Terugblik Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2013

Gepubliceerd op: 4-10-2013

Op een mooie zonnige herfstdag werd op 4 oktober 2013 in Apeldoorn de 14e Veteranendag Koninklijke Marechaussee gehouden. Naar schatting waren bijna 900 veteranen en overige bezoekers aanwezig op deze gedenkwaardige dag op de Koning Willem III kazerne.

Vetdag KMar spandoek

Geleidelijk aan liep het vol in de enorme partytent, die dit jaar dwars op de kazerne-square was geplaatst. Hierdoor werd meer ruimte gekregen om al het materiaal op te stellen, zowel binnen als buiten.

Vetdag KMar 2013 LeijtensDe herdenkingsplechtigheid bij het monument voor gevallen en overleden veteranen werd ingeleid door Commandant der Koninklijke Marechaussee (CKMar), luitenant-generaal dr. Hans Leijtens. Aandachtig werd geluisterd door de aanwezigen bestaande uit oorlogs- en vredesmissieveteranen, actieven met vredesmissie-ervaring, de standaardwacht der KMar, het Trompetterkorps, studenten en overige autoriteiten en genodigden, waaronder luitenant-generaal b.d. Ted Meines en de burgemeester van Apeldoorn, John Berends.

Leijtens: 'Wij gedenken vandaag onze gevallen collega's en koesteren daarmee de herinnering aan de leden van de Koninklijke Marechaussee, het Korps Politietroepen en het Korps Militaire Politie. Wij gedenken de collega’s die we hebben verloren in de Tweede Wereldoorlog, in Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea. Wij gedenken óók onze collega’s die in recenter jaren het leven hebben gelaten in voormalig Joegoslavië, de Sinaï, Angola en Irak'.

Vetdag KMar 2013 studenten'Defensie is de laatste weken vooral in het nieuws geweest in verband met de rijksbegroting, waarbij het vooral om ging om geld. Gelukkig klinkt naast al die financiële discussies ook steeds duidelijker een ander geluid. Het is de stem van politici, analisten en ook van militairen. Het is de stem die vertelt dat je militairen tekort doet als je hun inzet alleen ziet als kostenpost. En dat je daarmee heel ons land tekort doet. Onze huidige minister verwoordde het mooi op Prinsjesdag. Zij zei: Defensie is geen luxe, maar een fundamentele investering in onze vrijheid, veiligheid en welvaart', aldus Leijtens. 'Maar de grootste investering draait niet om geld. De grootste investering komt namelijk niet uit de staatskas. De grootste investering wordt geleverd door de militairen zelf. De mannen en vrouwen die de kracht van hun eigen leven geven in het belang van Nederland. Zij gingen én gaan voor ons allemaal naar situaties en gevaren waar anderen voor zouden vluchten'.

De volledige tekst van deze toespraak van kunt u teruglezen op de SMC-website.

Vetdag KMar gezellig samenzijnDoor de veteranen Henk Volders (Indië) en Jan de Vlaming (Vredesmissie) werd bij het monument een krans gelegd, terwijl de nationale driekleur werd gehesen door Cor Vogelaar en Cees van Ingen (Libanon Veteranen).

De aanwezigen kregen vervolgens de gelegenheid te defileren langs het monument en de krans. De plechtigheid werd opgeluisterd door gepaste muziek uitgevoerd door het Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee. 

In de tent waren tal van stands aanwezig, waaronder ook die van het KMar museum en de SMC. Buiten de tent was een diversiteit aan KMar voertuigen opgesteld. De bereden brigade was aanwezig terwijl de re-enactmenten groepen over het terrein patrouilleerden.

Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2013 was een geslaagde dag waarop de herdenking van gevallen collega's centraal stond. Maar ook geslaagd als ontmoetingsdag waar alle sobats, vrienden, collegae en anderen elkaar wederom in saamhorigheid konden ontmoeten. De dag werd besloten met een traditionele rijstmaaltijd.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief