aldus Vlaming.

Hij memoreerde Jacco Westendorp die op 8 december 1994 bij een verkeersongeval op de weg van Sharm El Sheik naar Eilath, acht kilometer ten zuiden van Nuweiba, om het leven kwam. In de achter ons liggende jaren zijn ons ook andere collega's ontvallen die samen met ons in de Sinaï hebben gediend. Hierop verzocht Vlaming de aanwezigen de houding aan te nemen en één minuut stilte in acht te nemen.

MFO reunie nov 12 genodigden

Vlaming vervolgde: 'Het werken in zo’n internationale omgeving was voor ons als marechaussees zeer leerzaam. We leerden onder andere dat we op onze strepen moesten staan als een commandant van een ander contingent een eigen onderzoek wilde instellen, de zogenaamde Board of Inquiry, om zo een onderzoek door en namens de Force Military Police Unit te voorkomen.'

Tenslotte memoreerde hij dat velen van ons hebben elkaar een tijd niet hebben gezien. 'Velen van ons schrijven zich ook niet in voor de door jaarlijkse door de ISB georganiseerde reünies. Regelmatig bereikte ons als bestuur van de SMC en mij als oud PM de wens om toch weer een keer bijeen te komen. Vandaag geven we invulling aan die verzoeken. Niet om een concurrent te worden van de ISB, maar om tegemoet te komen aan de veelvuldig geuite wens', aldus Vlaming.

De gehele toespraak van de heer Vlaming kunt u hier teruglezen.

Na de toespraak zochten de oud-collega's elkaar op om de vele herinneringen aan de MFO-periode uit te wisselen. In de grote zaal van het KEK-gebouw werden onafgebroken videobeelden vertoond van het missiegebied destijds.

De reünie werd na een voortreffelijke rijstmaaltijd voortgezet, waarbij men tevens de winkel van FSZ kon bezoeken.

Deze dag ademde kameraadschap en saamhorigheid en heeft zeker aan de gestelde verwachting voldaan.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

SMC

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief