Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Annulering Bezoek Museum Militaire Traditie

ANNULERING

Op 13 september 2019 organiseert de Reünievereniging MC een bezoek aan het Museum Militaire traditie in Driebergen en de daarnaast gelegen kaarsenmakerij. Deelname staat open voor begunstigers SMC met partner en begeleider maar ook niet begunstigers zijn van harte welkom. Adres: Van Rijckevorselstraat 2, 3972 ER Driebergen. 

Website: www.museummilitairetraditie.nl

Programma:

10.30- 11.00 u, Ontvangst                     . 

11.00 uur        Rondleiding in twee groepen

12.00 uur        Lunch

13.00 uur        Rondleiding in twee groepen

14.00- 15.00 u.Samenzijn met een hapje en een drankje

Deelname staat open voor begunstigers SMC met partner en begeleider tegen betaling van € 11,00 p.p. Ook niet begunstigers zijn van harte welkom. Zij betalen € 25.00 p.p. Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reunievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. Bezoek MMT. Graag uw adres vermelden.  

Contact: Gerrit Reloe 06 30989598 of reuniecommissie@marechausseecontact.nl

Lees verder... 7-5-2019

SMC-reünie Boerma-Plaizier-MPIII, donderdag 20 juni 2019

SMC-reünie Boerma-Plaizier-MPIII, donderdag 20 juni 2019

De jaarlijkse reünie van Indiëgangers/Boerma-Plaizier/MPIII zal dit jaar worden gehouden op donderdag 20 juni 2019. Deze reünie is bestemd voor allen die gediend hebben bij het Korps Militaire Politie en/of het Wapen der Koninklijke Marechaussee, dan wel bij het Korps Politietroepen in het voormalig Nederlands-Indië (inclusief Nieuw Guinea), Korea en Engeland. Uiteraard zijn ook de partners welkom,

Locatie:
Landgoed Bronbeek, Congres en Reüniecentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Kosten:
De kosten voor deelname aan deze reünie zijn:

SMC-begunstigers met partner: € 7,50 per persoon

Niet-SMC begunstigers met partner: € 20,00 per persoon.

De bedragen dienen uiterlijk op  13 juni 2019 te zijn bijgeschreven op ING-bankrekeningnummer: NL22INGB0007530025 ten name van Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven, onder vermelding van Kumpulan. Uw overschrijving geldt tevens als aanmelding. Bij internetbankieren graag ook uw adres vermelden.

Weduwen, begunstigers van de SMC, kunnen gratis aan deze reünie deelnemen. Voor het bezoeken van deze reünie kunnen zij schriftelijk een gratis NS-vervoerbewijs aanvragen bij het Veteranen Instituut, Afdeling Dienstverlening, Postbus 125, 3940 AC Doorn. Zij dienen zich uiterlijk op 13 juni 2019 te hebben aangemeld bij de voorzitter van de reünievereniging MC, Dhr. Gerrit Reloe, 

06 30989598. Het programmaboekje wordt de deelnemers tijdig toegezonden.

Lees verder... 13-11-2018

SMC contactdag woensdag 20 maart 2019

SMC-contactmiddag Buren op woensdag 20 maart 2019

De eerste contactmiddag van het jaar voor alle SMC-begunstigers is weer in het Marechausseemuseum. Aanvang 14.00 uur, kosten € 12,50 p.p. inclusief buffet. Niet-begunstigers zijn ook van harte welkom, zij betalen € 25,00 p.p. Tijdens deze contactmiddag zal tevens de Algemene Ledenvergadering van de Reünievereniging Marechaussee Contact (RvMC) worden gehouden.

Aanmelden door overmaken van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL22 INGB 0007 5300 25, t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. Buren. Uiterlijk 15 maart dient het bedrag te zijn bijgeschreven. Indien u dieetwensen heeft, graag dit bij de aanmelding vermelden.

Locatie: Dependance Marechausseemuseum, Buren

Contact: Gerrit Reloe | 06-30989598 | reuniecommissie@marechausseecontact.nl

Lees verder... 13-11-2018

Bezoek aan het PIT museum in Almere, woensdag 24 april 2019

Bezoek aan het PIT museum in Almere, woensdag 24 april 2019

SMC organiseert een bezoek aan het museum voor Politie, Brandweer & Ambulance, het zogenaamde PIT museum in Almere. (zie www.pitveiligheid.nl)

Programma:

11.00-12.00 uur Ontvangst/zelfstandig museumbezoek 

12.00-12.45 uur Lunch

12.45-13.45 uur Rondleiding 3 groepen ca. 10 personen 

13.45-15.00 uur zelfstandig bezoek/frisdrank of koffie/thee met petit four 

De kosten zijn voor begunstigers met partner en begeleider € 15,00 p.p. Niet begunstigers zijn ook van harte welkom, zij betalen € 25,00 p.p.

Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op NL22INGB0007530025 t.n.v. Reunievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. PIT museum. Graag adres vermelden. Het bedrag dient uiterlijk 17 april 2019 voldaan te zijn i.v.m. catering.

Locatie: PIT Veiligheidsmuseum, Schipperplein 4, 1315 SB Almere

Contact: Gerrit Reloe 06 30989598

reuniecommissie@marechausseecontact.nl 

Lees verder... 13-11-2018

Bezoek aan het PIT museum in Almere, 24 april 2019

SMC organiseert een bezoek aan het museum voor Politie, Brandweer & Ambulance, het zogenaamde PIT museum in Almere. (zie www.pitveiligheid.nl)

 

Programma:

 

11.00-12.00 uur Ontvangst/zelfstandig museumbezoek
12.00-12.45 uur Lunch
12.45-13.45 uur Rondleiding 3 groepen ca. 10 personen
13.45-15.00 uur zelfstandig bezoek/frisdrank of koffie/thee met petit four

De kosten zijn voor begunstigers met partner en begeleider € 15,00 p.p. Niet begunstigers zijn ook van harte welkom, zij betalen € 25,00 p.p.

 

Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op NL22INGB0007530025 t.n.v. Reunievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. PIT museum. Graag adres vermelden. Het bedrag dient uiterlijk 17 april 2019 voldaan te zijn i.v.m. catering.

Locatie: PIT Veiligheidsmuseum, Schipperplein 4, 1315 SB Almere

Contact: Gerrit Reloe 06 30989598

reuniecommissie@marechausseecontact.nl

Lees verder... 12-11-2018

57e AR Harskamp

 

 

De 57e algemene SMC-reünie was afgelopen donderdag in het Partycentrum 'De Molen', Harskamp. Ze telde 180 bezoekers, 20 minder dan vorig jaar. De reüniesfeer was er niet minder om. Men genoot volop en luidruchtig van elkaars verhalen van vroeger en nu.

2018-11-01AR1
André Peperkoorn (l) en Jack Vlaming

De meesten hadden last gehad van flinke files op de Nederlandse wegen. Vlaming richtte een speciaal welkom aan Jan Jansen, de laatse nog levende oprichter van de SMC-oprichters van 41 jaar geleden, de standhouders zoals Gerrit Vink (Veteraneninstituut) en de oudste reünist Marten Mobach die voor zijn 99 lentes in de bloemetjes werd gezet. Hij memoreerde de 100 begunstigers die het afgelopen jaar zijn overleden maar wilde er één met naam noemen: Harry Poels, een van de oprichters van onze stichting, hij overleed op 14 oktober. Er volgde een minuut stilte ter nagedachtenis aan allen.

2018-11-01 AR2 2018-11-01 AR3

Vlaming stond achtereenvolgens stil bij de toestand van ons Wapen, het museum en de stichting. Zijn toespraak is te lezen als u op deze link klikt. Aan het eind van zijn toespraak maakte hij bekend dat hij begin volgend jaar zijn voorzitterschap zal overdragen aan de dan generaal-majoor b.d. André Peperkoorn. Laatstgenoemde was aanwezig en leidde de aanwezigen op boeiende wijze door de omgeving waarin de KMar thans verkeert.

Na zijn toespraak was het tijd voor het bekende stamppot-buffet en voor het ophalen van herinneringen.

Halverwege de middag ging een ieder weer tevreden huiswaarts.

Ga naar het SMC album voor een foto-impressie van deze reünie (foto's Frans Meijer)

Jack Vlaming


Lees verder... 3-11-2018

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief