Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Bestuursmededelingen

Overlijden Harry Poels

Geplaatst op: 17-10-2018

 

 

 

IN MEMORIAM HARRY POELS

Poels Harry overl 14-10-18

Op 14 oktober is Harry Poels op 83-jarige leeftijd na een kort ziekbed te Gorinchem overleden.

Harry was in 1977 een van de oprichters van onze stichting. Vele jaren maakte hij deel uit van ons bestuur. In 2017 hebben we in het oktobernummer stilgestaan bij het 40-jarig bestaan van onze stichting, daarin heeft ook Harry op die gebeurtenis teruggeblikt. Harry was met hart en nieren marechaussee, een enthousiaste ambassadeur van ons Wapen.

In het door hem geschreven boek ’50 jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee, 1946-1996’ benadrukte hij de rol die de ruim 33.000 dienstplichtigen binnen ons Wapen hebben vervuld. Hij liet geen gelegenheid onbenut om de leiding van het Wapen er op te wijzen dat zij bij de geschiedenis in wervingsbrochures ook de bijdrage van de dienstplichtigen moesten vermelden. Wij zijn Harry heel veel dank verschuldigd en wensen zijn weduwe Frida en haar familie heel veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Onderstaande links benadrukken het hier boven gestelde.

Artikel website 2010 
SMC oktobernummer 2017, katern

SMC


Koninklijke Onderscheiding Theo Esmeijer

Geplaatst op: 4-5-2018

Theo EsmeijerTheo Esmeijer

Kapitein b.d. Koninklijke Marechaussee

 

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Een bestuurder, opleider, sportieve gast;
Een eerlijk, gedreven,communicatief vaardigen, didactisch, sterkpersoon;
Sociaal, inlevend m.a.w.een zeer goed mens.

Andere onderscheidingen: Lid van verdienste KNVB

 

SMC


Koninklijke onderscheiding Roelf en Grietje Begeman

Geplaatst op: 30-4-2018

 

 

Koninklijke Onderscheidingen

Begeman, Roelf apr18

Gerrit Kroeze Op 8 maart 2018 is een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Gerrit Kroeze

Hij kreeg deze onderscheiding als gemeenteraadslid van Leusden gedurende een periode van 12 jaar. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

SMC feliciteert Gerrit Kroeze met deze hoge onderscheiding

Roelf en Grietje Begeman, beiden benoemd tot Lid in Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden uitgereikt door burgemeester Jan Seton van de gemeente Exloo.

SMC feliciteert Roelf en Grietje Begeman van harte met deze hoge onderscheiding.

Verdiensten van Roelf en Grietje Begemann:

Artikel is geplaatst door Paul Abrahams op 26-04-2018 - 11:21

EXLOO – Vanmorgen heeft burgemeester Jan Seton een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan het echtpaar Roelf en Grietje Begeman-Darwinkel. De inwoners van Exloo zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Roelf Begeman is vanaf 1998 vrijwilliger en vanaf 2007 zelfs bestuurslid (secretaris) van de Folkloristische Vereniging Dorpsbelangen Exloo. Deze vereniging stelt zich als doel de oude gebruiken, gewoonten en tradities voor het nageslacht te bewaren en heeft tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie. Activiteiten die Dorpsbelangen Exloo organiseert zijn onder meer de Palmpasen-optocht, het Schaapscheerdersfeest/Jaarmarkt, het Festival ‘Op de Kloeten’ en het kerstconcert in deschaapskooi van Exloo. De werkzaamheden van de heer Begeman variëren van voorbereiding, aanschrijven, organiseren vergaderingen en notuleren, organiseren markt, organiseren en begeleiden Horeca tijdens de evenementen, nazorg en afwikkeling van alle werkzaamheden. Sinds 2010 is de heer Begeman druk met de nieuwbouw van het dorpshuis Exloo. Deze nieuwbouw is praktisch geheel door vrijwilligers gedaan. En sinds 2015 is de heer Begeman ook actief als beheerder van het dorpshuis Exloo. Van inkoop tot het draaien van bardiensten, van de verhuur van de ruimten, bijhouden planningslijsten tot de facilitaire ondersteuning van festivals, Drentse fiets4daagse, Run&Bike event, symposia, gemeentelijke inloopavonden. Tenslotte is Begeman sinds 2014 penningmeester van de Stichting Dorpsfeestcommissie Exloo. Hij heeft binnen deze commissie ook een extra rol in de horecacommissie.

Grietje Begeman-Darwinkel zet zich vanaf 1989 in voor de afdeling Exloo van de Vrouwen van Nu (voorheen de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen). In 1993 kwam ze in het bestuur en in 1995 werd ze secretaris. In 1999 nam ze afscheid van het bestuur. In de periode van 2000 tot 2007 is ze lid geweest van de bezoekcommissie. Deze commissie bezoekt zieke en oudere mensen. In 2015 is ze voor de 2e keer in het bestuur gestapt. Nu in de functie van notulist. Voor de maandelijkse afdelingsavonden verzorgt ze de koffie en thee en bakt koeken en cakes. Tijdens het festival Op de Kloeten in Exloo bakt ze al jaren “kniepertjes” en zorgt ze ervoor dat de kachel en het bakhuisje op orde zijn. Tijdens de nieuwbouw van het Dorpshuis Exloo verzorgde mevrouw Begeman de innerlijke mens van de bouwploeg. En sinds 2016 is ze samen met haar echtgenoot de beheerder van het nieuwe Dorpshuis. Schorten naaien, koffie zetten, soep maken en helpen bij de inkoop voor het Dorpshuis. Ze is als het ware altijd de rechterhand van haar echtgenoot. Ook voor de Vereniging Dorpsbelangen Exloo is mevrouw Begeman actief. Zij is degene die er voor zorgt dat met de folkloristische activiteiten de spinsters hun vaardigheid kunnen laten zien. Zij onderhoudt de spinnewielen en regelt dat er wol is dat gesponnen kan worden. Door workshops te geven houdt ze het spinnen levend. Daarnaast verzorgt ze samen met een naaigroep de kleding die tijdens de folkloristische activiteiten wordt gedragen.


Koninklijke onderscheiding Jan Doppenberg

Geplaatst op: 28-4-2018

Op donderdag 26 heeft Burgemeester Cornelis Visser van Katwijk een Koninklijke Onderscheiding,
Lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan : 

Jan Doppenberg, Kapitein b.d. Koninklijke Marechaussee'

Doppenberg, Jan

Decorandus (70), begunstiger van de Stichting Marechaussee Contact, tot zijn functioneel leeftijdsontslag in 2002 werkzaam geweest bij de Koninklijke Marechaussee in de rang van kapitein, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

2000 - 2005voorzitter van de Oranjevereniging Katwijk aan zee. Organisatie van de vieringen van Koninginnedag, met name in 2000, het jaar dat de Koninklijke familie Katwijk bezocht (8 uur per week)

2005 - 2006bestuurslid van de Stichting Monument omgekomen Katwijkse zeelieden te Katwijk. Organisatie van de kerkdienst ter gelegenheid van de onthulling van het monument

2006 - hedenvoorzitter (2006-2016) van en vrijwilliger bij het Christelijk Gemengd Koor Immanuel te Katwijk (95 leden). Organisatie optredens voor goede doelen en een jaarlijkse zangmiddag voor ouderen. Sponsorwerving (8 uur per week)

2007 - 2009lid van de werkgroep Katwijk-Siegen van de gemeente Katwijk. Organisatie viering van het 45-jarig jubileum van de stedenband. Omzetten van de partnerschapsovereenkomst van Rijnsburg naar Katwijk na de fusie (5 uur per maand)

2008-2013lid van de Klankbordgroep Dodenherdenking te Katwijk. Ceremoniemeester bij de kranslegging bij het oorlogsmonument (20 uur per jaar)

2010-2012vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee. Commissie Geldwerving ten behoeve van de restauratie van de Oude Kerk. Organisatie actiedagen en sponsortocht (20 uur per week)

Het Bestuur van de SMC feliciteert Jan Doppenberg met zijn benoeming.

Een Koninklijke onderscheiding of lintje is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een uitzonderlijke prestatie in sport of wetenschap. Iedereen kan iemand voordragen voor een lintje.

SMC


Overlijden genm b.d. L.W, Sunter

Geplaatst op: 10-2-2018

Geplaatst op: 10-2-2018

 

1990 SunterOverlijden genm b.d. L.W. Sunter 

Op 7 februari is na een kort ziekbed overleden genm. L.W. Sunter.

Generaal Sunter vervulde van 1990 tot 1993 de functie van Commandant Koninklijke Marechaussee.

SMC
Overzicht bestuursmededelingen:

17-8-2017 Gen-Majoor H.C. Rademaker
18-6-2017 Overlijden Gerrit Visser
29-4-2017 Jouke Bosma, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
28-4-2017 P.H. (Peter) Rutten, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
28-4-2017 Jan van Kouwen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
27-4-2017 Menno Robers, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
26-4-2017 Fred Klijndijk benoemd tot Lid van Oranje Nassau
04-1-2017 Overlijden Hans Laarman
31-8-2016 overlijden Dick Tegel
30-5-2016 Geert Fransen RON
28-5-2016 overlijden Eelco Bouwman
01-5-2016 Lid in de orde van Oranje Nassau, Willem Rasing
26-4-2016 Lid in de orde van Oranje Nassau, Marten Mobach
27-1-2016 Veteranen Koninklijke Marechaussee bij Nationale Dodenherdenking
21-1-2016 Enquête veteranenradio

Bestuursmededelingen van voor 2016

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!