Terugblik SMC-contactmiddag 'Amsterdam-Badhoevedorp'

Gepubliceerd op: 15-5-2013

Op 15 mei 2013 werd de jaarlijkse SMC-contactmiddag gehouden in het KEK gebouw op het terrein van de voormalige brigade KMar Badhoevedorp.

Voorzitter van de Reüniecommissie, Roel Gras, sprak een welkomstwoord aan de 43 SMC-begunstigers die zich hadden aangemeld voor deze bijeenkomst. Een moment stilte werd gehouden voor een viertal vrienden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, te weten de heren J. Waalwijk (25-2-2012), F.L. Bron (13-6-2012), J.W.D. Bussing (25-1-2013) en E. van der Heijden (25-2-2013).

Contactdag SMC 2013 Badhoevedorp samenzijn
tijd om bij te praten

Namens de Districtscommandant Schiphol was aanwezig majoor Joost de Bruyn, brigadecommandant BOOD (brigade operationele ondersteuning district) tevens kazernecommandant van de nieuwe kazerne, alsmede brigadeadjudant Eric Kortland. Roel Gras verzocht hen de dank aan de Districtscommandant over te brengen voor het in de gelegenheid stellen van locatie in Badhoevedorp voor deze SMC-bijeenkomst.

Sedert mei 2009 wordt de Contactmiddag 'Amsterdam', zoals de bijeenkomst voorheen werd genoemd, gehouden op het terrein van de voormalige brigade Badhoevedorp. Na de sluiting van de Amsterdamse locatie 'Robert Koch' in 2007 is deze bijeenkomst bekend onder de huidige naam 'Amsterdam/Badhoevedorp'. Het is moeilijk precies na te gaan wanneer voor het eerst de 'contactmiddag Amsterdam' is gehouden. In de zestiger jaren, van de vorige eeuw, wellicht zelfs eerder, werden reeds informele contactdagen voor personeel in het toenmalig District Amsterdam gehouden op locatie 'Robert Koch' onder regie van SMC-coryfee Arie van Veen. Na de oprichting van de SMC in 1977 is meer structuur in de bijeenkomsten gebracht.

De Reüniecommissie wil overigens benadrukken dat deze Contactmiddag niet slechts voor 'oud-Amsterdammers' bedoeld is. Net als bij alle overige SMC-contactmiddagen zijn alle begunstigers van harte welkom.

Contactdag SMC 2013 Badhoevedorp BEg
gereed om uit te rukken

De KMar locatie in Badhoevedorp is voor de SMC-ers wel zeer bijzonder. Men ziet de jonge KMar collega's om zich heen en kan eventueel kennis met hen maken. De jonge collega's waren in grote getale aanwezig van de OE, AE en ME (respectievelijk Ondersteunende- Arrestatie- en Mobiele Eenheid) van het District.

Wederom was het vandaag een prima dag met een goed Reüniegevoel waarop veel werd bijgepraat. De dag werd besloten met een voortreffelijke, door Paresto bereide, rijstmaaltijd. 

Volgend jaar zal deze mooie locatie in Badhoevedorp ontruimd zijn en zal men intrek hebben genomen in de nieuwe Koningin Máxima kazerne. De officiële opening wordt eind van dit jaar verricht door de Koningin. De reüniecommissie hoopt op de mogelijkheid dat de volgende bijeenkomst misschien in de nieuwe kazerne kan worden gehouden. 

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.   

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief