Boek over vijftig jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee

Een van de oprichters van de Stichting Marechaussee Contact reserve majoor b.d. SMC-begunstiger Harry Poels nam het initiatief om een gedenkboek over een halve eeuw dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee te maken.Vanaf begin januari 2010 controleerde en corrigeerde hij de drukproef van meer dan 300 pagina’s. Een signaal dat het eind van zijn ‘klus’ in zicht komt.

Harry PoelsHarry Poels (foto) koos ervoor om niet als auteur beschrijvend te werk te gaan, maar meer als een soort verzamelaar de stapel materiaal, die hij na enkele oproepen ontving, te rubriceren en tot een nostalgisch boek samen te voegen. Ook al waren er helaas nog wel tekorten met betrekking tot enkele specifieke onderwerpen.

Zijn belangrijkste motief is kort en krachtig: ‘Ik hoop te bereiken dat vijftig jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee wordt vastgelegd om te voorkomen dat dit belangrijke stuk geschiedenis van het Wapen ooit in de vergetelheid raakt’

Meer dan 30.000 jonge mannen hebben hun dienstplicht bij het Wapen vervuld. Vooral voor hen is het boek bedoeld.

De inhoud omvat alle aspecten van de dienstplichtige marechaussee. Harry Poels wijst ook op de mogelijkheden tot het onderhouden van banden met het Wapen, hij noemt de Stichting Marechaussee Contact, het Marechausseemuseum, reünies, de websites: marechausseecontact.nl en marechausseenostalgie.nl.

De reserve majoor b.d. zal het boek binnenkort presenteren, in het volgende nummer van Marechaussee Contact wordt er uitvoerig aandacht aan besteed, inclusief de manier waarop oud-dienstplichtige marechaussees het boek kunnen verkrijgen. Vooral voor hen is het boek immers bedoeld, maar Harry Poels zal er zeker op toezien dat personen en instanties die vanuit hun functie de herinnering aan de dienstplicht bij het Wapen ‘levend’ kunnen houden een exemplaar zullen ontvangen.

De Stichting Marechaussee Contact juicht het verschijnen van dit gedenkboek van harte toe!

Lees verder... 3-3-2010

Koninklijke onderscheiding voor SMC-begunstiger W.D. Dijkman

Op 20 november 2009 kreeg Wim Dijkman, in het bijzijn van familie en vrienden, uit handen van de burgemeester van Middelburg een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

Dijkman WDKapitein der Koninklijke Marechaussee b.d. Willem Daniël Dijkman (72) is al vele jaren SMC-begunstiger en enthousiast lezer van ‘Marechaussee Contact’ en beëindigde op 1 november 1992 zijn loopbaan bij het Wapen als brigadecommandant ‘Brigade Vlissingen’.

Hij was meer dan 28 jaar actief in een bestuursfunctie bij het Marechausseemuseum en schreef museumbrochure 17 over de KMar in Zeeland.

Vanwege zijn inzet als vrijwilliger voor Veilig Verkeer Nederland is hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de uitreiking memoreerde Middelburgs burgemeester mr. J.M. Schouwenaar zijn grote verdiensten m.b.t. de verkeersveiligheid, vooral in Middelburg, o.a. door verkeersonderricht.
Daarnaast vervulde hij uiteenlopende functies in het vrijwilligerswerk.

De Stichting Marechaussee Contact feliciteert kap b.d. W.D. Dijkman met zijn benoeming.

 

Lees verder... 9-2-2010

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief