Actuele nieuwsberichten

Op deze pagina bieden we u een selectie van nieuwsberichten over de Koninklijke Marechaussee.

Slechts 1 op 3 illegalen vertrekt aantoonbaar, ’Asielbeleid faalt’

Slechts één op de drie personen die door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is aangemerkt als illegaal, vertrekt aantoonbaar uit het land. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken of uitgeprocedeerde asielzoekers. Vanuit de Tweede Kamer klinkt kritiek. „Dit verhaal toont aan dat het asielbeleid faalt”, zegt SP-Kamerlid Van Dijk.
Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. In totaal werd tussen 2008 en 2020 ruim 351.000 personen gevraagd Nederland te verlaten. Slechts 116.000 mensen gaven hier aantoonbaar gehoor aan. In alle gevallen gaat het om vreemdelingen die een terugkeerbesluit van de IND hebben ontvangen. Dit kunnen mensen zijn waarbij de vergunning is ingetrokken of niet meer geldig is, mensen die al illegaal in Nederland verblijven of afgewezen asielzoekers.
Vier weken de tijd
Met een besluit op zak krijgen de personen in de regel vier weken de tijd om te vertrekken, maar dat kan in sommige gevallen ook korter zijn. Hierdoor kunnen degenen die niet in detentie zitten in de tussentijd ervoor kiezen de benen te nemen en in de illegaliteit te verdwijnen. Ook besluit een deel naar een ander land door te reizen, bijvoorbeeld voor een nieuwe asielaanvraag.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat er naast de migranten die aantoonbaar vertrekken ook nog vreemdelingen zijn die zonder toezicht weggaan. Deze groep is echter ’niet verplicht te melden als zij Nederland hebben verlaten’. „Mogelijk vertrekt een deel van deze groep alsnog”, aldus een woordvoerder. Hoe groot die groep precies is laat het ministerie in het midden. Eind vorig jaar kwam het ministerie wel met een schatting van het aantal illegalen dat in Nederland verblijft. Dat gebeurde op basis van een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Er werd rekening gehouden met tussen de 23.000 en 58.000 illegalen. Er was echter geen zicht op de exacte omvang.
’Op eigen gelegenheid’
„Een aanzienlijk deel van deze mensen verlaat kennelijk Nederland alsnog op eigen gelegenheid”, zegt een zegsman van het ministerie. „Hoewel zichtbaar vertrek uiteraard te prefereren is, is het vertrek buiten het zicht van de overheid niet noodzakelijkerwijs een onwenselijke uitkomst.”
Vanuit de Tweede Kamer klinkt kritiek. „Mensen die geen recht hebben op verblijf in Nederland moeten het land verlaten”, zegt VVD-Kamerlid Valstar. „Dan helpt het ook niet dat er nog altijd steden zijn die tegen de afspraken in onderdak bieden aan illegalen. Illegalen moeten door de dienst terugkeer en vertrek naar land van herkomst worden teruggestuurd.”
PVV-Kamerlid Markuszower stelt dat staatssecretaris Broekers-Knol ’haar ogen sluit’ voor het probleem. „En ze hoopt dan dat alles goed is. Dit ’oogkleppen op’-beleid is het perfecte recept voor ellende en criminaliteit in de straten en wijken. Zoveelste bewijs dat Nederlandse asielbeleid geïmplodeerd is.”
’Stevige afspraken maken’
SP-Kamerlid Van Dijk zegt deze week aan de bel te trekken bij Broekers-Knol. „Vluchtelingen uit oorlogsgebieden hebben recht op verblijf, maar asielzoekers die daar geen recht op hebben zullen moeten vertrekken. Om het draagvlak voor opvang te behouden moet de regering veel meer werk maken van het terugkeerbeleid. Door stevige afspraken te maken met landen als Marokko en Algerije. Broekers is daar helaas niet toe in staat, hebben we eerder gezien.”


Bron: De Telegraaf

Lees verder... 4-10-2021

Concert 16 oktober Orkest KMar

Het Orkest Koninklijke Marechaussee verzorgt een aantal relatieconcerten.
Het eerstvolgende concert vindt plaats op:
Datum  :              Zaterdag 16 Oktober 2021
Tijd        :              20.00 uur
Plaats    :              Dorpshuis De Brug, Colijnsplaat
Toegang:             € 15,00 (inclusief consumptie)

Scan de onderstaande QR Code en bestel uw kaarten op tijd!

Klik en scan

Houdt u rekening met de geldende Coronamaatregelen en toegangscontrole?

Binnenkort ontvangt u informatie over het begunstigersconcert dat gepland staat op vrijdag 12 november 2021 in Nunspeet.
Houdt u deze datum vrij?
Met vriendelijke groet,
Orkest Koninklijke Marechaussee
M.L.J. (Marc) Gouswaart
Tamboer-maître | Muziekbibliothecaris

Orkest Koninklijke Marechaussee

E1: mlj.gouswaart@mindef.nl
E2: marc@gouswaart.nl
M: 06-53931387

Lees verder... 4-10-2021

Russisch worstelteam op Schiphol uit vliegtuig gezet om overlast

Zeven mannen van het Russische nationale freestyle worstelteam zijn donderdagavond op Schiphol uit een vliegtuig gehaald omdat zij overlast veroorzaakten. 
De zeven Russen wilden hun mondkapje niet opdoen en luisterden niet naar aanwijzingen van het cabinepersoneel, aldus een woordvoerder van de marechaussee.
De worstelaars zijn niet aangehouden en er is geen aangifte gedaan. Nadat de mannen uit het vliegtuig zijn gehaald, is er een gesprek geweest met de marechaussee. ,,Na die bemiddeling konden zij met een andere vlucht alsnog vertrekken”, aldus de woordvoerder.
Het team was waarschijnlijk op weg naar het wereldkampioenschap worstelen in Oslo, dat zaterdag begint. Op een video op een Russische nieuwssite is te zien dat tweevoudig olympisch kampioen Abdoelrasjid Sadoelajev samen met zijn coach Dzjamboelat Tedejev over een loopband op Schiphol loopt, begeleid door politie.


Bron: Verschillende media

Lees verder... 2-10-2021

Etnisch profileren? Doe het niet

Discriminatie. De marechaussee mag etnisch profileren, zegt de rechter. Gevaarlijk, schrijven Amade M’charek en Marie Rosenkrantz Lindegaard.
‘Het voorgaande neemt niet weg dat het in de praktijk kan voorkomen dat huidskleur of andere etnische uiterlijke kenmerken […] de enige of overwegende redenen zijn voor een controle”, oordeelde de rechtbank in Den Haag, op 22 september.
De rechtszaak tegen de Staat was aangespannen door Mpanzu Bamenga en Robby Gobardhan. Regelmatig worden zij op vliegvelden en bij andere grenscontroles uit de rij gehaald op basis van hun huidskleur. Samen met een aantal mensenrechtenorganisaties eisten ze dat etniciteit niet langer als selectiecriterium wordt gebruikt.
Maar de rechter bepaalde anders.
Amade M’charek is hoogleraar Antropologie van de wetenschap (UvA).
Marie Rosenkrantz Lindegaard is hoogleraar Sociologie (UvA) en senior onderzoeker Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).
Hoe valt dit te rijmen met de uitspraak van demissionair premier Mark Rutte (VVD), naar aanleiding van de protesten van Black Lives Matter, dat we „nul racisme” moeten en dat we het probleem van institutioneel („systemisch”) racisme breed moeten aanpakken? Wat is deze uitspraak van een rechter anders dan het institutionaliseren van ongelijke behandeling? Wat is ze anders dan een aanzet tot het systematisch discrimineren van burgers door een overheidsapparaat?
Hoewel het binnen het Schengengebied niet toegestaan is om reizigers te controleren, voert de marechaussee selectieve controles uit op basis van etniciteit. Deze vinden plaats in het kader van het zogenoemde Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) en worden uitgevoerd onder vliegtuigpassagiers, treinreizigers en weggebruikers uit EU-landen. Het doel van deze MTV-controles is om mensen die illegaal in Nederland verblijven eruit te kunnen vissen.
De rechter oordeelde niet alleen dat het gerechtvaardigd is om passagiers selectief te controleren op basis van etniciteit in combinatie met andere kenmerken zoals vluchtnummer, reisgezelschap of reisroute, maar ook dat dit mag wanneer etniciteit het enige kenmerk is.
Deze uitspraak is schokkend in een land dat zich wil inzetten tegen uitsluiting en institutioneel racisme; in een land waar burgers ongeacht afkomst voor de wet gelijk zijn. Doelgericht bepaalde groepen onschuldige burgers afscheiden en lastig vallen, omdat zich onder hen iemand kan bevinden die geen recht heeft om hier te zijn, is een zware inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
En dat mag? Ja, zegt de rechter, want „etnische uiterlijke kenmerken hóeven niet, maar kúnnen wel een objectieve aanwijzing zijn voor iemands herkomst of nationaliteit”. De marechaussee immers, moet „informatiegestuurd” kunnen werken en „het kunnen vaststellen van de nationaliteit of geografische herkomst van een persoon is voor de doeltreffendheid van het MTV van zwaarwegend belang”.
Met andere woorden, „informatiegestuurd” werken is niets anders dan het vertalen van een nationaliteit naar etnische stereotypen. Gevraagd naar een definitie van etniciteit erkent de rechter dat er geen eenduidige definitie is, maar dat het neerkomt op „onveranderlijke uiterlijke kenmerken, in het bijzonder huidskleur of ras”.
Daarmee worden burgers in twee klassen verdeeld: de witte Europese burgers die ongestoord Europese binnengrenzen kunnen oversteken en de niet-witte EU-burgers die voortdurend lastiggevallen en vernederd mogen worden om rechtshandhavingsdoelen te kunnen realiseren. Racisme als het werkpaardje van de rechtsstaat.
En het probleem wordt groter door precedentwerking en jurisprudentie. Terwijl het kabinet is afgetreden door het onrecht van onder meer etnisch profileren in de Toeslagenaffaire, zet deze uitspraak de deur juist wagenwijd open naar vergaand etnisch profileren. Want ook de politie stelt zich al langere tijd de vraag of het redelijk is om burgers te selecteren aan de hand van etniciteit op basis van criminaliteitscijfers. Volgens het laatste ‘Jaarrapport Integratie’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zijn alleen jonge mannen (18-22 jaar) met een Marokkaanse migratieachtergrond oververtegenwoordigd in de groep van veroordeelden. ‘Informatiegestuurd’ rechercheren zou etnisch profileren tot deze specifieke groep beperken.
Toch zijn de klachten over etnisch profileren breder en bovendien fors gestegen. Omdat etnisch profileren moeilijk te bewijzen valt, stelt de Nationale Ombudsman zelfs voor om de bewijslast om te draaien, en dus bij de overheid te leggen. In Amsterdam loopt een proef om etnisch profileren tijdens preventief fouilleren tegen te gaan door de aanwezigheid van objectieve waarnemers. De uitspraak van de rechter ondergraaft al deze inspanningen.
Zowel de uitspraak van de rechter als de definitie die zij van etniciteit geeft, zijn bovendien schokkend omdat ze bijdragen aan een biologische definitie van etniciteit als ‘ras’. ‘Ras’, een controversieel begrip dat is voortgekomen uit de racistische wetenschap van de negentiende en twintigste eeuw, wordt zo tot een onproblematisch en natuurlijk feit gemaakt. Terwijl rassen niet bestaan. ‘Ras’ is een sociaal construct.
Maar een rechter die zegt dat etniciteit neerkomt op „onveranderlijke uiterlijke kenmerken”, suggereert feitelijkheid – en dat is zorgwekkend en gevaarlijk. Eén van ons heeft recentelijk beargumenteerd dat niet de wetenschap maar de wet biologisch ras produceert. Hetzelfde geldt nu ook voor de rechtspraak. Onze rechtsstaat staat voor een groot probleem.


Bron: NRC

Lees verder... 2-10-2021

Marechaussee vindt in totaal negen vreemdelingen

De afgelopen week heeft de Koninklijke Marechaussee in totaal negen vreemdelingen onderschept. Op de A16 bij Hazeldonk werden twee mannen ontdekt. In Moerdijk werden zes personen uit een trailer gehaald die illegaal de grens wilden passeren. In Breda werd een man uit een trein gehaald en aangehouden omdat hij geen documenten bij zich had.
De Marechaussee doet verder onderzoek naar de vreemdelingen.


Bron: Transport online

Lees verder... 2-10-2021

Marechaussee te Meppel stond voor een dilemma

Stichting Oud Meppel belicht de historie van de kalkovens en de marechaussee in twee exposities
Bij Stichting Oud Meppel aan de Sluisgracht zijn vanaf 7 oktober twee nieuwe exposities te bekijken. Een betreft De Kalkovens die inmiddels een industrieel monument zijn en de andere gaat over de marechaussee in Meppel.
De kalkovens van weleer hebben een belangrijke industriële bijdrage geleverd voor Meppel en omstreken. Wat begon als een bedrijfje voor bouwmaterialen groeide uit tot een fabriek van een essentieel product, schelpkalk voor de bouw. Voor de oorlog werd de productie al minder en in de jaren zestig viel het stil. Een horecaondernemer verbouwde het complex. Hij integreerde het bijna vervallen monument in zijn plannen om er een restaurant ervan te maken.
De gunstige resultaten van de marechaussee bij het optreden in drie Drentse gemeenten, leidde er in 1889 toe dat de vooringenomenheid die vroeger in het Noorden tegen de marechaussee bestond, in waardering voor het Wapen overging. Vele taken moesten gecombineerd worden met de gemeentelijke politie. Daarnaast was het kazerneleven een soort tehuis voor de gezinnen, privacy was daarom ver te zoeken. De marechaussee heeft vele goede dingen gedaan maar op 2 en 3 oktober 1942 stond men voor een groot dilemma. Bevel uitvoeren of….


Bron: Meppeler Courant

Lees verder... 1-10-2021

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief