Hoog Risico Beveiliging op volle sterkte

Gepubliceerd op: 16-12-2016

Met het uitreiken van de diploma’s aan het zesde peloton is het Hoog Risico Beveiligingseskadron (HRB) compleet. Het kabinet gaf de Koninklijke Marechaussee begin 2015 de opdracht om zes pelotons klaar te stomen voor hun taak: het bewaken en beveiligen van objecten met een hoog risicoprofiel. Met als doel adequaat reageren als de veiligheidssituatie daar om vraagt. Met een ceremonie werd vandaag stil gestaan bij het volbrengen van die opdracht.

HRB den Haag dec16De diploma-uitreiking in Den Haag kreeg hierdoor een speciaal tintje. Niet alleen werd de HRB officieel ‘gereed gemeld’ door commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Harry van den Brink. Ook was er aandacht voor de positie van de eenheid in het stelsel van bewaken en beveiligen. De HRB verricht haar taak voor het ministerie van Veiligheid en Justitie en onder het lokale gezag. Onder de genodigden was de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Dick Schoof. In zijn toespraak ging Schoof in op de noodzaak van een HRB: “U bent nodig in deze tijden, waarin de dreiging van een aanslag reëel is. U werkt voor onze nationale veiligheid. Niet altijd zichtbaar, maar wel altijd snel inzetbaar.”

Scherpte
Na een intensieve en zware opleiding stroomt het laatste peloton de operatie in. Daarmee komt de totale sterkte op ongeveer 400 man. “Jullie zijn de ogen en oren op plekken waar dreiging hoog is. Jullie scherpte tijdens het werk is van groot belang voor de veiligheid van Nederland”, sprak Van den Brink de Hoog Risico Beveiligers toe. Over de aanleiding zei de generaal: “Dat er een HRB moest HRB oefening Dec16komen vanwege de situatie in de wereld is betreurenswaardig.”

Aanleiding
Kort na de terroristische aanslagen in Kopenhagen en Parijs nam de Koninklijke Marechaussee in januari 2015 de beveiliging van een groot aantal objecten met een hoog risicoprofiel van de politie over. Het ging om diverse overheidsgebouwen, zoals ministeries en de Tweede Kamer, maar ook om Joodse instellingen. In eerste instantie voerde de Bijstandseenheid van de KMar de taak uit. De HRB-pelotons namen het werk vorig jaar geleidelijk over van de Bijstandseenheid.

Kennis
De marechaussee heeft al veel expertise met bewaken en beveiligen. Zo is de KMar verantwoordelijk voor de paleisbewaking en de gewapende beveiliging burgerluchtvaart. Daarnaast beveiligt de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten onder andere de waardetransporten van de Nederlandsche bank. De Marechaussee doet dit volgens Van den Brink niet alleen. “Samenwerking op het gebied van veiligheid is van essentieel belang. Iedere partij in de keten doet dat vanuit zijn eigen identiteit. Voor de KMar is dat binnen het politiebestel onder andere in het hogere geweldsspectrum.”

Bron : kmar

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief