Actuele nieuwsberichten

Op deze pagina bieden we u een selectie van nieuwsberichten over de Koninklijke Marechaussee.

Politie kan straks geautomatiseerd saldo- en transactiegegevens opvragen

De politie, het openbaar ministerie, de Belastingdienst en andere opsporingsdiensten kunnen straks geautomatiseerd saldo- en transactiegegevens bij banken opvragen. Een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt is nu ter consultatie aangeboden. Het was al mogelijk voor de opsporingsdiensten om via het verwijzingsportaal geautomatiseerd bankgegevens op te vragen.
Dat gebeurde voorheen meestal handmatig en op individuele basis, maar dat voldeed volgens het kabinet niet meer. Met de wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens wordt het straks ook mogelijk voor opsporingsdiensten om geautomatiseerd bij banken met meer dan 2,5 miljoen rekeninghouders de saldo- en transactiegegevens op te vragen. Dit is volgens het kabinet mogelijk voor het bestrijden van witwassen en onderliggende criminaliteit.
"Het opvragen en verstrekken van deze gegevens vindt nu nog plaats op handmatige wijze en op individuele basis. Een belangrijk nadeel hiervan is dat deze wijze zorgt voor vertraging in de verstrekking van deze gegevens door banken aan opsporingsdiensten, terwijl door digitalisering van het betalingsverkeer geld snel kan worden weggesluisd en geldstromen steeds moeilijker te achterhalen zijn", zo stellen de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid in een verklaring voor het wetsvoorstel.
Straks kunnen opsporingsambtenaren van de Nationale Politie, het openbaar ministerie, de Koninklijke Marechaussee, de Rijksrecherche, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de directie Opsporing van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de officier van justitie, de Financiële inlichtingen eenheid, het CJIB en de douane via het verwijzingsportaal volledig geautomatiseerd saldo- en transactiegegevens opvragen.
Daarnaast moet het wetsvoorstel het mogelijk maken om via het verwijzingsportaal bankgegevens te vorderen en te verstrekken van vermiste personen die zich verplicht moeten laten behandelen. Verder moet de Belastingdienst het verwijzingsportaal kunnen gebruiken voor het vaststellen van de inningsstrategie, waarbij de betalingsvordering een mogelijk instrument is.
Burgers, bedrijven en organisaties kunnen via Internetconsultatie.nl tot 29 november op het wetsvoorstel reageren. De verwachte effecten voor de banken die het opvragen van saldo- en transactiegegevens met zich meebrengt zullen aan de hand van deze consultatie in kaart worden gebracht.


Bron: Security.nl

Lees verder... 19-10-2021

Marechaussee heeft het op Schiphol druk met nooddocumenten

De Koninklijke Marechaussee heeft het op Schiphol erg druk met mensen die voor hun reis een nooddocument nodig hebben omdat hun paspoort niet meer geldig is of omdat ze er geen bij zich hebben. Volgens een woordvoerster is het zondag heel druk op de luchthaven "en dat zien we daar ook terug". Als het bij die afdeling druk is levert dat, zo zegt ze, ook extra vertraging op.
Het is op dit moment herfstvakantie in de regio's noord en midden, en veel mensen gaan op vakantie met het vliegtuig. Zaterdag stonden ook al op de luchthaven lange rijen bij de balies, vanwege het grote aantal mensen dat op vakantie ging.
De woordvoerster van de marechaussee adviseert iedereen voor vertrek te controleren of zijn of haar paspoort nog geldig is. "En vergeet je paspoort niet, en als toch blijkt dat een nooddocument noodzakelijk is, kijk dan goed wat de voorwaarden zijn voor de aanvraag van zo'n nooddocument".
Op twitter voegt de dienst nog toe: "houd rekening met langere wachttijden in geval van aanvraag nooddocument".


Bron: Media

Lees verder... 18-10-2021

Melding schietpartij Brunssum blijkt oefening marechaussee

De vrijdagmiddag in Brunssum gehoorde schoten zijn geen incident, maar een oefening van de Koninklijke Marechaussee.
Dat laat de politie weten.
Even voor 15:00 uur kwam er een melding binnen dat er in de buurt van de Ferdinand Bolstraat schoten zouden zijn gelost. De politie heeft daarna via Twitter laten weten dat het om een oefening van de Koninklijke Marechaussee gaat waarbij oefenmunitie wordt gebruikt. Een politiewoordvoerder kon niet zeggen hoeveel meldingen er binnen zijn gekomen.
De marechaussees oefenen bij de Afnorth International School. De oefening duurt tot 20:30 uur.


Bron: 1Limburg

Lees verder... 15-10-2021

Algemene Reünie SMC

Algemene Reünie SMC 
Donderdag 4 november 2021
De jaarlijkse Algemene Reünie van SMC vindt dit jaar plaats op donderdag 4 november 2021 op Landgoed Bronbeek, Congres en Reüniecentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.
Deze Reünie is bedoeld voor zowel begunstigers als niet-begunstigers van SMC.

Het programma met route beschrijving ontvangen de deelnemers circa twee weken voor de Reünie.

De bijdrage aan deze reünie is voor begunstigers als ook hun partners vastgesteld op € 12,50 per persoon (inclusief buffet en drie consumpties).
Voor niet-begunstigers en hun partner is dit € 25,00 per persoon. Aanmelden uiterlijk op 27 oktober 2021 door betaling op bankrekeningnummer
NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven, onder vermelding van Reünie Bronbeek. Dieetwensen bij de aanmelding aangeven.
Bij internetbankieren tevens uw huisadres vermelden.

Locatie: Reünie- en Congrescentrum Kumpulan, Bronbeek
Contact: Gerrit Reloe 06-30989598
reuniecommissie@marechausseecontact.nl

Lees verder... 12-10-2021

Krijgsmacht zou structureel zo’n 700 miljoen euro tekortkomen

Onrust bij krijgsmacht neemt toe wegens financiële sores: ’Grote tekorten in munitie en onderdelen
Er is intern groeiende onrust over de financiële situatie van de krijgsmacht. Nu het demissionaire kabinet maar in beperkte mate de tekorten bij Defensie wil aanvullen, vrezen militairen voor ingrijpende maatregelen, zoals het opheffen van onderdelen.
Dat signaleren de militaire vakbonden AFMP en ACOM. De spanningen kwamen afgelopen dagen aan de oppervlakte in de aanloop naar de zogeheten commanders intent van Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim. In deze toespraak voor de hoogste officieren gaf de eerder dit jaar aangetreden topmilitair aan welke kant het wat hem betreft op moet.
De geruchtenmolen draaide op volle toeren. Helemaal omdat Eichelsheim in zijn weblog eerder aangaf dat er ’een krijgsmacht aankomt die er fundamenteel anders uitziet.’ Intern circuleerden er verschillende onderdelen die voor opheffing zouden moeten vrezen. Uiteindelijk werd de soep vrijdag niet zo heet gegeten en hield Eichelsheim het bij een redelijk abstracte toespraak die grotendeels overeenkwam met wat er in de eerder gepresenteerde Defensievisie staat.
Maar volgens goed ingevoerde bronnen houdt hij daarmee zijn kaarten tegen de borst. Het water staat de militaire top financieel gezien aan de lippen. Op de exploitatie zou de krijgsmacht structureel rond de 700 miljoen euro jaarlijks tekortkomen. Een tekort dat groeiende is. Het demissionaire kabinet trekt 95 miljoen uit om het terug te dringen. In het kader van de tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen ingediende motie Hermans moet daar nog eens 300 miljoen bijkomen. Maar ook dan blijft de krijgsmacht rood staan.
Exploitatietekort
Het ministerie van Defensie wil niet op het exploitatietekort ingaan, maar wijst op het al eerder genoemde nog grotere bedrag van 1,5 tot 2 miljard dat de krijgsmacht tekortkomt voor een gezonde bedrijfsvoering.
Trekt een nieuw kabinet de knip niet, dan zullen er harde besluiten moeten vallen, zo erkent een woordvoerder van het ministerie. Voorzitter Jan Kropf van de ACOM signaleert dat die maatregelen al aan de orde van de dag zijn. Leden van zijn vakorganisatie vrezen voor nog erger.
Marineschepen
„Er liggen marineschepen tegen de kant en veel dingen kunnen om budgettaire redenen niet meer. Er zijn grote tekorten in voorraden, van munitie en onderdelen. Mensen snappen echt wel dat er grote klappen gaan vallen als er geen serieuze bedragen worden toegevoegd aan de begroting.”


Bron: De Telegraaf

Lees verder... 12-10-2021

het boek "Onder Vuur". Herinnering aan Jeroen Severs en bespreekbaarheid van PTSS

Marechaussee Jeroen vond het lichaam van Nicky Verstappen en kwam later om het leven in Irak: ‘Belangrijk dat hij nooit vergeten wordt’ Marechaussee Jeroen Severs uit Zoelmond kwam in 2004 om het leven toen hij tijdens een vredemissie in Irak in een hinderlaag reed. Zijn collega en kameraad Emiel Jansen was getuige van het drama.
Hij schreef het boek Onder Vuur, enerzijds om de herinnering aan Severs levend te houden, anderzijds om PTSS bespreekbaar te maken. Defensie heeft op haar beurt een viaduct over de A15 naar Jeroen Severs vernoemd.
Nog elke dag ziet Jansen het levendig voor zich: dat Severs dood in de auto zit, en Jansen niets meer voor hem kan doen. Tijdens een patrouille in het Iraakse Ar Rumaythah rijden de zes marechaussees en hun tolk in een hinderlaag. Het ratelende getik en de vonken van inslaande kogels op de straat en in de patrouilleauto’s blijven maar doorgaan.
Een halve kilometer lang rijden ze door een kogelregen, waarbij ze van alle kanten beschoten worden. Ze treffen de hel op aarde en langzaam dringt het tot de marechaussees door dat ze in een oorlog terecht zijn gekomen.
De 29-jarige wachtmeester uit Zoelmond wordt dodelijk getroffen in zijn hoofd, een ander raakt zwaargewond. Het wordt één van de meest gewelddadige nachten in de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht in vredestijd.
Taboe
Het vertellen van het verhaal was ‘een lang en moeilijk traject’, vertelt Jansen. Vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat Severs niet vergeten wordt en omdat hij het verdient, maar volgens hem ook om het onbegrip rondom een posttraumatische stressstoornis (PTSS) te doorbreken.
Sinds de schokkende ervaring in Irak kampt Jansen zelf met de stoornis. „Met het boek wil ik de taboe doorbreken en laten zien dat mensen met PTSS gewoon inzetbaar zijn, ook in dienstverband.”
Het gedrag van iemand met PTSS wordt niet begrepen, vindt de veteraan. „In het boek ben ik open en eerlijk over mijn alledaagse ritme. In het begin was ik bang om te gaan slapen en dronk ik de nodige potjes bier om er niet aan te denken.
Daarna stapte ik onder de douche, trok ik mijn kleren aan en ging ik gewoon weer aan het werk. Dat gaat even goed, totdat je instort. Het heeft mij erg geholpen om erover te praten en dit verhaal te vertellen.”
Inmiddels is Jansen in het burgerleven een gewaardeerd collega bij ProRail, maar nog altijd schrikt hij van vuurwerk en onverwachte, harde geluiden.
Luitenant-generaal Hans Leijtens, Commandant Koninklijke Marechaussee, is van mening dat het boek PTSS een gezicht geeft. „Ik ging zelf op missie in 2010. Mijn vrouw werd gewaarschuwd dat ik een abnormale reactie op normale omstandigheden kon gaan geven.”
Maar het boek geeft volgens Leijtens bovenal kleur aan de persoon Severs, die volgens hem nooit vergeten zal worden. „Met dit boek doen we samen iets aan het traumatische gevoel. Het brengt ons bij elkaar en werpt je even terug in de tijd.”
Nicky Verstappen
Leijtens haalt ook het moment aan dat Severs in 1998 als één van de militairen het lichaam van Nicky Verstappen aantrof in Limburg, en later ook de naam van fietser Jos Brech noteerde.
De gesneuvelde Zoelmonder zal nooit weten dat hij later een sleutelrol zou spelen bij de doorbraak in het onderzoek. „Het laat zien dat Jeroen een alerte jongen was. Hij was jong, maar toch ervaren.”
Afscheidsmaaltijd
De vredesmissie in Irak was Severs’ eerste en laatste uitzending. Van een afscheid wilde hij niet weten, vertelt vader Henk Severs. „Ik bracht hem naar de bus in Schaarsbergen, die naar het vliegveld in Eindhoven zou vertrekken. Hij mengde zich al snel onder de groep, alsof ik hem morgen weer zou zien.”
Zijn moeder Greet Severs had nog regelmatig app-contact met hem in de week voor zijn overlijden. „De avond voor zijn vertrek heeft Jeroen nog Japans gekookt voor ons. Jeroen was dol op koken. Maar we mochten niet spreken van een afscheidsmaaltijd en ook geen foto’s maken. Daar werd hij echt boos om. Hij was iemand die zich liever op de achtergrond plaatste.”
Het is belangrijk dat hij nooit vergeten wordt. En dit maakt ons steeds een stukje sterker
Nu prijkt zijn naam nota bene ook op een viaduct over de A15, ter hoogte van afslag Tiel-West, dat ter ere van de wachtmeester onlangs tot het Jeroen Severs-viaduct werd gedoopt. Defensie vernoemt de komende jaren tientallen viaducten naar gesneuvelde militairen.
Greet: „We waren in eerste instantie verrast. Houdt het dan nooit op? Maar dit verhaal mag de aandacht krijgen. Het is belangrijk dat hij nooit vergeten wordt. En dit maakt ons steeds een stukje sterker.”
Bezinningshoek
Jansen presenteerde onlangs zijn verhaal – opgetekend door schrijver Jim de Koning, die eerder ook werkzaam was bij de Koninklijke Marechaussee en onder meer het boek De Zaak Ronald V. schreef – in het Marechausseemuseum in Buren, nota bene de stad waar Severs begraven is. In het museum is inmiddels ook een bezinningshoek voor de gesneuvelde Zoelmonder ingericht.
In de hoek staat een stoel, waarop een stapel persoonlijke bezittingen van Severs ligt. Schoenen, kleding, een bril, kaarten en een pasje. ‘Subtiel tentoongesteld en opgevouwen alsof er morgen weer een nieuwe dag begint waarop hij de kleding kan aantrekken’, licht museumdirecteur René Parijs toe.
Onder Vuur telt 288 pagina’s en bevat een fotokatern van 16 pagina’s. Het is voor 21,99 euro verkrijgbaar bij elke online boekhandel en bij het Marechausseemuseum.


Bron: De Gelderlander

Lees verder... 11-10-2021

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief