Project invoering Nieuw Veteranentenue bij KMar stopgezet

Gepubliceerd op: 26-10-2019

Medio april 2019 is bij de KMar een projectteam gestart om de invoering van een Nieuw Veteranentenue te bewerkstelligen, volgens de regeling zoals deze  medio november 2018 bij de KLu is ingevoerd.

Eind mei kwam er een nota uit van de CDS en DGB (omtrent het dragen van uniform als postactieve veteraan) met als advies aan Mindef om in plaats hiervan z.s.m. het Nieuw Veteranentenue in te voeren. 
Begin juni 2019 gaf Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten hieraan haar goedkeuring.

De voorbereidingen voor de invoer bij de KMar bleven echter in volle gang en deze week zou de brief worden verzonden aan alle postactieve Veteranen-KMar, waarin men o.a. werd  uitgenodigd  om naar info- en aanmeetavonden verspreid door Nederland te komen.

Afgelopen week bleken echter ook op het Ministerie van Defensie de voorbereidingen in gang gezet te zijn voor een "krijgsmachtbrede" uitrol van het N-VT(dus ook voor KL en Marine, die aanvankelijk niet enthousiast waren over de invoering).
Voordeel hiervan is dat de invoering van het Nieuwe Veteranentenue nu op gelijke wijze voor ALLE veteranen zal gelden.

Naar aanleiding van dit gegeven is na beraad door C-KMar, P-CKMar en Chef Kabinet besloten het project mbt invoer bij de KMar met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Spijtig voor de KMar-veteranen die uitgingen van een snelle invoering, dit zal nu wat langer duren. Het gaat er wel van komen, Mindef heeft daar tenslotte opdracht toe gegeven.

Er is momenteel echter (nog) niets te zeggen over wanneer de krijgsmachtbrede invoering van start gaat, hoe de inverdienregeling er uit gaat zien en hoe een (eventueel) aanvullend pakket is samengesteld.

Bert van Horen, voorzitter SMC-commissie reservisten  en veteranen.

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief