Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Adopteer een monument - St. Victorschool bij monument KW-III

Het was weer uitstekend georganiseerd door de Koninklijke Marechaussee voor de leerlingen van de St. Victorschool uit Apeldoorn.

De RK Openbare school St. Victor heeft het monument geadopteerd en regelen in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Stichting Marechaussee Contact jaarlijks de bevrijding van Apeldoorn en de gevallenen van de KMar en Politietroepen.

Groep 8 las de gedichten over Vrijheid, groep 7 stonden erbij in afwachting wat zij in 2012 mogen doen en groep 6 keek alvast naar de verrichtingen van de groepen 7 en 8, want zij  staan er volgend jaar ook bij. Kortom veel leerlingen van deze school, leerkrachten en natuurlijk vele ouders.

St Victorschool 2011

In totaal minimaal 90 personen alleen al van deze school en dan nog de studenten KMar (twee groepen), de leidinggevenden, trompetter en vlaghijser van de KMar. Verder SMC-er Dick Tegel met twee Veteranen van de Stichting Marechaussee Contact. de aoo bd A. Kreling en de elnt bd. J. Vochteloo.

Nadat de leerlingen werden ontvangen met een drankje en een heerlijke versnapering in het KEK gebouw van de KW-III kazerne (LOKKMar) werden zij door de Sectorcommandant, de majoor der KMar E. Boesveld welkom geheten en dit werd gevolgd door een korte toespraak door een Veteraan van de Stichting. Hij vertelde kort de betekenis van het Monument voor de Kazerne en deze zelf te hebben opgehaald vanuit Rotterdam naar de huidige plaats in Apeldoorn.

Hierop werd er met de krans verplaatst naar het monument, alwaar de studenten van de KMar en de trompetter reeds gereed stonden. Nadat de Leerlingen van de groepen 7 en 8 rondom de het monument voor de studenten van de KMar hadden plaatsgenomen volgde een korte introductie over vrijheid door een leerkracht. Er werd onder andere stilgestaan bij de oorlog van 1940 -1945 en bevrijding in 1945, alweer 62 jaar geleden. Hierna werden diverse gedichten voorgelezen door leerlingen uit groep 8, de Taptoe werd geblazen door de trompetter van de KMar.

Er volgde een minuut stilte en vervolgens werden de 1e twee coupletten van het Wilhelmus door de leerlingen gezongen onder muzikale begeleiding van de trompetter van de KMar.Hierbij werd de vlag van halfstok weer in top gehesen en de krans gelegd door twee leerlingen van de St. Victorschool. Vervolgens werden door de leerlingen en de veteranen van de Stichting Marechaussee Contact een moment stilgestaan bij de Nederlandse driekleur en het monument met herdenkingskrans.

Er wordt teruggekeken op een indrukwekkende en buitengewoon stijlvol verlopen evenement.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

SMC

Lees verder... 17-4-2011

Terugblik Suriname-reünie oud-marechaussees in Museum KMar

Op 14 april 2011 kwamen 27 oud-marechaussees die ooit in de toenmalige kolonie Suriname gediend hebben bij het Wapen bij elkaar. Even was de dependance van het Marechausseemuseum een nostalgische stukje Suriname.

Na een welkomstwoord door Roel Gras, namens de reüniecommissie van de Stichting Marechaussee Contact, vertelde oud-marechaussee en -politieman Piet van Wijk over zijn project ‘Preventie van Burn-out bij Surinaamse Politiepersoneel’. Hij was zojuist teruggekeerd van een bezoek aan Suriname waar hij de Surinaamse Politie ondersteunt bij het voorkomen van Burn-out.

suriname reunie 2011

De reünie had geen vastomlijnd programma, ’Ontmoeten en Bijpraten’ was het enige programmapunt. Dit gebeurde door sommigen al wandelend door Museum of Buren en door anderen onder het genot van een drankje aan de dependancetafels. Rond vijf uur werd een buffet aangericht, waar de Surinaamse kern van oud-marechaussees eerst vol bewondering langs liep om er vervolgens van te genieten.

Met een dankjewel aan de organisatoren en een ‘Tot volgend jaar’ kwam een einde aan een geslaagde bijeenkomst. Een uitvoerig verslag is te lezen in Marechaussee Contact van juli 2011.

Klik hier voor een fotoverslag van deze bijeenkomst.

Lees verder... 16-4-2011

Terugblik SMC contactdag Overloon

Op 30 november vond de laatste activiteit van de SMC-reüniecommissie in 2010 plaats. Hoewel barre winterse weersomstandigheden heersten hadden 74 van de 80 aangemelde deelnemers de weg naar het Liberty Park in Overloon gevonden.

Na een ontvangst met koffie en Limburgse vla - ondanks het feit dat Overloon enkele kilometers van de Liberty Park 1Limburgse grens in Brabant ligt - volgde een interessante rondleiding door het imposante documentatiecentrum van het museum. De indrukwekkende presentatie van veel aspecten van de tweede wereldoorlog , van de opkomst van het Nazisme in Duitsland via de slag bij Overloon tot de bevrijding van ons land, maakte veel indruk op de aanwezige SMC-ers en hun partners.

Na de rondleiding volgde een interessante presentatie over de dagelijkse gang van zaken voor Nederlandse gezinnen in oorlogstijd en de eerste jaren daarna door de dames Teunissen en Manders van het museum. Voor menig aanwezige een herkenning van en herinnering aan hun prille en minder prille jeugdjaren.

Met een Brabantse koffietafel en een gezellig samenzijn eindigde de laatste activiteit van de Stichting Marechaussee Contact in 2010. Reden genoeg voor een woord van dank aan de voorzitter van de reüniecommissie Roel Gras, die meedeelde al weer bezig te zijn met de voorbereiding van SMC-activiteiten in 2011.

Gezien de te verwachten weersomstandigheden kozen veel SMC-ers voor een terugreis direct na de lunch, tevreden keerden zij huiswaarts.

Ga naar het fotoalbum voor een fotoimpressie van deze dag.

Lees verder... 2-12-2010

Terugblik op Contactdag SMC 'op de Koning Willem III'

Na de aankondiging van de SMC-contactdag op 22 april 2010 liep het aantal aanmeldingen rap op tot het maximaal toegestane aantal deelnemers. De reüniecommissie is gehouden aan een maximum aantal personen, zulks mede in verband met cateringseisen.

Deze overgrote belangstelling hield in dat een groot aantal begunstigers te horen kreeg dat zij niet konden deelnemen aan deze contactdag. Deze groep was zodanig groot dat opnieuw het maximum aantal deelnemers werd bereikt voor een bezoek aan de KW-III op 3 november 2010. Vanwege deze omstandigheid (vol=vol) werd aan deze (tweede) Contactdag vooraf geen bekendheid gegeven.

Maar er is goed nieuws. In overleg met Commandant LOKKMar, kolonel Ruud Dirkzwager, heeft het SMC-bestuur bereikt dat in de komende twee jaar opnieuw SMC-contactdagen zullen plaatshebben op de KW-III kazerne. Dit betekent dat veel begunstigers (opnieuw) de gelegenheid zullen hebben om met name het renovatieproject te volgen. Nadere bijzonderheden hierover leest u te gelegener tijd in Marechaussee Contact en op de SMC website.

SMC contactdag KW-III nov 2010 dia
een zeer interessante diapresentatie

Bijna 100 begunstigers en deelnemers werd op 3 november 2010 door Roel Gras namens de SMC-commissie ‘Reünies en Contactdagen’ welkom geheten met koffie en een SMC-gebakje.

In zijn welkomswoord verzocht Roel Gras aan de gastheer, kazerne adjudant LOKKMar Theo Betting, om namens de aanwezigen de Commandant LOKKMar te bedanken voor de bereidheid de SMC-ers te ontvangen.

Na een korte introductie door Roel Gras lichtte kazerne adjudant Betting het programma van deze dag toe, dat, evenals bij de laatste Contactdag in april in het teken stond van het enorme renovatie en nieuwbouwproject.

SMC contactdag KW-III nov 2010 lezing
aandachtige luisterende toehoorders

Hierna volgde een uitvoerige diapresentatie door kapitein b.d. Grietzen de Ruiter, die als projectadviseur KMar nauw betrokken is bij de renovatie van de kazerne. Hij wist de toehoorders te boeien met de ontwikkelingen van de KW-III kazerne vanaf de opening op 5 mei 1939 tot 1997. In de jaren daarna volgde vanwege plaatsgebrek voor de opleidingen gedeeltelijke verhuizingen naar o.a. Eefde en Vught, totdat in 2005 werd besloten dat de LOKKMar in Apeldoorn moest blijven. De voorbereiding van renovatie en nieuwbouw werd ter hand werd genomen.

Het uitgangspunt dat met de renovatie de gebouwen teruggebracht moeten worden in de oorspronkelijke stijl en dat daarbij tevens rekening moet worden gehouden met de hedendaagse bouweisen, is geen eenvoudige opgave.

SMC contactdag KW-III nov 2010 rondleiding
rondleidingen over het kazerneterrein

Na de presentatie volgde een lunch, waarna groepsgewijs een rondleiding volgde over het kazerneterrein. De deelnemers kregen op deze wijze nog eens de gelegenheid de oude situatie van het terrein in zich op te nemen. Over enkele jaren kunnen zij bij leven en welzijn wellicht weer door de vertrouwde hoofdpoort naar binnen wandelen, ofschoon zij nooit zullen wennen aan de wachtgebouwen, die straks "Polo's" gaan heten. Want, zo werd hen uitgelegd, dat zijn de portierloges nieuwe stijl.

De Reüniecommissie onder de bezielende leiding van Roel Gras en zijn medewerkers, alsmede de deelnemers kunnen terugkijken op een zeer geslaagde contactdag.

Een foto-impressie van deze contactdag is te zien in een album op deze website.

Lees verder... 3-11-2010

Terugblik SMC Contactmiddag Buren

Op 17 maart 2011 vond in de dependance van het Marechausseemuseum weer de jaarlijkse SMC-contactmiddag aan.

Museum klein.jpg

Vanaf 13.00 uur ‘druppelden’ de deelnemers binnen, de helft van hen oud-beroeps en de andere helft oud-dienstplichtige marechaussees. In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter van de SMC-reünie-commissie Roel Gras het belang van deze Burense contactmiddag. Vooral omdat het zo langzamerhand een vaste kern is die ieder jaar weer naar Buren komt, aangevuld met enkele ‘eerstejaars ’bezoekers.

Ook dit jaar was er geen vast programma, na de opening kon een ieder zijn eigen gang gaan om bijvoorbeeld het museum te bezoeken of een rondwandeling door het mooie stadje Buren te maken. Enkelen kozen er voor in de dependance te blijven om eens lekker bij te praten.

SMC contactdag Buren 2011

Roel bedankte de directeur van het museum kol b.d. Stan Klijnhout voor de gastvrijheid, waarna hij hem het woord gaf. Deze informeerde  de aanwezigen over de gang van zaken in het museum, hij toonde zich een enthousiaste en tevreden museumdirecteur.

Rond 16.30 uur was iedereen weer terug in de dependance waar al genietend van een voortreffelijk buffet verder werd nagepraat, met een ‘tot volgend jaar in Buren’ vertrokken de SMC-ers weer naar huis.
De reüniecommissie kan tevreden terugkijken op een geslaagde middag. In het aprilnummer van Marechaussee Contact zal een uitvoerig verslag worden opgenomen.

Een foto-impressie van deze dag treft u aan in een fotoalbum op de SMC-website.

Lees verder... 28-10-2010

49e Algemene Reünie SMC

Reunie SMC 2010 voorzitter2Op 14 oktober 2010 werd de 49e Algemene Reünie van de Stichting Marechaussee Contact gehouden in Partycentrum ‘De Molen’ in Harskamp. Bijna 350 begunstigers hadden, veelal samen met hun partner, gevolg gegeven aan de uitnodiging deze reünie bij te wonen.

De voorzitter Jack Vlaming (foto) opende de reünie om 10.45 uur met een toespraak, waarin hij mede namens de overige leden van het bestuur van de SMC allen van harte welkom heette, met een speciaal woord van welkom aan de oud-bestuursleden, de standhouders en de re-enactmentgroep Parate Marechaussee en onze oudste deelnemer de heer Jan Wakker (1918).
 
‘Fijn dat we ook dit jaar weer met zo velen aanwezig zijn. TegelijkertijdReunie SMC 2010 monument missen we ook enkele trouwe bezoekers omdat zij door ziekte niet kunnen komen. Ook zijn ons in het laatste jaar veel collegae en vrienden ontvallen. Ik verzoek u hen staande te herdenken”, aldus de voorzitter.

Op hetzelfde moment werd in Apeldoorn door de heren Kreling en Tegel namens de SMC een krans gelegd bij ons monument voor de ingang van de KW III-kazerne. Na het in acht nemen van een minuut stilte vervolgde de voorzitter zijn toespraak.

Positie van ons Wapen 
‘Op dit moment is de Kabinetsformatie net afgerond. Recent is bekend geworden wat de plannen voor de KMar zijn. In eerste instantie was er in april 2010 in het door een commissie opgestelde concept-verkiezingsprogramma van de VVD (“Orde op zaken”) sprake van het samenvoegen van de KMar met de politie.

Het partijcongres van de VVD ging echter met dit standpunt niet akkoord. De KMar zou niet moeten worden samengevoegd met de politie, de tekst van het verkiezingsprogramma werd aangepast.

Het regeer- en gedoogakkoord zijn inmiddels bekende documenten. Voor ons Wapen lijkt er op organisatorisch gebied niet zo veel te veranderen. Wij houden een aparte positie naast de nieuw te vormen nationale politie. Er wordt niet getornd aan ons huidige takenpakket, er is zelfs sprake van een intensivering binnen dit takenpakket. Daarmee wordt recht gedaan aan de wijze waarop wij ons in het (recente) verleden voor onze samenleving en voor de internationale samenleving hebben ingezet.

Toestand Museum
‘Er zal op termijn zeker een Nationaal Militair Historisch Museum te Soesterberg komen. Voor met name het Legermuseum en het Luchtmachtmuseum is dringend nieuwe huisvesting nodig. Het marechausseemuseum blijft gelukkig te Buren.  Reunie SMC 2010 smc vaandelMet Defensie wordt binnen ambtelijke werkgroepen nog steeds gesproken over de wijze waarop ons museum al dan niet ingebed kan of moet worden binnen dit Nationaal Militair Historisch Museum en/of in de Stichting waarin dit museum wordt ondergebracht.

Vanaf deze plaats wil ik het bestuur van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee heel veel sterkte en wijsheid bij deze onderhandelingen toewensen’.

SMC
Voorzitter Vlaming gaat in op de eigen organisatie. ‘Wij kunnen als Stichting weer terugzien op een goed jaar. De door de reüniecommissie georganiseerde evenementen zijn goed bezocht en ook de nog komende evenementen zijn al vrijwel volgeboekt. Hij dankt de reüniecommissie hartelijk danken voor haar werkzaamheden’.

‘De website lijkt iedere maand wel meer bezoekers te krijgen, een ideaal medium om snel informatie over ons Wapen en de SMC te verstrekken'. Voorzitter bedankt de webmaster.

'Ook ons blad Marechaussee Contact blijkt in de behoefte te voorzien, regelmatig krijgt de redactie complimenten voor de wijze waarop zij invulling geven aan het aandacht besteden aan de diverse groeperingen binnen onze stichting’. Tenslotte dankt voorzitter de andere bestuursleden en hun medewerkers voor de getoonde inzet.

De toespraak van de voorzitter is in zijn geheel terug te lezen op de pagina 'toespraken' van deze website.

Na het doen van de huishoudelijke mededelingen door de voorzitter van de Reüniecommissie Roel Gras kwamen de gesprekken van vroeger weer op gang.

De sfeer tijdens deze reünie was als vanouds geweldig. Herinneringen, al dan niet ondersteund met fotoboeken, aan de tijd bij het Wapen werden in overvloed uitgewisseld.


Reunie SMC 2010 samenzijn


Oud-collega’s die elkaar uit het oog hadden verloren door overplaatsingen of dienstverlating, zagen elkaar - soms pas na jaren - weer. Het was te merken dat leden en oud-leden van het Wapen de behoefte hebben om minstens één maal per jaar bij elkaar te zijn om de vriendschapsbanden te hernieuwen, getuige ook de grote belangstelling voor dit jaarlijkse evenment.

Na het nuttigen van een voortreffelijke warme hap en nog wat napraten, liep ook deze 49e Reünie weer ten einde. Het ‘Eens marechaussee, altijd marechaussee’-gevoel kan er weer en jaartje tegen.

* * * * * Klik hier voor een foto-impressie van deze mooie dag * * * * *

Lees verder... 14-10-2010

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief