Veteranen Koninklijke Marechaussee bij Nationale Dodenherdenking

Op woensdag 4 mei 2016 vindt de Nationale Dodenherdenking plaats op de Dam in Amsterdam.

2016 kranslegging 5 mei 2015

Vanaf het paleis tot aan het monument staan vier pelotons militairen en twee pelotons veteranen opgesteld. Belangstellende begunstigers van Stichting Marechaussee Contact (SMC) kunnen zich vóór 20 februari 2016 opgeven bij de SMC-coördinator Fred Driessen: telefoon 06-47976614 of e-mail f.driessen@quicknet.nl

Het tenue is blauwe blazer met modelonderscheidingen, grijze broek en baret. De SMC-veteranen staan in het peloton Veteranen Platform, van welke koepelorganisatie de SMC deel uitmaakt. Houdt er rekening mee dat het vier uren staan best een zware belasting is, maar bij een goede conditie beslist uitvoerbaar. Of uw aanmelding wordt toegewezen hoort u vóór 1 maart 2016. Voor 4 mei ontvangt u een vrij vervoerbewijs NS. U dient ook deel te nemen aan de voorbereidingsbijeenkomsten op zaterdag 19 maart in Doorn en op zaterdag 16 april in Amsterdam. De reiskosten hiervan kunt u declareren.

SMC

Lees verder... 27-1-2016

Enquête veteranenradio

In de media wordt er regelmatig op zowel positieve als negatieve wijze aandacht besteed aan veteranen. Die aandacht is helaas niet altijd gestoeld op goede feiten- en achtergrondkennis. Diverse veteranenorganisaties proberen die kennis en de feiten over veteranen te verspreiden, zodat er een genuanceerd beeld in de samenleving ontstaat over onze Nederlandse veteranen.

amateurNaast de vele geschreven media zou een radiozender een goede aanvulling kunnen zijn om gebaseerd op feiten en onderzoek de Nederlandse samenleving een genuanceerder beeld te geven over de veteranen. Voorts kan zo’n veteranen radiozender bij actuele situaties veteranen zelf aan het woord laten en experts interviewen.

Alvorens te investeren in een veteranen radiozender, wil het vfonds in samenwerking met het Veteranen Platform weten of er binnen de Nederlandse veteranengemeenschap behoefte bestaat aan zo’n zender. Daarom is deze enquête gemaakt.

Ik verzoek u om deze enquête bij uw leden aan te bevelen. Hoe meer veteranen deze enquête invullen, des te beter kan er een gewogen besluit worden genomen op de vraag of een veteranen radiozender binnen Nederland levensvatbaar is.

De link naar de enquête is: http://veteranenplatform.nl/veteranenradio/ 

Bron : veteranenplatform.nl

Lees verder... 21-1-2016

Overlijden Arie Kreling

IN MEMORIAM

 

Het Bestuur van de Stichting Marechaussee Contact heeft met verslagenheid kennisgenomen
dat op 10 juni 2015 op 93-jarige leeftijd is overleden oud-adjudant

Arie Kreling

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Drager van het Mobilisatie-Oorlogskruis en
Herinneringsinsigne Binnenlandse Strijdskrachten
1940-1945

Kreling jun15

Arie was alom binnen de Koninklijke Marechaussee bekend als voormalig rij-instructeur op de Koning Willem III kazerne. Jarenlang heeft hij zich vrijwillig als SMC-er ingezet bij vele activiteiten binnen de Stichting. 

De Stichting Marechaussee Contact wenst mevrouw Annie Kreling en overige familieleden veel sterkte en kracht om dit verlies te dragen.

De dankdienst voor zijn leven zal worden gehouden woensdag 17 juni 13.30 uur in Rouwcentrum Rouwenhorst, Christiaan Geurtsweg 24 te Apeldoorn, waar voorafgaande aan de dienst van 11.30 tot 12.15 uur gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen.

De begrafenis zal omstreeks 14.00 uur polaatsvinden  op de Natuurbegraafplaatst Westerwolde, Alverschotenseweg 50 te Assel.

Correspondentieadres:
Deventerstraat 63-D
7322 JK Apeldoorn

Lees verder... 15-6-2015

Overlijden generaal-majoor b.d. D.G.J. Fabius

IN MEMORIAM

fabius feb15

Diederik Gregorius Jacob Fabius 

Generaal-majoor der Koninklijke Marechaussee b.d.
Officier in de orde van Oranje Nassau met Zwaarden
Grootofficier in de Orde van Verdienste van de Italiaanse Republiek
Commandeur in de Orde van de Eïkenkroon van het Groothertogdom Luxemburg
Grootofficier in de Koninklijke Noorse Orde van Verdienste
Multinational Forces and Observers Medal
Herinneringsmedaïlle Multinationale Vredesoperaties met Gesp

Dit weekend ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van generaal-majoor buiten dienst Diederik Gregorius Jacob Fabius. Hij was al enige tijd ziek en zijn toestand verslechterde de laatste dagen zeer snel. Hij is 72 jaar geworden.  

Generaal-Majoor Fabius was commandant en later bevelhebber der Koninklijke Marechaussee, tevens Gouverneur der Residentie, van 29 oktober 1993 tot 28 januari 1999. Wij verliezen in hem een markante oud-commandant, een mens en een leider die voor de Koninklijke Marechaussee van buitengewoon groot belang is geweest. 

Redactie en bestuur van SMC wensen zijn nabestaanden de kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.

De herdenkingsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 28 februari om 11.00 uur op 'Molenzicht', Dorpsstraat 28 te Laag-Keppel. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Nieuwe Begraafplaats te Hoog-Keppel. Na afloop (vanaf 14:00 uur) is er gelegenheid tot condoleance op 'Molenzicht'.

Correspondentieadres en bloemen:
Dorpsstraat 28
6998 AB Laag-Keppel

Lees verder... 25-2-2015

Belangrijke mededeling voor onze begunstigers

Bij de december 2014 editie van 'Marechaussee Contact' heeft u een bijsluiter aangetroffen inzake de gewijzigde procedure betreffende de inning van de begunstigersbijdrage 2015.

Belangrijk is dat SMC u geen acceptgirokaart meer toestuurt. U kunt een betalingsmachtiging afgeven of de bijdrage voor 2015 overmaken via internetbankieren.

Mocht u de mededeling in ons blad niet hebben ontvangen of deze niet meer kunt traceren, dan kunt de mededeling alhier teruglezen en de machtiging eventueel afdrukken.

We wensen u fijne feestdagen toe en een gelukkig en gezond nieuwjaar.

SMC

Lees verder... 19-12-2014

Jubileumboek KMar 200 jaar

boek 200 jr kmar

Voor belangstellende niet-SMC-begunstigers hebben we een informatiemap beschikbaar waarin zij kunnen lezen op welke manier zij in aanmerking kunnen komen voor het gratis ontvangen van het boek. 

Deze informatiemap kan per email worden aangevraagd via redactie SMC. In het kort gezegd is het heel simpel, geen begunstiger?

Meldt u dan nu aan voor minstens twee jaar à € 15.-- p/j , waarvoor eenmalig het prachtig boek - A4-formaat, harde kaft, 272 pagina's en ongeveer 190 films (toegankelijk gemaakt door zogenaamde layars) - en onder andere zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact.

 
Lees verder... 5-12-2014

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief