Koninklijke Onderscheiding voor kol b.d. T.M.R. van der Heijden

Gepubliceerd op: 15-9-2020

Personen > TMR van der Heijden

Gisteren is kolonel b.d. Roland van der Heijden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding is hem onder andere verleend voor zijn jarenlange inzet voor de Rode Kruis Bloesemtocht. Vanaf 2004 heeft hij zich als bestuurslid en later als vice-voorzitter met name ingezet voor de logistiek, materialenvoorzieningen, veiling, ICT en cateringactiviteiten van dit evenenement. Mede dankzij zijn inzet en actieve rol in de organisatie is de Bloesemtocht de grootste eendaagse wandeltocht van Nederland geworden. De opbrengst van dit evenement wordt aangewend voor de ondersteuning van de meest kwetsbaren in onze samenleving in het kader van de nationale noodhulp. Naast zijn activiteiten voor de Bloesemtocht memoreerde burgemeester Stoop van de gemeente West Betuwe zijn inzet van 1995 tot 2000 als lid van het bestuur voor de basisschool De Morgenster en zijn diensttijd bij de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee. Vanuit de KMar is hij twee keer uitgezonden: in 1989 naar Namibië (UNITAG) en in 1995 naar het voormalig Joegoslavië (UNPROFOR). Tenslotte stond burgemeester Stoop stil bij zijn inzet voor het Museum der Koninklijke Marechaussee. Zijn jarenlange inzet als vrijwilliger heeft er toe geleid dat de Koning hem deze eervolle onderscheiding heeft toegekend.

Bestuur SMC

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief