Belangrijke mededeling voor onze begunstigers

Bij de december 2014 editie van 'Marechaussee Contact' heeft u een bijsluiter aangetroffen inzake de gewijzigde procedure betreffende de inning van de begunstigersbijdrage 2015.

Belangrijk is dat SMC u geen acceptgirokaart meer toestuurt. U kunt een betalingsmachtiging afgeven of de bijdrage voor 2015 overmaken via internetbankieren.

Mocht u de mededeling in ons blad niet hebben ontvangen of deze niet meer kunt traceren, dan kunt de mededeling alhier teruglezen en de machtiging eventueel afdrukken.

We wensen u fijne feestdagen toe en een gelukkig en gezond nieuwjaar.

SMC

Lees verder... 19-12-2014

Jubileumboek KMar 200 jaar

boek 200 jr kmar

Voor belangstellende niet-SMC-begunstigers hebben we een informatiemap beschikbaar waarin zij kunnen lezen op welke manier zij in aanmerking kunnen komen voor het gratis ontvangen van het boek. 

Deze informatiemap kan per email worden aangevraagd via redactie SMC. In het kort gezegd is het heel simpel, geen begunstiger?

Meldt u dan nu aan voor minstens twee jaar à € 15.-- p/j , waarvoor eenmalig het prachtig boek - A4-formaat, harde kaft, 272 pagina's en ongeveer 190 films (toegankelijk gemaakt door zogenaamde layars) - en onder andere zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact.

 
Lees verder... 5-12-2014

Overlijden Henk Tervooren

IN MEMORIAM

 

Het Bestuur van de Stichting Marechaussee Contact heeft met verslagenheid kennisgenomen
dat op 4 september 2014 op 68-jarige leeftijd is overleden 

Henk Tervooren

Op wens van Henk is in besloten kring afscheid van hem genomen.

 De Stichting Marechaussee Contact wenst mevrouw Mariet Tervooren, kinderen, kleinkinderen
en overige familieleden veel sterkte en kracht om dit verlies te dragen.


De rouwkaart opende “Tot de laatste dag had hij de regie”. In deze opening herkennen we de spirit van onze collega Henk Tervooren die op 4 september overleed. Begin dit jaar was longkanker bij Henk geconstateerd. Zijn strijd om de tumor te overwinnen begon, op een manier zoals we die van Henk kennen. Gelijktijdig zette hij zijn werk bij de SMC voort: voor het negende en laatste jaar, zoals hij vorig jaar al aangaf, coördineerde hij het bijeenkrijgen van het KMar/SMC-detachement van postactieven bij de Nederlandse Veteranendag Den Haag. Bij deze laatste klus dwong hij nog meer respect en bewondering af dan die we daarvoor al aan hem toeschreven. Zijn strijd was tevergeefs. We zullen hem missen en wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe dit verlies te kunnen dragen. De SMC blijft Henk een warm hart toedragen. Moge hij rusten in vrede.

Tervooren bij Vetdag 2013

 Veteranendag 2013: Het was ‘zijn’ detachement. Henk liep in 2013 fier mee.

Lees verder... 22-9-2014

Benoeming plaatsvervangend CKMar

Harry van den Brink sep14Brigade-generaal mr. H. (Harry) van den Brink EMPM wordt per 12 september plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaussee en tegelijkertijd bevorderd tot generaal-majoor.

De functie van plaatsvervangend commandant Koninklijke Marechaussee kwam vacant door het vertrek van generaal-majoor Beentjes naar het ministerie van Financiën als directeur Begrotingszaken/plaatsvervangend directeur-generaal Rijksbegroting.

Van den Brink werkt sinds zijn zeventiende bij de Koninklijke Marechaussee. Hij is zijn carrière onderaan de ladder begonnen, als marechaussee. Verder vervulde hij uiteenlopende leidinggevende functies bij de Marechaussee, Commando Luchtstrijdkrachten en Commando Diensten Centra.

Bron : KMar

Lees verder... 16-9-2014

Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC)

In het kader van de Raamregeling Reüniefaciliteiten  (Ministerie van Defensie 2010) is in 2013, onder de paraplu van de Stichting Marechaussee Contact,  een reünievereniging opgericht.  

Post-actieve marechaussees en KMar-veteranen zijn lid van deze vereniging. Achtergrond van deze oprichting is dat dit de enige manier is om aanspraak te kunnen maken op formele faciliteiten ten behoeve van het organiseren van een reünie. Voor het overige conformeert RVMC zich volledig aan de doelen die SMC nastreeft. SMC-begunstigers die post-actief dan wel veteraan  van het Wapen zijn, worden verzocht zich aan te melden als lid van de vereniging RVMC, hieraan zijn geen kosten verbonden.

De oprichting van RVMC houdt organistorisch in, dat alle werkzaamheden van de vroegere SMC-commissie reünies, contactdagen en herdenkingen door RVMC, op de gebruikelijke manier, worden uitgevoerd.

Lees verder... 30-6-2014

Overlijden mevrouw Willie Vlaming

IN MEMORIAM

 

Het Bestuur van de Stichting Marechaussee Contact heeft met verslagenheid kennisgenomen
dat op 31 mei 2014 is overleden

Willie Vlaming -  van Hunen

echtgenote van Jack Vlaming
voorzitter SMC
directeur Marechausseemuseum 

 

De Stichting Marechaussee Contact wenst de heer Vlaming, zijn kinderen en andere familieleden veel sterkte en kracht om dit verlies te dragen.

De crematieplechtigheid is op zaterdag 7 juni a.s. in crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Condoleance adres:

Vivaldistraat 18
5283 KR Boxtel - voor hen die een kaartje zouden willen sturen

Lees verder... 31-5-2014

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief