Overlijden Ies Keijzer

IN MEMORIAM

Het Bestuur van de Stichting Marechaussee Contact heeft met verslagenheid kennisgenomen dat op
3 september 2013 op 79-jarige leeftijd is overleden

I.J.P. (Ies) Keijzer

Ies Keijzer diende als dienstplichtig wachtmeester bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee. Vanaf 1975 tot 1977 was hij nauw betrokken bij de oprichting van de Stichting Marechaussee Contact. Vanaf de datum van oprichting tot 6 april 2006 bekleedde Ies het voorzitterschap van de Stichting. Ies was een bevlogen voorzitter met veel nuttige contacten in de samenleving. Voor de Stichting heeft hij veel betekend.

De Stichting Marechaussee Contact wenst mevrouw Edith Keijzer-Nieborg en overige familieleden veel sterkte en kracht om dit verlies te dragen.

Ies Keijzer

Burgemeester van negen gemeenten van 1965 tot 2007
Commandeur in de Orde van Oranje Nassau
Begiftigd met meerdere gemeentelijke en andere onderscheidingen

* * * * *  

Lees verder... 5-9-2013

Koninklijke Onderscheiding SMC-er Willem van der Veer

Indiëganger en SMC-begunstiger Willem van der Veer werd  vandaag benoemd to Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 Willem van der Veer Lid  orde ON

Van der Veer kreeg de onderscheiding opgespeld door burgemeester Kroon van Urk. Dit wegens het vele vrijwilligerswerk vooral in de Urkermuziekwereld. "Een voorbeeld voor de jeugd" aldus de burgemeester.

SMC

Lees verder... 26-4-2013

Mededeling van de penningmeester

Begunstigers bijdrage - mogelijkheid betalen via machtiging

Vanaf heden heeft de Stichting Marechaussee Contact de mogelijkheid om via een acceptmachtiging de begunstigersbijdrage te kunnen innen.

Dit kan door de penningmeester de toestemming te geven om jaarlijks het bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit kan als volgt:

U geeft met deze machtiging (pdf) voorzien van uw bankrekeningnummer, naam, adres en het door u vastgestelde bedrag voor de jaarlijkse bijdrage, de penningmeester toestemming om het opgegeven bedrag jaarlijks - tot wederopzegging - omstreeks januari van uw rekening af te halen.

We zijn tot op heden wat terughoudend geweest met deze mogelijkheid, omdat velen van u een hoger bedrag dan het minimum als bijdrage overmaken, maar dat is nu ook met een acceptmachtiging mogelijk.

Deze manier van betalen is voor de SMC kostenbesparend vanwege lagere bankkosten en er hoeft ook geen acceptgiro of ander betaalverzoek verstuurd te worden.

Uw voordeel is dat u er niet meer aan hoeft te denken want dat doen wij dan voor u.

De bedragen luiden:

minimaal  € 15,00   - voor begunstigers wonende in Nederland
minimaal  €   7,50  - voor de partners van de ons ontvallen begunstigers
minimaal  € 20,00   - voor begunstigers wonende buiten Nederland (i.v.m. het kostenaspect)

Als u het niet met de automatische afschrijving eens bent, heeft immer het recht om het afgeschreven bedrag terug te boeken.

We hopen door deze verandering dat u zeker de minimumbijdrage zal aanhouden. Het staat u echter geheel vrij om een hogere begunstigersbijdrage te doen. Daarvoor zijn we u bij voorbaat erkentelijk.

U kunt deze machtiging opsturen naar P. van Sprang, Parlevinker 19, 2152 LC Nieuw Vennep, dan wel als bijlage per e-mail aan de heer van Sprang.

(Mocht u geen acceptmachtiging willen verstrekken, is het ook mogelijk om met telebankieren een jaarlijkse opdracht vast te zetten die automatisch wordt uitgevoerd één maal per jaar met een door u gewenst bedrag op onze Bankrekening 3912106 t.n.v. Stichting Marechaussee Contact).

Lees verder... 13-12-2012

Nieuwe directeur museum KMar

Per 1 oktober 2012 zal de heer J. Vlaming aangesteld worden als directeur van het Marechausseemuseum als opvolger van de heer S.M. Klijnhout.

vlaming sep12
J. Vlaming

klijnhout sep12
S.M. Klijnhout

de komende en gaande man

Het Bestuur van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee is de heer Klijnhout – ruim elf jaar directeur- erkentelijk voor de onder zijn leiding bereikte resultaten.

Hij heeft er voor gezorgd dat het Museum een geregistreerd museum met alle professionele kwaliteiten is geworden met een groei van 10.500 naar 17.000 bezoekers op jaarbasis.

Een kleine organisatie met 6 vaste krachten en inmiddels 50 vrijwilligers zorgt ervoor dat het Marechausseemuseum zijn plaats heeft weten te verkrijgen binnen de Nederlandse Museumvereniging, het Gelders erfgoed, de defensiemuseumwereld en de regio met de gemeente Buren.

Vele aanpassingen op de locatie Buren maar ook in de collectie met de respectievelijke depots zijn onder leiding van de heer Klijnhout gerealiseerd. Het bestuur dankt hem voor zijn grote inzet en ijver om het Marechausseemuseum met het Marechaussee-erfgoed op de kaart te zetten.

De heer Vlaming was evenals de heer Klijnhout beroepsofficier bij de Koninklijke Marechaussee. Hij ging met functioneel leeftijdsontslag in 2005 en maakt reeds vanaf 1 januari 2012 deel uit van het museumteam. Het Marechausseemuseum te Buren zal vanaf medio 2014 deel gaan uitmaken van de nieuw op te richten Stichting Defensie Musea.

De heer Vlaming blijft, naast zijn functie als directeur van het Museum, zijn functie als voorzitter van de Stichting Marechaussee Contact vervullen.

KMarmuseum/SMC

Lees verder... 11-9-2012

Nep-veteraan bij herdenking

Evenals bij voorgaande gelegenheden was bij de Nationale dodenherdenking in Roermond op 1Nep KMar Veteraan september dezelfde nep-marechaussee aanwezig.

Betrokkene (foto) doet zich voor als KMar veteraan. Hij heeft echter nooit in dienst gezeten, laat staan bij de KMar of BSB. Deze persoon werd in 2011 door de SMC schriftelijk gewaarschuwd om niet meer zo te verschijnen. Dit jaar is hij echter op een ander locatie bij de herdenking gesignaleerd en deed zich wederom voor als KMar veteraan.

Het vertoon van deze figuur is walgelijk. Hij dient zich niet te vertonen samen met al die veteranen en nabestaanden die oprecht hun overledenen herdenken.

Het bestuur van het Nationaal Indië Monument in Roermond is door ons conform ingelicht teneinde te voorkomen dat deze persoon zich in het vervolg wederom vertoont.

 

Lees verder... 3-9-2012

Benoeming genmaj Leijtens tot CKMar

De ministerraad heeft ermee ingestemd generaal-majoor dr. J.A.J. (Hans) Leijtens voor te dragen voor benoeming tot commandant Koninklijke Marechaussee (KMar).

leijtensDe voordracht voor benoeming is gedaan door minister Hillen van Defensie in overeenstemming met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De benoeming gaat in op 31 mei 2012.

De heer Leijtens is momenteel plaatsvervangend commandant KMar en wordt bevorderd tot luitenant-generaal. Met de aanvaarding van het commando over de KMar wordt hij tevens Gouverneur der Residentie en als zodanig verantwoordelijk voor al het militair ceremonieel in Den Haag.

Aantredend commandant Leijtens heeft van 1981 tot 1985 gestudeerd aan de KMA en is van 1985 tot 1988 werkzaam geweest bij de Koninklijke Landmacht. In 1989 trad hij in dienst bij de KMar, waar hij verschillende functies vervulde, onder andere die van districtscommandant Zuid. Ook was hij enige tijd beleidsadviseur op het ministerie van Defensie. In 2010 was Leijtens commandant van het Contingentscommando in Afghanistan. Sinds augustus 2011 is hij werkzaam als plaatsvervangend commandant KMar.

Leijtens neemt het commando over van luitenant-generaal mr. D. (Dick) Van Putten, die met ingang van 1 juni de actieve dienst bij de KMar verlaat in verband met  zijn functioneel leeftijdsontslag. Hij voerde vanaf april 2008 het commando over de KMar.

Lees verder... 9-3-2012

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief