Overlijden Gerrit Visser

IN MEMORIAM

Visser Gerben

Met leedwezen werd kennisgenomen van het overlijden  te Bronbeek, 14 juni 2017
op 97-jarige leeftijd van

Gerrit Visser

adjudant-onderofficier b.d.
drager het Verzetsherdenkingskruis
drager het Mobilisatie-Oorlogskruis
drager van het onderscheidingsteken voor langdurige en Trouwe Dienst, in goud
drager de Landmachtmedaille

 

Redactie en bestuur van SMC wensen zijn nabestaanden de kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.

 


Correspondentieadres:

Siebe Visser
Amelisweerd 145
3813 XL Amersfoort

Vader is opgebaard in het moratorium van Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem

Vrijdag 23 juni zal om 13.00 uur de dienst van  Woord en Gebed worden gehouden in de kerk op begraafplaats Schoterhof aan de Rotstergaast 45 in Nieuweschoot. 

 

Lees verder... 18-6-2017

Jouke Bosma, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jouke Bosma, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bosma, Jouke

Betrokkene heeft zich zeer verdienstlijk gemaakt met onder andere:

Kerkelijk werk: Een lange periode lid van de wijkkerkenraad, Algemene Kerkenraad en voorzitter van het College van Diakenen.
Ouderenwerk: Bestuurlijke functies bij de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), Senioren Advies Raad Prins Alexander, CDA- Seniorenoverleg Rotterdam, Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Rotterdam, waarbij met name de laatste werd aangehaald als een belangrijke gesprekpartner voor de politiek in Rotterdam.

Overige activiteiten zoals 11,5 jaar raadslid deelgemeente Prins Alexander. 

Na FLO (2007) heeft betrokkene niet stil hoeven te zitten.  Nog een jaar 2 dagen in de week gewerkt bij de Nationale Politie i.o. voor het beschrijven van de internationale uitwisseling van politiegegevens in verband met de nieuwe wetgeving toen. Vervolgens is hij als ZZP 'er nog een paar jaar betrokken geweest bij de 2e reorganisatie van de recherche van de KMar tot een landelijke recherche.

Lees verder... 29-4-2017

P.H. (Peter) Rutten, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

P.H. (Peter) Rutten, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Rutten. Peter

Van 1972 tot 1995 was hij fractiebestuurder van de landelijke militaire belangenvereniging/vakbond de Marechausseevereniging. Hij was van 1972 tot 1995 secretaris van de afdeling Limburg, en als zodanig lid van het landelijke Kaderberaad. Van 1984 tot 1995 was de heer Rutten voorzitter van het Onderdeels Overleg Orgaan Limburg. In 2005 werd hij vicevoorzitter van de fractie NAD (niet actief dienenden) van de landelijke marechausseevereniging; sinds februari 2016 is hij voorzitter. Hij zette een mailnet op voor de gepensioneerde leden. Deze digitale gemeenschap telt ruim 900 deelnemers. Door de inzet van decorandus wordt dagelijks relevante informatie verstrekt, vragen van leden beantwoord en worden lief en leed met elkaar gedeeld. Vanaf 2004 is betrokkene actief lid van het CDA, Venlo en in de periode 2004/2011 was hij hier de secretaris. Tevens was hij in deze periode campagneleider, secretaris van het overgangsbestuur van de afdelingen Arcen/Lomm en Velden met de afdeling Venlo. Ook is hij sinds 2004 lid van de gespreksgroep CDA. Sinds 2005 helpt hij, als vrijwilliger bij FNV belastingservice (regio Venlo), particulieren met hun belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen.

De versierselen weder uitgereikt door burgemeester van Venlo, Antoin Scholten.

Het Bestuur SMC feliciteert Peter met zijn benoeming.

Lees verder... 28-4-2017

Jan van Kouwen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jan van Kouwen,  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Kouwen, Jan van

Jan van Kouwen is sinds 1998 vrijwilliger bij de Ypsilon uit Breda. Ypsilon is een vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met psychosegevoeligheid. Van Kouwen fungeert als vraagbaak en steun en toeverlaat voor individuele mantelzorgers. Daarnaast is hij mantelzorger van zijn zoon, kleindochter en zijn vrouw. (BN De Stem 26-04-2017).

Het Bestuur SMC feliciteert Jan met zijn benoeming

Lees verder... 28-4-2017

Menno Robers, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Menno Robers, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Robers, Menno apr17

Secretaris van de Stichtring Bevrijding ‘45: organiseren van festiviteiten rond bevrijdingsdag en in 2000, 2005 en 2010 het helpen organiseren van een defilé met Canadese veteranen.

Secretaris Stichting 4 mei herdenking in Apeldoorn: het mede organiseren van de doden herdenking in het Oranjepark te Apeldoorn gedurende een 10 tal jaren.

Secretaris van de Stichting Vrienden van de Kinderboerderijen Apeldoorn: mede realiseren van de doelstellingen van de Stichting o.a. door vrijwilligers aan te sturen, administratie te verzorgen en notuleren.

Vrijwilligers werk in verpleeghuis Randerode te Apeldoorn.

Voorzitter van het contactorgaan “Oud leden BBEK”.

Voorzitter Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex waar ik woon.

Lees hier de toespraak van minister van Defensie 

Lees verder... 27-4-2017

Fred Klijndijk benoemd tot Lid van Oranje Nassau

Op 26 april werd de heer Fred Klijndijk benoemd tot Lid van Oranje Nassau.

Klijndijk 26-4-2017


Fred heeft zich verdienstelijk gemaakt als lid van de Heemraad Denekamp, zijn betrokkenheid bij het OTCKMar, met museumpje en vele rondleidingen, de vele door hem geschreven brochures over het OTCKMar.

Hij heeft zijn website Marechaussee Nostalgie als aanspreekpunt voor duizenden ex-dpl marechaussees.

Fred heeft zich jarenlang ingezet bij diverse aktiviteiten van de Stichting Marechaussee Contact, als onder andere als verslaggever en fotograaf.

De burgemeester van Denekamp reikte de versierselen uit behorende bij deze onderscheiding.

 

Het Bestuur SMC feliciteert Fred met zijn benoeming.


SMC

Lees verder... 26-4-2017

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief