Actuele nieuwsberichten

Op deze pagina bieden we u een selectie van nieuwsberichten over de Koninklijke Marechaussee.

20-jarige Amsterdammer aangehouden met vuurwapen op Schiphol

Een 20-jarige man uit Amsterdam is woensdagochtend op Schiphol aangehouden, omdat hij een vuurwapen bij zich had. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee via Twitter.
Bij een routinecontrole op Schiphol Plaza, het deel op de luchthaven met winkeltjes en eetgelegenheden voor de douane, ontdekte de Koninklijke Marechaussee het wapen.
Er wordt verder onderzoek gedaan naar de verdachte, die voorlopig vast blijft zitten en voor de rechter-commissaris zal moeten verschijnen.


Bron: Het Parool

Lees verder... 7-10-2021

42-jarige vrouw aangehouden, op verdenking van valsheid in geschrifte en/of oplichting

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft vandaag op Bonaire een 42-jarige vrouw aangehouden, op verdenking van valsheid in geschrifte en/of oplichting. De vrouw wordt verdacht van het uitgeven van tientallen valse commerciële COVID-testen aan mensen die zich lieten testen voor hun vlucht naar de Verenigde Staten. Het betreft zowel antigeen- als PCR-testen.
De Marechaussee op Bonaire doet verder onderzoek.


Bron: persbericht brigade Carib (Bonaire)

Lees verder... 7-10-2021

Verslag van de 22e Veteranendag Koninklijke Marechaussee

De Veteranendag KMar ging door, en wel op vrijdag 1 oktober 2021. Ook dit jaar weer niet met de honderden KMar-veteranen tegelijk, noch in Theater Orpheus noch in de partytent op het square van de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. De Projectorganisatie moest in de aanloop naar deze dag vanwege corona toch beperkingen opleggen, evenwel niet zo rigoureus als vorig jaar.

De kranslegging bij het monument ontbrak niet. Om 11.00 uur stonden voor de poort opgesteld: de Standaardwacht KMar, een delegatie van het Orkest KMar, een peloton leerlingen van het OTCKMar, alsmede 10 postactieve veteranen en 10 veteranen in actieve dienst. Commandant KMar – luitenant-generaal dr. Hans Leijtens – sprak allen toe. Hij memoreerde ook de huidige situatie in Afghanistan. Herdacht werden de gevallenen van de KMar, het Korps Politie Troepen en het Korps Militaire Politie uit voormalig Nederlands-Indië. Een tweetal veteranen legde de krans, waarna het defilé een aanvang nam onder muzikale begeleiding van het orkest.  

Na de plechtigheid hadden de veteranen een gezamenlijke lunch met CKMar in gebouw 5. Bijna allen waren op missie geweest in Afghanistan. Afghanistan vormde ook het gespreksonderwerp na de lunch. Het maakte onderdeel uit van erkennen, waarderen en herdenken op deze dag. Aanwezig waren ook PCKMar generaal-majoor Marty Messerschmidt, net als CKMar een Afghanistan-veteraan, en wapenadjudant Kees de Witte. Aan het eind overhandigde KMar-veteraan Leo van de Wal aan CKMar de marechausseevlag – in kleur verschoten en ook gescheurd – die jaren heeft gewapperd op Kamp Holland in de provincie Uruzgan in Afghanistan. Hiermee werd om 13.00 uur de Veteranendag KMar afgesloten.

 

Bron: Frans Meijer SMC.

Lees verder... 6-10-2021

OM eist werkstraf tegen falende bewakers joodse school

Tegen twee voormalige wachtcommandanten van de marechaussee is maandag voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem een werkstraf van veertig uur geëist, omdat zij tijdens het bewaken van de joodse school Cheider in Amsterdam in hun auto in slaap waren gevallen of op hun telefoon zaten te kijken. Het tweetal werd vlak na het incident in februari 2020 ontslagen.
Een man uit Woerden en een man uit Poortugaal werden betrapt door twee collega’s van de Snelle Reactie Eenheid (SRE) van de marechaussee. Die collega’s zeiden dat de twee die ochtend vlak voordat de school begon in een diepe slaap waren in hun voertuig, ook nadat ze met groot licht werden beschenen. Zelf beweerden de twee dat een van hen enkele momenten op zijn telefoon had zitten kijken en de ander slechts een kort moment was ‘weggevallen’. Volgens het tweetal waren ze om beurten wel degelijk alert.
Joodse scholen worden vanwege de terroristische dreiging al jaren bewaakt door politie, particuliere bewakingsdiensten en de marechaussee. De wachtcommandanten hadden tot taak de ingangen van de school scherp in de gaten te houden bij het in- en uitgaan van de school.
Gebrek aan waakzaamheid
De marechaussee is dagelijks met twee voertuigen bij scholengemeenschap Cheider in Amsterdam. Vanaf 07.00 uur in de ochtend controleert ze prullenbakken en auto’s in de omgeving van de school. Na de aanslag op het Joods Museum in Brussel in 2014, waarbij vier doden vielen, kwam er een hoog stalen hek om de school. Ook is er een permanente politiepost.
Nadat de twee ontslagen wachtcommandanten hun controleronde hadden gemaakt, trokken ze zich vanwege het slechte weer terug in hun auto tot de leerlingen rond 08.00 uur zouden komen. Nadat ze door collega’s werden betrapt op hun gebrek aan waakzaamheid, werd het duo naar huis gestuurd en twee weken later ontslagen. ‘Het was onze droom om dit werk te mogen doen, nu schaam ik me kapot’, zei een van de mannen maandag tegen de rechters.
De rechtbank doet uitspraak op 18 oktober.


Bron: nederlandsdagblad

Lees verder... 6-10-2021

Felle kritiek op uitspraak dat huidskleur mag meewegen bij selectie reizigerscontrole

Etnisch profileren De marechaussee mag etnische kenmerken meewegen bij het selecteren van reizigers voor extra controle, bepaalde de rechtbank.
Niets minder dan kolonialisme. Dat verwijt advocaat Gerard Spong de rechtbank in Den Haag. De rechters oordeelden onlangs dat de marechaussee etnische kenmerken, zoals een donkere huidskleur, mag laten meewegen bij het selecteren van reizigers voor een extra controle. „Hoe komt het nou dat rechters gekleurde mensen af en toe de klos laten zijn? Dan denk ik toch dat dat neerkomt op een oude koloniale gedachte dat gekleurde mensen minder goed zijn dan witte mensen”, zei Spong in gesprek met de Surinaamse migrantenzender Stanvaste Radio.
Er zijn meer hiermee vergelijkbare reacties. „Met deze uitspraak heeft de rechtbank het idee in cement gegoten dat Nederlands zijn ook wit zijn betekent”, schreef Sinan Çankaya. Bestuurder Amma Asante sprak naar aanleiding van het vonnis op de website Nieuwwij van een „racistische overheid”. Een petitie tegen etnisch profileren aan de grens is ondertussen bijna 16.000 keer ondertekend.
Etniciteit kan onderdeel uitmaken van risicoprofielen die de marechaussee opstelt om mensen te selecteren voor de zogenoemde ‘Mobiel Toezicht Veiligheid-controles’. Die zijn gericht op reizigers uit landen die, net als Nederland, onderdeel uitmaken van de Europese Schengenzone voor vrij reizen. Binnen Schengen zijn permanente grenscontroles verboden. Daarom vinden gerichte controles plaats, op basis van de risicoprofielen. Deze aanpak dient om onrechtmatige immigratie, mensensmokkel en fraude met reis- en identiteitsdocumenten te bestrijden. Deze bevoegdheid is niet bedoeld om criminele activiteiten, zoals drugssmokkel tegen te gaan.
Politie
De voorbije jaren is er veel ophef geweest over etnisch profileren door de politie. Bij preventief fouilleren, om wapens en drugs op te sporen, worden vaak mensen met een donkere huidskleur gekozen. De politie heeft erkend dat dit tot stigmatisering leidt en onderneemt er actie tegen. In Amsterdam houden burgerwaarnemers toezicht op agenten om te kijken of zij zich bij fouilleeracties niet schuldig maken aan etnisch profileren.
De marechaussee stelt zich op het standpunt dat bij de controle op onrechtmatige immigratie etniciteit in het selectieproces wel mag worden meegewogen. Een woordvoerder gaf eerder het voorbeeld van een man met een paspoort uit een Afrikaans land die vanuit een ander Schengenland naar Nederland reist. Behalve huidskleur kan een risicoprofiel bestaan uit het dragen van een pak dat twee maten te groot is en ‘snel lopen’. „Als wij weten dat het in een bepaald deel van Afrika onrustig is, dan kan dat ertoe leiden dat iemand zich voordoet als zakenman om met een vals paspoort Nederland binnen te komen. Als hij zich dan ook nog zenuwachtig gedraagt, dan kan zo iemand uit de rij worden gehaald voor een controle”, zei een woordvoerder van de marechaussee destijds.
Een van de eisers in de rechtszaak was Mpanzu Bamenga uit Eindhoven. Dit voormalige gemeenteraadslid voor D66 diende een klacht in bij de marechaussee nadat hij op vliegveld Eindhoven uit de rij werd gehaald voor een controle. Volgens de dagvaarding van de eisers, waaronder ook Amnesty International en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), is het hanteren van etniciteit als selectiecriterium in strijd met het discriminatieverbod. Hun advocaten betoogden dat in de praktijk, ondanks de andere selectiecriteria, etniciteit altijd de doorslag zou geven bij het kiezen van iemand voor een controle. De rechtbank noemt dat in het vonnis inderdaad „denkbaar”, maar beschouwt dat niet als een probleem. „Dat een bepaalde selectie-indicator (…) op enig moment beslissend is om wel of niet tot een selectie voor controle te besluiten, maakt die indicator niet om die reden de enige relevante of de meest zwaarwegende”, aldus de rechtbank.
De eisers stelden dat de marechaussee ook prima steekproefsgewijs zou kunnen controleren. Daar was de rechtbank het niet mee eens. Het is geen redelijk alternatief, aldus de rechters, omdat de marechaussee dan „onvoldoende informatiegestuurd” kan werken en de effectiviteit van het toezicht „sterk verminderen” zou.
Advocaat Spong wees er bij Stanvaste Radio op dat de Haagse rechters zich baseren op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat bepaalt dat etnisch profileren wel is toegestaan als daar een ‘objectieve rechtvaardiging’ voor bestaat. Spong zei het niet eens te zijn met dit onderdeel van het EVRM. Wat hem betreft is etnisch profileren altijd uit den boze.
Volgens hoogleraar rechtssociologie Ashley Terlouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen volgt Spongs standpunt in grote lijnen ook uit de internationale jurisprudentie. Zij wijst erop dat Europese rechters niet snel van mening zijn dat er voor rassendiscriminatie een objectieve rechtvaardiging bestaat. Ze vindt dan ook dat de Haagse rechtbank tot de verkeerde conclusie is gekomen.
„In het geval van een aanslag in Duitsland, waarbij daders met een Arabisch uiterlijk op de vlucht zijn, kan ik me er iets bij voorstellen – bijvoorbeeld dat de marechaussee dan tijdens een beperkte periode etniciteit mag meewegen bij de selectie van reizigers. Maar etniciteit structureel meewegen lijkt mij in strijd met het VN-Verdrag tegen rassendiscriminatie en alle daar uit voortvloeiende wetgeving en jurisprudentie”, zegt ze.
Minder effectief
De hoogleraar erkent dat een verbod op het meewegen van etniciteit het werk van de marechaussee minder effectief kan maken. Als bijvoorbeeld bekend is dat economische migranten uit Nigeria regelmatig van Rome naar Amsterdam vliegen, dan kan het selecteren op een donker uiterlijk tot meer aanhoudingen van ongewenste vreemdelingen leiden. Een niet-discriminerend alternatief, zoals iedere vijfde reiziger controleren, is dan waarschijnlijk minder effectief. Terlouw: „Dat kan zo zijn. Maar dat vind ik nog steeds geen rechtvaardiging om structureel donkere mensen uit de rij te halen.” Er zijn ook heel veel EU-burgers met een donkere huidskleur. Voor hen werkt dit erg stigmatiserend”, zegt Terlouw. Ze wijst er bovendien op dat die grotere effectiviteit lang niet altijd op gaat. „Ook witte mensen uit bijvoorbeeld Rusland kunnen over onjuiste papieren beschikken. Zij glippen er nu mogelijk makkelijker doorheen”, zegt ze.
De eisende partijen hebben een hoger beroep aangekondigd.


Bron: Media

Lees verder... 5-10-2021

Mannen proberen elf mensen het land binnen te smokkelen

De Koninklijke Marechaussee heeft deze week bij controles bij Breda en Hazeldonk drie mensen aangehouden voor mensensmokkel. Zij wilden elf mensen het land in smokkelen.
Op dinsdag hield de marechaussee in een trein bij Breda een man aan die twee asielzoekers bij zich had. Op dezelfde dag werden bij Moerdijk zes mensen uit een trailer gehaald.
Een dag later werden op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden. Zij probeerden een vrouw en twee kinderen binnen te smokkelen.
De mensen die in Nederland asiel willen aanvragen zijn doorgestuurd naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De marechaussee doet verder onderzoek.


Bron: Omroep Brabant

Lees verder... 4-10-2021

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief