Overlijden genm b.d. L.W, Sunter

Geplaatst op: 10-2-2018

 

1990 SunterOverlijden genm b.d. L.W. Sunter 

Op 7 februari is na een kort ziekbed overleden genm. L.W. Sunter.

Generaal Sunter vervulde van 1990 tot 1993 de functie van Commandant Koninklijke Marechaussee.

SMCLees verder... 10-2-2018

Gen-Majoor H.C. Rademaker

Oud-commandant van de Koninklijke Marechaussee generaal-majoor Hendrik Cornelis Rademaker is op 15 augustus 2017 op 83-jarige leeftijd overleden. Rademaker leidde het wapen van 1986 tot 1990.

Personen > H.C. Rademaker

In de periode 1980 – 1982 was hij plaatsvervangend commandant van de 2e Divisie Koninklijke Marechaussee, commandant van het district Noord-Holland en voerde tevens de bijstandseenheden van de marechaussee aan. In die jaren was Rademaker nauw betrokken bij de bestrijding van de ongeregeldheden rond de inhuldiging van Koningin Beatrix en de krakersrellen in Amsterdam.

Artillerie
De op 17 augustus 1933 in Groningen geboren Rademaker  ging in 1953 naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda en werd officier bij de Artillerie. Hij diende bij de 15e Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie. In 1963 maakte hij de overstap naar de marechaussee.

Hij volgde een cursus hogere Juridische Vorming voor KMar-officieren aan de Gemeente-Universiteit van Amsterdam. Hij diende bij verschillende brigades en ging in 1977 over naar de staf van de marechaussee als Hoofd Operationele Zaken.

Op 1 mei 1985 werd hij Chef Staf en tevens plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaussee. Eind december van dat jaar volgde de benoeming tot commandant van het wapen.

Rademaker was officier in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij was begunstiger en jarenlang Vice-Voorzitter van het bestuur van de Stichting Marechaussee Contact. 

Bron : defensie.nl

 

Lees verder... 17-8-2017

Overlijden Gerrit Visser

IN MEMORIAM

Visser Gerben

Met leedwezen werd kennisgenomen van het overlijden  te Bronbeek, 14 juni 2017
op 97-jarige leeftijd van

Gerrit Visser

adjudant-onderofficier b.d.
drager het Verzetsherdenkingskruis
drager het Mobilisatie-Oorlogskruis
drager van het onderscheidingsteken voor langdurige en Trouwe Dienst, in goud
drager de Landmachtmedaille

 

Redactie en bestuur van SMC wensen zijn nabestaanden de kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.

 


Correspondentieadres:

Siebe Visser
Amelisweerd 145
3813 XL Amersfoort

Vader is opgebaard in het moratorium van Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem

Vrijdag 23 juni zal om 13.00 uur de dienst van  Woord en Gebed worden gehouden in de kerk op begraafplaats Schoterhof aan de Rotstergaast 45 in Nieuweschoot. 

 

Lees verder... 18-6-2017

Jouke Bosma, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jouke Bosma, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bosma, Jouke

Betrokkene heeft zich zeer verdienstlijk gemaakt met onder andere:

Kerkelijk werk: Een lange periode lid van de wijkkerkenraad, Algemene Kerkenraad en voorzitter van het College van Diakenen.
Ouderenwerk: Bestuurlijke functies bij de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), Senioren Advies Raad Prins Alexander, CDA- Seniorenoverleg Rotterdam, Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Rotterdam, waarbij met name de laatste werd aangehaald als een belangrijke gesprekpartner voor de politiek in Rotterdam.

Overige activiteiten zoals 11,5 jaar raadslid deelgemeente Prins Alexander. 

Na FLO (2007) heeft betrokkene niet stil hoeven te zitten.  Nog een jaar 2 dagen in de week gewerkt bij de Nationale Politie i.o. voor het beschrijven van de internationale uitwisseling van politiegegevens in verband met de nieuwe wetgeving toen. Vervolgens is hij als ZZP 'er nog een paar jaar betrokken geweest bij de 2e reorganisatie van de recherche van de KMar tot een landelijke recherche.

Lees verder... 29-4-2017

P.H. (Peter) Rutten, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

P.H. (Peter) Rutten, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Rutten. Peter

Van 1972 tot 1995 was hij fractiebestuurder van de landelijke militaire belangenvereniging/vakbond de Marechausseevereniging. Hij was van 1972 tot 1995 secretaris van de afdeling Limburg, en als zodanig lid van het landelijke Kaderberaad. Van 1984 tot 1995 was de heer Rutten voorzitter van het Onderdeels Overleg Orgaan Limburg. In 2005 werd hij vicevoorzitter van de fractie NAD (niet actief dienenden) van de landelijke marechausseevereniging; sinds februari 2016 is hij voorzitter. Hij zette een mailnet op voor de gepensioneerde leden. Deze digitale gemeenschap telt ruim 900 deelnemers. Door de inzet van decorandus wordt dagelijks relevante informatie verstrekt, vragen van leden beantwoord en worden lief en leed met elkaar gedeeld. Vanaf 2004 is betrokkene actief lid van het CDA, Venlo en in de periode 2004/2011 was hij hier de secretaris. Tevens was hij in deze periode campagneleider, secretaris van het overgangsbestuur van de afdelingen Arcen/Lomm en Velden met de afdeling Venlo. Ook is hij sinds 2004 lid van de gespreksgroep CDA. Sinds 2005 helpt hij, als vrijwilliger bij FNV belastingservice (regio Venlo), particulieren met hun belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen.

De versierselen weder uitgereikt door burgemeester van Venlo, Antoin Scholten.

Het Bestuur SMC feliciteert Peter met zijn benoeming.

Lees verder... 28-4-2017

Jan van Kouwen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jan van Kouwen,  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Kouwen, Jan van

Jan van Kouwen is sinds 1998 vrijwilliger bij de Ypsilon uit Breda. Ypsilon is een vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met psychosegevoeligheid. Van Kouwen fungeert als vraagbaak en steun en toeverlaat voor individuele mantelzorgers. Daarnaast is hij mantelzorger van zijn zoon, kleindochter en zijn vrouw. (BN De Stem 26-04-2017).

Het Bestuur SMC feliciteert Jan met zijn benoeming

Lees verder... 28-4-2017

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief