Gecombineerde Veteranendag en Contactdag KMar 200 jaar

Gepubliceerd op: 3-10-2014

Een bijzondere dag, deze zonnige vrijdag 3 oktober 2014, waarop een gecombineerde 15e Veteranendag Koninklijke Marechaussee en een feestelijke Contactdag voor oud-medewerkers plaatsvond op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn, ter gelegenheid van het 200 jaar bestaan van het Wapen.

Vetdag KMar 2014 welkom
KMar - 200 jaar als het erop aankomt

De CD KMar 2014 werd opgesplitst in twee delen: een ochtendprogramma en een middagprogramma. Het ochtendprogramma was bestemd voor de doelgroep veteranen, zowel postactief als in werkelijke dienst, waarbij de herdenkingsplechtigheid bij het KMar monument centraal staat. Het middagprogramma stond in het teken van de grote reünie voor alle oud-medewerkers KMar.

Naar schatting waren bijna 1000 'oude' en 'nieuwe' veteranen en overige bezoekers aanwezig bij het ochtendprogramma op deze gedenkwaardige dag op de Koning Willem III kazerne. Geleidelijk aan liep het vol in de enorme partytent, die dit jaar weer dwars op de kazerne-square was geplaatst. Hierdoor werd meer ruimte gekregen om al het materiaal op te stellen, zowel binnen als buiten.

Vetdag KMar 2014 CKMar
toespraak CKMar dr. Hans Leijtens

De herdenkingsplechtigheid bij het monument voor gevallen en overleden veteranen werd ingeleid door Commandant der Koninklijke Marechaussee (CKMar), luitenant-generaal dr. Hans Leijtens. Aandachtig werd geluisterd door de aanwezigen bestaande uit oorlogs- en vredesmissieveteranen, actieven met vredesmissie-ervaring, de standaardwacht der KMar, het Trompetterkorps, studenten en overige autoriteiten en genodigden, waaronder luitenant-generaal b.d. Ted Meines.

Leijtens: 'Vandaag is een dag van ontmoeting, herkenning, van waardering. Maar vandaag is ook een dag van herdenken. Daarom staan we hier, bij dit monument. Om collega’s te herdenken die we vandaag graag ook in ons midden zouden hebben. Wij herdenken de collega’s van het Korps Politietroepen, het Korps Militaire Politie en de Koninklijke Marechaussee die in dienst van hun land het hoogste offer hebben gegeven. Wij herdenken de collega’s die vielen in de Tweede Wereldoorlog, in Nederlands-Indië, Nieuw Guinea en Korea. Wij herdenken ook de collega’s die vielen in het voormalig Joegoslavië, de Sinaï, Angola en Irak'.

Hij vervolgde: 'Wij koesteren onze herinneringen aan hen. Wij tonen hier, vandaag, onze dankbaarheid en ons diepste respect voor hun offer. Ik zei het hier vorig jaar al: veteranen, onze militairen, zijn mensen die hun beste jaren investeren in de vrijheid, veiligheid en welvaart van anderen. De mensen die wij hier herdenken hebben de prijs van onze vrijheid met hun leven betaald. Zij vielen voor ons allemaal, námens ons allemaal. Militairen doen wat ze doen niet voor zichzelf, maar altijd namens anderen. Dat geldt voor de mensen die we vandaag herdenken, maar ook voor alle anderen die hier in dienst van de Koning aanwezig zijn. Het besef dat militairen hun werk namens ons allemaal doen, lijkt weer steeds meer door te dringen in onze maatschappij'.

De volledige tekst van deze toespraak van kunt u teruglezen op de SMC-website.

Vetdag KMar 2014 samenzijn
het wederzien

Door kapitein mevrouw Miriam Weimar en de heer Bertus Visscher (Indiëveteraan) werd bij het monument een krans gelegd, terwijl de nationale driekleur werd gehesen door Cor Vogelaar en Cees van Ingen (Libanon Veteranen).

De aanwezigen kregen vervolgens de gelegenheid te defileren langs het monument en de krans. De plechtigheid werd opgeluisterd door gepaste muziek uitgevoerd door het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee. 

In de tent was een groot aantal stands aanwezig, waaronder prominent ook die van het KMar museum en de SMC. Buiten de tent was een diversiteit aan KMar voertuigen opgesteld. De bereden brigade was aanwezig terwijl de re-enactmenten groepen over het terrein patrouilleerden.

Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2013 was een geslaagde dag waarop de herdenking van gevallen collega's centraal stond. Maar ook geslaagd als ontmoetingsdag waar alle sobats, vrienden, collegae en anderen elkaar wederom in saamhorigheid konden ontmoeten. De dag werd besloten met een traditionele rijstmaaltijd.

Vetdag KMar 2014 SMC stand
SMC stand prominent aanwezig

Middagprogramma
Om  13.30 uur begon formeel het middagprogramma voor de oud-marechaussees en overige reünisten. De genodigden werden door Commandant Koninklijke Marechaussee welkom geheten en wenste hen een fijne middag op het terrein van de KW-III kazerne. Van heinde en ver waren ze gekomen, de oud-marechaussees, zelfs uit het verre Australië en Canada. Allen vandaag terug op het zo bekende kazerneterrein en op zoek naar mogelijke lichtingsgenoten. Bij zowel het ochtend- als middagprogramma was het reünie-gevoel duidelijk merkbaar. 

Van deze dag staat een foto-impressie op onze fotopagina. 

SMC

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief