Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Bezoek Louwman Museum 22 april 2021

Bezoek Louwman Museum
Onder voorbehoud in verband met de Covid 19 Pandemie organiseert de Reunievereniging MC op 22
April 2021 een bezoek aan het Louwman museum in Den Haag. Deelname staat open voor
begunstigers SMC met partner en/of begeleider maar ook voor niet begunstigers.
Adres: Leidsestraat 57, 2594 BB Den Haag. www.louwmanmuseum.nl

Programma:
11.00-12.00 uur Ontvangst
12.00-12.45 uur Lunch
12.45-15.00 uur Museum bezoek
15.00-16.00 uur Samenzijn met een hapje en een drankje

Deelname staat open voor begunstigers SMC met partner en/of begeleider tegen betaling van
€ 17,50 p.p. Ook niet begunstigers zijn van harte welkom, zij betalen € 30,00 p.p.
Let op: Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 50 personen. De volgorde van opgave en
betaling is bepalend voor deelname.
Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op NL22INGB0007530025 t.n.v.
Reunievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. Louwman museum. Graag adres
vermelden. .
Contact: Gerrit Reloe 06 30989598 of reuniecommissie@marechausseecontact.nl

Lees verder... 15-11-2020

Algemene Reünie

Ivm coronacrisis gaat deze bijeenkomst niet door.

Deze reünie wordt op 5 november 2020 gehouden te Bronbeek, Arnhem

Nadere informatie volgt t.z.t..

Lees verder... 8-12-2019

Reünie Boerma-Plaizier

Dit jaar was het door het coronavirus helaas niet mogelijk om in juni de jaarlijkse reünie Boerma-Plaizier / MP III te organiseren. Tijdens deze reünie worden de namen van de sinds de vorige reünie overleden sobats van het Korps Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee (voormalig Nederlands-Indië, 1946 - 1950) opgelezen en worden zij in de reünieruimte samen met de 60 in het voormalig Nederlands-Indië omgekomen leden van het KMP / KMar en de sinds 1950 overleden sobats herdacht. Daarna volgt een kranslegging bij het op het terrein van Bronbeek aanwezige KNIL-monument. Vanaf 1 juli jl. is het terrein van Bronbeek op afspraak weer beperkt toegankelijk. Dat was voor het bestuur aanleiding om te bezien of de ceremonie alsnog kon plaatsvinden. De afspraak werd gemaakt voor woensdag 29 juli jl.. Een deputatie van het bestuur was aanwezig bij de kranslegging door de heren Kerrebijn en Nijhof, beide SMC-ers zijn bewoners van Bronbeek. De door mevrouw Daniëlle Reloe van deze plechtigheid gemaakte film kunt u bekijken door hier te klikken. Door een technische storing is het op dit moment helaas niet mogelijk om de door de heer Frans Meijer gemaakte foto's te bekijken, wij doen er alles aan om die foto's volgende week wel toegankelijk te maken.

 

Lees verder... 8-12-2019

Contactmiddag Badhoevedorp

Ivm coronacrisis gaat deze bijeenkomst niet door.

Deze bijeenkomst wordt voor alle SMC'ers, met partner/begeleider, op 22 mei 2020 gehouden op de KMK te Schiphol. Aanvang 13.30 uur. Kosten € 12,50 p.p. inclusief een Indische rijsttafel. Niet-SMC'ers zijn ook van harte uitgenodigd, zij betalen € 25,-- p.p.. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 mei 2020 door betaling op rekeningnummer NL 22 INGB 0007530025 t.n.v. Reünievereniging MC te Eindhoven o.v.v. Badhoevedorp. Dieetwensen graag bij aanmelding aangeven.

Lees verder... 8-12-2019

Bezoek Louwman Museum

Ivm coronacrisis gaat deze bijeenkomst niet door.

Op 23 April 2020 organiseert de Reünievereniging MC een bezoek aan het Louwman museum in Den Haag.  Adres: Leidsestraat 57, 2594 BB Den Haag. www.louwmanmuseum.nl

Programma:
11.00-12.00 uur Ontvangst 
12.00-12.45 uur Lunch
12.45-15.00 uur Museum bezoek 
15.00-16.00 uur Samenzijn met een hapje en een drankje 

Deelname staat open voor begunstigers SMC met partner en/of begeleider tegen betaling van € 17,50 p.p. Ook niet begunstigers zijn van harte welkom, zij betalen € 30,00 p.p.

Let op: Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 50 personen. De volgorde van opgave en betaling is bepalend voor deelname.

Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op NL22INGB0007530025 t.n.v. Reunievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. Louwman museum. Graag adres vermelden. .
Contact: Gerrit Reloe 06 30989598 of reuniecommissie@marechausseecontact.nl

Lees verder... 8-12-2019

Bezoek Museum Militaire Traditie

Het op 25 maart 2020 door de Reünievereniging MC aan het Museum Militaire traditie in Driebergen en de daarnaast gelegen kaarsenmakerij geplande bezoek is i.v.m. de vanwege het coronavirus afgekondigde maatregelen vervallen. In de nabije toekomst zal mogelijk een nieuwe datum worden gepland.

 

Lees verder... 8-12-2019

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief