Actuele nieuwsberichten

Op deze pagina bieden we u een selectie van nieuwsberichten over de Koninklijke Marechaussee.

Motorrijder zwaargewond bij botsing met militair in auto

Motorrijder zwaargewond bij botsing met militair in auto in Mariahout, positieve blaastest voor automobilist
Een militair is woensdagavond in zijn auto met een motorrijder gebotst in Mariahout. De bestuurder van de motor raakte bij het ongeluk op de kruising van de Sonseweg met de Broek zwaargewond. Volgens een politiewoordvoerder gaf een blaastest de indicatie dat de militair gedronken had.
De motorrijder botste rond 22.45 uur met de auto. Voor de hulpdiensten aankwamen werd eerste hulp verleend aan het slachtoffer door de militair, samen met een omwonende en voorbijgangers. Voor het slachtoffer kwamen twee ambulances en een traumahelikopter naar de plaats van het ongeluk.
De militair is na zijn blaastest meegenomen naar het politiebureau voor een bloedtest. Uit de resultaten moet blijken hoeveel hij precies gedronken heeft. Na de test op het bureau is de man door de politie aan de Koninklijke Marechaussee overgedragen.

Onderzoek
Het is niet bekend hoe het ongeval precies kon gebeuren. Daar wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzoek naar gedaan. Zij gaan de verdachte op een later moment verhoren. Ook het slachtoffer zal als dat mogelijk is worden gehoord.


Bron: Eindhovens Dagblad

Lees verder... 1-9-2022

Complotdenker Micha K. wacht slepend proces

Zelfverklaard klokkenluider Micha K. is woensdag door de marechaussee vanuit Belfast naar Nederland gebracht. Hij wordt berecht wegens opruiing.
Micha K. (59), recidiverend complotdenker, kondigde zijn terugkeer naar het vaderland vorige week al aan. „Het Ierse feest is afgelopen”, klonk het in een gesproken boodschap. Het was een bericht zoals hij die vrijwel dagelijks vanuit zijn gevangeniscel in het Noord-Ierse Belfast verspreidde via de website van kunstenaar Rob Scholte.
Na ruim anderhalf jaar juridisch touwtrekken is de Noord-Ierse rechtbank definitief akkoord gegaan met de door het Haagse OM gevraagde overlevering van K. „Nederland, here I come”, zei K. „Hang de vlag maar uit, maar wel de omgekeerde vlag.”
Woensdag is K. in Belfast opgehaald door de marechaussee en naar Nederland gevlogen. Hij wordt donderdag door de politie verhoord en vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Het OM wil hem vervolgen voor zes gevallen van opruiing.
Het gaat onder meer om opruiing tot geweld tegen de rechtspraak, opruiing tot ontvoering van en geweld tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel, en opruiing tot geweld tegen het AD. Ook al heeft K. ruim een jaar in overleveringsdetentie gezeten, gezien de ernst van de tenlastelegging is het aannemelijk dat de detentie in Nederland wordt voortgezet.
De zelfbenoemd klokkenluider wacht een slepend juridisch gevecht. Hij is verdachte in een grote strafzaak en hij moet nog zes maanden uitzitten om eerdere bedreigingen en belaging. De ex-leraar klassieke talen en voormalig medewerker bij NRC en De Telegraaf hield zich de voorbije 20 jaar bezig met de verspreiding van bloederige, exotische complotten via sociale media. Op klokkenluideronline schreef hij over een „pedofielen netwerk” van magistraten en een enkele topambtenaar. Zonder bewijs te leveren stelde K. dat de netwerkleden zich schuldig zouden maken aan „satanische kinderroof”: ze aten baby’s.

Financiële steun
Micha K. kon lange tijd rekenen op geldsteun van vader Jan en zoon Peter Poot van de firma Chipshol. Deze projectontwikkelaars en eigenaren van veel grond rondom luchthaven Schiphol voelden zich tekortgedaan door in hun ogen corrupte rechters. K. werd ingeschakeld om tegen maandelijkse betaling via internet wraak te nemen door functionarissen die Chipshol dwars zouden zitten, te beschimpen. K. werd regelmatig veroordeeld. Niet alleen voor laster en smaad, ook voor het doen van valse bommeldingen bij het ministerie van Justitie en de landsadvocaat. Alle boetes, dwangsommen en gebiedsverboden wisten K. niet van aanhoudende onrechtmatige gedragingen te weerhouden.
In 2016 werd K. in de Volkskrant „de ongekroonde koning van het gekkenhuis” genoemd. Dat pikte hij niet. Er volgde een kort geding om rectificatie te eisen. K. verloor die rechtszaak. Dat hij als complotdenker niet serieus wordt genomen, is volgens de rechtbank niet geheel onbegrijpelijk. Het komt door de „vergaande en ongefundeerde beschuldigingen die K.al jaren in niet mis te verstane bewoordingen onder de aandacht van het publiek brengt”.

Drie andere mannen
K. staat nu onder meer terecht om opruiing tot geweld tegen Bodegraven via het Red Pill Journal. Daarin werd verteld hoe hooggeplaatsten zich in de jaren 80 in Bodegraven schuldig maakten aan het vermoorden van kinderen. RIVM-directeur Van Dissel zou betrokken zijn bij de „satanische rituele kindermoorden”. Ook de lokale huisarts zou jongens hebben misbruikt.
Voor deze verhalen is geen enkel bewijs. Toch werd de begraafplaats in het dorp na uitzendingen bezocht door tientallen complotdenkers, die geloofden dat er slachtoffers van kindermisbruik begraven liggen. Het gemeentehuis werd beklad, beveiligers werden ingehuurd.
Drie andere mannen die met K. het bulletin maakten dat via sociale media werd uitgezonden – Wouter R. (54), Joost K. (44) en Hans M. (57) – zijn twee maanden geleden veroordeeld om opruiing, bedreiging en smaad. Ze maakten zich volgens officier van justitie Wieger Veldhuis schuldig aan „een orgie van verdachtmakingen”. De verdachten hebben in uitzendingen Van Dissel en de arts zonder bewijs beschuldigd deel uit te maken van „een satanisch pedofielennetwerk dat de macht krijgt door genocide op mensen, misbruik van jonge kinderen en drinken van hun bloed”, aldus de rechtbank.
Medeverdachten van K. – Wouter en Joost – kregen onvoorwaardelijke celstraffen van 18 en 11 maanden. K. moet rekenen op een zwaardere straf, omdat hij ook rechters en journalisten bedreigde. Dat is strafverzwarend. Op sociale media riep K. op het gebouw van het AD vol te spuiten met graffiti. AD-journalisten moesten „kapot” gemaakt worden. Rechters verklaarde K. eveneens tot „free targets”. Pak ze aan want anders snijden ze baby’s aan stukken, zei K.
De Haagse rechtbank die de strafzaak behandelt, stelde K. dit jaar in een civiele zaak al aansprakelijk voor een schadevergoeding van 215.000 euro aan de gemeente Bodegraven, als compensatie voor alle overlast die de complotdenkers in Bodegraven hebben veroorzaakt.

Bron: NRC

Lees verder... 1-9-2022

Onderzoeksraad: informatie over fataal mortierongeval Mali achtergehouden

Het ministerie van Defensie, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie wisten dat er niet met zorg met de munitie omgegaan is en dat dat de oorzaak was van het fatale mortierongeluk in Mali in 2016. Toch werd dit niet naar buiten gebracht. In plaats daarvan hielden de instanties vast aan de uitkomsten van eigen onderzoek, ook toen bleek dat die hoogstwaarschijnlijk onbetrouwbaar waren. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).
De OVV publiceerde in 2017 een kritisch rapport, waaruit bleek dat Defensie "ernstig tekort was geschoten". De veiligheid van de mortiergranaten en de gezondheidszorg voldeden niet. De OVV concludeerde dat het ontstekingsmechanisme van de mortiergranaat instabiel was en dat dat door de opslag kwam. Door vocht en de warmte werden de mortiergranaten schokgevoelig en explosief, waardoor de voortijdige ontploffing kon gebeuren.
De OVV was een onderzoek gestart na het ongeluk in Mali op 6 juli 2016. Tijdens een oefening met een 60-millimetermortier ontplofte een granaat. Twee militairen kwamen om het leven en een derde raakte zwaargewond.

Fabricagefout
Naar aanleiding van het onderzoek, dat in 2017 afgerond werd, en de politieke nasleep stapten toenmalig minister Hennis van Defensie en Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp, op. Hennis erkende dat er fouten zijn gemaakt bij de aanschaf, opslag en het gebruik van de aangeschafte mortiergranaten.
Na het ongeval kwamen Defensie en de Koninklijke Marechaussee (Kmar) met eigen onderzoeken naar het ongeval. Zij plaatsten toen vraagtekens bij de conclusies van de OVV. Volgens Defensie was een fabricagefout de oorzaak van het ongeval. Door deze fout zou de granaat op scherp hebben gestaan.

Niet gedeeld
Omdat de feitenonderzoeken van de marechaussee en de Onderzoeksraad niet eensluidend zijn over de oorzaak van het ongeval, besloot het Openbaar Ministerie begin vorig jaar geen medewerkers van Defensie strafrechtelijk te vervolgen. Dat is opmerkelijk.
Het OM heeft in 2019 namelijk een onafhankelijk Brits onderzoek uit laten voeren. Die Britse experts onderschreven de conclusies van de OVV. Maar dit expert report is door het OM niet openbaar gemaakt en niet eerder gedeeld met Defensie. Het rapport bevat naast conclusies ook verschillende leerpunten voor Defensie, maar daar wisten ze dus niet van het bestaan van het onderzoek.
"Gelet op de bevindingen in het rapport was het te verwachten geweest dat het OM het rapport na lezing meteen in 2019 met Defensie, in de rol als verantwoordelijk werkgever had gedeeld", schrijft de OVV in het woensdag gepubliceerde rapport.

Pijnlijke constatering
De OVV besloot het eigen onderzoek uit 2017 te heropenen omdat de eigen conclusies strijdig waren met die van onder meer Defensie, maar stelt nu vast dat er "geen nieuwe feiten zijn gevonden die aanleiding geven tot heroverweging van de conclusies uit het eerdere onderzoek".
Het ministerie van Defensie heeft de conclusies van de OVV bij het verschijnen in 2017 al gesteund. Hennis zei toen dat ze de aanbevelingen van de onderzoeksraad zou overnemen.
Ook nu weer onderschrijft minister Ollongren in een Kamerbrief de conclusie van de OVV. "Ook deel ik de pijnlijke constatering van de OVV dat Defensie eerder meer informatie met de OVV had moeten delen. De OVV had in 2019, toen het rapport van het Kenniscentrum Wapensystemen & Munitie aan de OVV werd aangeboden, alle bevindingen van dit interne onderzoek moeten ontvangen."

Aandacht voor munitiebeheer
Uit het onderzoek van de OVV in 2017 kwam ook naar voren dat de aanschaf, het beheer en gebruik van munitie binnen Defensie niet verliep volgens de eigen richtlijnen. Na het fatale ongeluk in Mali zijn de resterende circa 10.000 granaten geblokkeerd. Deze liggen opgeslagen in Nederland, op een oefenterrein in Duitsland en op een defensieterrein op Aruba. Ze wachten nog altijd op ontmanteling.
In april 2021 zijn voorbereidingen voor de ontmanteling van de granaten stilgelegd. De Arbeidsinspectie concludeerde dat er bij de voorgenomen werkzaamheden sprake zou zijn van ernstig gevaar voor het personeel. Ollongren schrijft in de Kamerbrief dat er nu gekeken wordt hoe de granaten veilig ontmanteld kunnen worden. De Kamer wordt hier voor 20 oktober over geïnformeerd, als er een debat over dit onderwerp gepland staat.


Bron: NOS

Lees verder... 1-9-2022

Nederlands team zet onderzoek oorlogsmisdrijven in Oekraïne voort

Het Nederlands forensisch en opsporingsteam (FO-team) gaat verder met het onderzoek naar oorlogsmisdrijven in Oekraïne. Dat hebben ministers Hoekstra, Ollongren en Yeşilgöz-Zegerius per brief gemeld aan de Tweede Kamer. Onder de vlag van het Internationaal Strafhof (ICC) wordt er nog 3 keer een team ingezet in dit en het volgend jaar.
Het FO-team in mei, toen het in Oekraïne ook onderzoek deed naar oorlogsmisdrijven.
Op verzoek van Oekraïne deed het FO-team in mei al onderzoek naar oorlogsmisdrijven in het land. Besloten is nu, dat een team dit najaar nogmaals onderzoek gaat doen in het land. De 3e en 4e keer volgen in het voor- en najaar van 2023.

Bewijs snel verzamelen
Het FO-team bestaat uit personeel van de Koninklijke Marechaussee, aangevuld met experts van andere Defensieonderdelen. Ook wordt onderzocht of zedenrechercheurs en deskundigen uit andere landen zich kunnen aansluiten bij het Nederlandse team.
De marechaussee en het ICC bekijken verder hoe het Nederlandse team de planning van soortgelijke missies met teams uit andere landen kan ondersteunen. Zo is het onderzoekswerk van de ICC goed op elkaar af te stemmen en bewijs van oorlogsmisdaden zo snel mogelijk te verzamelen.

Risico’s
Het forensisch en opsporingswerk is niet zonder risico’s. De inzet beperkt zich weliswaar tot gebieden die onder controle staan van de Oekraïense strijdkrachten. Ook zijn er geen directe confrontaties met Russische militairen te verwachten. Toch blijven de risico’s aanzienlijk, want ook in deze gebieden komen nog Russische aanvallen voor op bijvoorbeeld  Oekraïense militaire installaties. Bovendien vormen niet geëxplodeerde munitie en boobytraps een gevaar. Mocht de veiligheidssituatie veranderen en inzet niet meer verantwoord zijn, dan kan het team worden teruggehaald.
De bewindslieden laten weten zich bewust te zijn van de risico’s. Maar het kabinet laat zwaar meewegen dat Nederland inbreuken op de internationale rechtsorde niet onbestraft wil laten. Het FO-team kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.


Bron: Ministerie van Defensie

Lees verder... 1-9-2022

Nederlandse militair in VS gedood door man “die ruzie zocht”

De 22-jarige man die de politie van de Amerikaanse stad Indianapolis maandag heeft aangehouden in verband met de schietpartij zaterdag waardoor de Nederlandse militair Simmie Poetsema om het leven kwam, zou deel hebben uitgemaakt van een groepje dat die avond uit was op ruzie. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten die zijn ingezien door de lokale krant The Indianapolis Star. Bij de schietpartij raakten twee andere Nederlandse militairen gewond.
Shamar Duncan, zoals de man uit het baldadige groepje heet, wordt verdacht van moord, maakte de politie bekend. De openbaar aanklager moet nog besluiten of Duncan officieel wordt aangeklaagd.
Een getuige zag van de overkant van de straat dat het groepje van Duncan eerder ruzie zocht met een groepje andere mannen en een van hen duwde, schrijft de krant. Dit groepje liet zich echter niet provoceren, waarna Duncan en zijn maten het bij de Nederlandse commando's probeerden. Volgens de getuige werd een van de ruziezoekers neergeslagen, waarna een andere riep dat hij een "strap" (riem, red.) zou halen, straattaal voor een vuurwapen. De groepjes gingen uit elkaar en even later vond de schietpartij plaats.

Vechtpartij
De schietpartij gebeurde in de vrije tijd van de militairen. Voorafgaand aan de schietpartij zou er een vechtpartij zijn geweest in een bar. Dat heeft de burgemeester van Indianapolis bekendgemaakt, zo meldden lokale media WRTV en IndyStar eerder deze week.
Volgens burgemeester Joe Hogsett heeft de politie "een goed beeld" van wat er zich heeft afgespeeld. "Zoals ik het begrijp was er een ruzie in een bar, waarna de Nederlandse militairen teruggingen naar hun hotel. Ik weet niet precies wat ze samen buiten deden, maar er is mij verteld dat er een drive-byshooting was en dat er daardoor drie slachtoffers vielen."
De Nederlandse militairen zijn op oefening in de staat Indiana. In het hotel waar de schietpartij plaatsvond, verbleven meer Nederlandse militairen.


Bron: HLN

Lees verder... 1-9-2022

Drone die bij Paleis Het Loo vliegt in beslag genomen

Wat vanmiddag gemeld werd als een luchtvaartongeval bij Paleis Het Loo bleek een drone te zijn die in een boom terecht was gekomen. Een oplettende wacht van de Koninklijke Marechaussee zag de drone overvliegen, maar het gevaarte belandde al snel in een boom. Vliegen boven het terrein van Paleis Het Loo, mag dat eigenlijk wel?
Om de drone uit de boom te krijgen, werd de brandweer ingeschakeld. De marechaussee is bezig met een onderzoek naar de eigenaar van de drone.
De drone zelf wordt in beslag genomen, want vliegen boven het Loo, dat mag niet, legt een woordvoerder van de Marechaussee uit: ,,Er zijn bepaalde ‘no-go-areas’ waar je niet mag vliegen, ook niet met een drone. Veel van die plaatsen zijn vliegvelden of militaire terreinen. Het gebeurt weleens dat er bij vliegvelden toch drones op verboden plekken vliegen. Op terreinen die door de Koninklijke Marechaussee bewaakt worden, proberen we altijd de piloot op te sporen.’’


Bron: De Stentor

Lees verder... 29-8-2022

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief