KMar en COVID-19

Gepubliceerd op: 26-3-2020

Heel Nederland is in de ban van het coronavirus, ondertussen gaat het werk van de Koninklijke Marechaussee door. Wat is de impact van COVID-19 op de operatie? 

Het is de vraag waar generaal-majoor Vincent Egbers en kolonel Jos Pieters continu mee bezig zijn. Egbers zit, als plaatsvervangend commandant KMar, in de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb). Alle betrokken departementen komen hier tweemaal per week samen om de coronacrisis te bespreken en hier beleid op te maken. Hun input gaat naar de MCCB, de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing, daar waar op politiek niveau besluiten worden genomen.

Voor de praktische uitwerking bij het Landelijk Tactisch Commando van de KMar is er de Operational Planning Group (OPG), met kolonel Jos Pieters als voorzitter. Van intell tot personeel, van staf tot bureau Integratie: “Alle spelers die nodig zijn om een besluit te nemen zitten aan tafel.” Dagelijks maakt de OPG plannen op het onvoorziene, zoals wat er moet gebeuren als België de grens sluit. “We moeten onze mensen daar inzetten waar ze het hardst nodig zijn.”
Daarnaast stelt de OPG operationele aanwijzingen en handelingskaders op. Het zijn handvatten voor alle marechaussees hoe te handelen in deze tumultueuze tijd, vertelt Pieters. Want: “Onze operatie gaat altijd door, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Onze kwaliteit zit hem in de mensen. Wij hebben menskracht, een informatiepositie en een taak in het publieke domein die daarbij hoort. Onze verantwoordelijkheid verandert niet, die neemt misschien wel toe.”

De ontwikkelingen rondom het virus volgen elkaar snel op. Vorige week donderdag sloten om 18.00 uur de grenzen van de Schengenzone voor ‘derdelanders’. Mensen op doorreis of reizigers met een vitale functie zijn uitgezonderd. Aan de Marechaussee om deze maatregel te handhaven. 

Weten hoe de situatie op Schiphol is? Kijk mee !

Bron: KMarMagazine

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief