Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Reünie lichting 71-6

Op woensdag 17 november 2021 zal een reunie worden georganiseerd voor de lichting 71-6.
5 jaar geleden werd de eerste reunie georganiseerd in het marechaussee museum te Buren.
De reunie, 50 jaar na opkomst zal worden gehouden, op de KW III kazerne te Apeldoorn, exact 50 jaar na opkomst.
Nadere bijzonderheden volgen.

Het organiserende comité:

Evert Kruidhof
Piet Noorlander
Theo Noordzij
Harry de Jong

Lees verder... 1-12-2020

Donderdag 24 juni 2021 SMC-reünie Boerma-Plaizier-MPIII

Donderdag 24 juni 2021
SMC-reünie Boerma-Plaizier-MPIII

De jaarlijkse reünie van Indiëgangers/Boerma-Plaizier/MPIII zal dit jaar worden gehouden op
donderdag 24 juni 2021. Deze reünie is bestemd voor allen die gediend hebben bij het Korps Militaire
Politie en/of het Wapen der Koninklijke Marechaussee, dan wel bij het Korps Politietroepen in het
voormalig Nederlands-Indië (inclusief Nieuw Guinea), Korea en Engeland. Uiteraard zijn ook de
partners welkom,

Locatie
Landgoed Bronbeek, Congres en Reüniecentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze reünie zijn:
SMC-begunstigers met partner: € 7,50 per persoon
Niet-SMC begunstigers met partner: € 20,00 per persoon.

De bedragen dienen uiterlijk op 17 juni 2021 te zijn bijgeschreven op ING-bankrekeningnummer:
NL22INGB0007530025 ten name van Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven, onder
vermelding van Kumpulan. Uw overschrijving geldt tevens als aanmelding. Bij internetbankieren
graag ook uw adres vermelden.

Weduwen, begunstigers van de SMC, kunnen gratis aan deze reünie deelnemen. Voor het bezoeken
van deze reünie kunnen zij schriftelijk een gratis NS-vervoerbewijs aanvragen bij het Veteranen
Instituut, Afdeling Dienstverlening, Postbus 125, 3940 AC Doorn. Zij dienen zich uiterlijk op 17 juni
2021 te hebben aangemeld bij de voorzitter van de reünievereniging MC, Dhr. Gerrit Reloe,
06 30989598. Het programmaboekje wordt de deelnemers tijdig toegezonden.

Lees verder... 15-11-2020

Algemene Reunie SMC Donderdag 4 november 2021

Donderdag 4 november 2021
Algemene Reunie SMC 

De jaarlijkse Algemene Reünie van SMC vindt dit jaar plaats op donderdag 4 november 2021 op Landgoed Bronbeek, Congres en Reüniecentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Deze Reünie is bedoeld voor zowel begunstigers als niet-begunstigers van SMC. Het programma met route beschrijving ontvangen de deelnemers circa twee weken voor de Reünie.
De bijdrage aan deze reünie is voor begunstigers als ook hun partners vastgesteld op € 12,50 per persoon (inclusief buffet en drie consumpties). Voor niet-begunstigers en hun partner is dit € 25,00 per persoon. Aanmelden uiterlijk op 27 oktober 2021 door betaling op bankrekeningnummer 
NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven, onder vermelding van Reünie Bronbeek. Dieetwensen bij de aanmelding aangeven.
Bij internetbankieren tevens uw huisadres vermelden.
Locatie: Reünie- en Congrescentrum Kumpulan, Bronbeek
Contact: Gerrit Reloe 06-30989598
reuniecommissie@marechausseecontact.nl

Lees verder... 15-11-2020

Bezoek Louwman Museum 22 april 2021

Bezoek Louwman Museum
Onder voorbehoud in verband met de Covid 19 Pandemie organiseert de Reunievereniging MC op 22
April 2021 een bezoek aan het Louwman museum in Den Haag. Deelname staat open voor
begunstigers SMC met partner en/of begeleider maar ook voor niet begunstigers.
Adres: Leidsestraat 57, 2594 BB Den Haag. www.louwmanmuseum.nl

Programma:
11.00-12.00 uur Ontvangst
12.00-12.45 uur Lunch
12.45-15.00 uur Museum bezoek
15.00-16.00 uur Samenzijn met een hapje en een drankje

Deelname staat open voor begunstigers SMC met partner en/of begeleider tegen betaling van
€ 17,50 p.p. Ook niet begunstigers zijn van harte welkom, zij betalen € 30,00 p.p.
Let op: Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 50 personen. De volgorde van opgave en
betaling is bepalend voor deelname.
Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op NL22INGB0007530025 t.n.v.
Reunievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. Louwman museum. Graag adres
vermelden. .
Contact: Gerrit Reloe 06 30989598 of reuniecommissie@marechausseecontact.nl

Lees verder... 15-11-2020

Algemene Reünie

Ivm coronacrisis gaat deze bijeenkomst niet door.

Deze reünie wordt op 5 november 2020 gehouden te Bronbeek, Arnhem

Nadere informatie volgt t.z.t..

Lees verder... 8-12-2019

Reünie Boerma-Plaizier

Dit jaar was het door het coronavirus helaas niet mogelijk om in juni de jaarlijkse reünie Boerma-Plaizier / MP III te organiseren. Tijdens deze reünie worden de namen van de sinds de vorige reünie overleden sobats van het Korps Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee (voormalig Nederlands-Indië, 1946 - 1950) opgelezen en worden zij in de reünieruimte samen met de 60 in het voormalig Nederlands-Indië omgekomen leden van het KMP / KMar en de sinds 1950 overleden sobats herdacht. Daarna volgt een kranslegging bij het op het terrein van Bronbeek aanwezige KNIL-monument. Vanaf 1 juli jl. is het terrein van Bronbeek op afspraak weer beperkt toegankelijk. Dat was voor het bestuur aanleiding om te bezien of de ceremonie alsnog kon plaatsvinden. De afspraak werd gemaakt voor woensdag 29 juli jl.. Een deputatie van het bestuur was aanwezig bij de kranslegging door de heren Kerrebijn en Nijhof, beide SMC-ers zijn bewoners van Bronbeek. De door mevrouw Daniëlle Reloe van deze plechtigheid gemaakte film kunt u bekijken door hier te klikken. Door een technische storing is het op dit moment helaas niet mogelijk om de door de heer Frans Meijer gemaakte foto's te bekijken, wij doen er alles aan om die foto's volgende week wel toegankelijk te maken.

 

Lees verder... 8-12-2019

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief