'Aanpak mensenhandel geen provincietaak'

Gepubliceerd op: 13-1-2018

Flevoland - Dat zegt het college van Gedeputeerde Staten. Dat zegt het college van Gedeputeerde Staten. De aanpak van mensenhandel is geen provinciale taak.

Bij het voorkomen en bestrijden ervan zijn de politie, justitie, gemeenten, huisartsen, de Koninklijke Marechaussee en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid nauw betrokken. Dat schrijft Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de ChristenUnie.

De Statenfractie wilde van de provincie weten hoe de aanpak van mensenhandel en de opvang van slachtoffers in de Flevolandse gemeenten is geregeld. Het college van Gedeputeerde Staten stelt hier geen antwoord op te kunnen geven. Het is de provincie niet bekend in hoeverre er in de Flevolandse gemeenten sprake is van beleid ten aanzien van mensenhandel of hoe de opvang van slachtoffers is geregeld. En er is geen regionaal beleid omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het organiseren van hun aanpak.

Verder wees de ChristenUnie op de aanstelling van een Zorgcoördinator Mensenhandel. Daar zouden slachtoffers mogelijk makkelijker aan de bel trekken dan direct bij de politie. Almere zou als centrumgemeente van Flevoland hiervoor verantwoordelijk zijn. Gedeputeerde Staten antwoordt aan de fractie dit onderwerp bij Almere onder de aandacht te willen brengen.

Bron : omroepflevoland.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief